Viimastel nädalatel, kui olen osalenud ettevõtete  arengustrateegia ülevaatustel, on juhtmeeskondade jaoks raskeimaks küsimuseks osutunud, mis on ettevõtte X-Factor. Sisemine salajane konkurentsieelis. Asi tavaliselt millest ei räägita, kuid mille tulemusel ühes valdkonnas, samades tingimustes tegutsevate ettevõtete arengukiirus võib kordades erineda. X-Factor on miskit, mis paneb inimesed, meeskonnad teghttps://empowerment.ee/wp-admin/upload.phputsema kordades suurema pühendumusega, otsima pidevalt uusi lahendusi, kuidas saavutada vähemaga paremaid tulemusi.

X-Factorit leidmiseks tavaliselt tasub alustada otsimist vastust küsimusele, mis on ettevõtte jaoks suurim sisemine arengutõke. Enamasti on see sarnane kõikidele ühes sektoris töötavatele ettevõtetele. Näiteks  toitlustuses, kus inimesed valivad enda lemmikkohad pakutava toidu ja teenus kvaliteedi alusel. Lõunatundidel või õhtuti näeme, et ühtedes kohtades on sabad, et saada sööma, samas kõrval on hulk toidukohti, mis jäävadki ootama kliente. Minu naisel on komme valida võõras linnas söögikoht selle alusel, mis kohas on kõige rohkem külastajaid. Toidu ja teenuse kvaliteet sõltub sellest, milline meeskond seda ettevõtmist veab. Ja X-Factor toitlustuses on nipp, kuidas luua süsteem, mis toimiks kui liim heade inimeste kaasamiseks. Tavaliselt juurpõhjus peitub ühes kolmest AAA-st.

 • Ambitsioon – kas ettevõtmine on inimese jaoks piisavalt ambitsioonikas, et järgnevad aastad oma elust pühenduma sellele. See on kui usk, aidata muuta maailma paremaks.
 • Autonoomus – kas inimesel on antud piisavalt vabadust, leidmaks ise parim viis lahenduseni jõudmiseks. Igasugused piirangud pärsivad entusiasmi ja innovatsiooni.
 • Areng  – kas see ettevõtmine aitab tal inimese ja spetsialistina areneda. Arenev organism on terve ja ilus. Parimad tegijad tahavad alati areneda ja kui neil selleks võimalust ei anta, siis nad lihtsalt lahkuvad.

Üks hea näide on Rootsi kontsern LIFCO AB, kes on oma arengustrateegia ülesse ehitanud just X-Factorile. LIFCO gruppi kuulub 164 ettevõtet. 2019 aasta käive ületas 1,35 miljardit EUR, nad annavad tööd üle 5400 inimesele, EBITA kasvab stabiilselt aastast aastasse ligi 20%. Grupi juhtimine toimub läbi 4 inimese. Grupi edukuse ja jätkusuutliku edu aluseks on pühendunud tütarettevõtete juhid. Kuid eriliseks muudab selle ettevõtte see, kuidas nad leivad endale juhid ning tagavad aastast aastasse nende pühendumuse.

Parim viis analüüsimaks nende ärifilosoofiat on leida kuidas nad on paika pannud oma strateegia 7 (7 Strata) alustala.

1. Sõnad millega nad end tahavad seostada – ehk mis märksõnade alusel nende potentsiaalsed kliendid sellist teenuspakkujat internetist otsivad. Tavaliselt need sõnad selguvad, allolevatele küsimustele vastates. Lifco puhul on olulised märksõnad pikaajaline finantsinvestor, vähene bürokraatia, autonoomsus.

2. Liivakast, kus nad võidule mängivad:

 • Unistuste klient – keskmise suurusega ettevõtte omanik, kes on loonud tehniliselt keerulises valdkonnas (nišis) stabiilselt aastast aastasse  jätkusuutlikult kasvava ettevõtte. Armastab iseseisvust ning on parim spetsialist omas valdkonnas, oma turul.
 • Väärtust mida nad kliendi jaoks loovad (Job to be done) – pakuvad kliendile turvatunnet (partnerlust) oma ettevõtte arendamisel, võimaldades juhtidel muuta osa oma ettevõttest likviidseks varaks (raha arvel + Lifco börsil noteeritud aktsiad), samas jättes ettevõtte juhtimisel juhile täieliku iseseisvuse. Juhi pikaajalised riskid on maandatud ning ta saab rahus oma ettevõtte arendamisele edasi pühenduda.
 • Väärtuspakkumine kolm olulisemat aspekti – miks klient valib just selle teenuse 1000 teise analoogse teenuspakkuja seast.
  • partner omandab enamusosaluse ettevõttest sularahas, mille võid osaliselt konventeerida Lifco aktsiatesse, ehk investeerida portfelli, mis tagab aastast aastasse stabiilse dividendi tootluse. Sinu ja sinu pere varanduslik heaolu on tagatud ja kaitstud. Munad on jaotatud mitmesse korvi;
  • juht ehk omanik säilitab ettevõtte juhtimisel iseseisvuse. Omaniku huvi säilimiseks jääb juhil osalus oma ettevõttesse ning vastavuses tulemustele tema osalus läbi optsioonide kasvab;
  • sinu ettevõtet ei liigutata teise kohta, seega sa ei pea muretsema, et sinu kogukondlikud suhted katkevad, saab pead oma kodust välja kolima.
 • Väärtuspakkumise mõõdikud
  • EBITA kasv aastast aastasse – Lifcoga liitunud juhid teavad, et fookus on EBITA jätkusuutlikul kasvul. Nad teavad, et grupp arvestab ka ajutiste tagasilöökidega, kuid kannatlikult ootab, et sa oma lubaduse täidaksid.
  • Kontserni ettevõtete kasv  – igal aastal lisandub portfelli 10 – 15 ettevõtet. Grupi tasemel tegeleb portfelli kasvuga vaid 1 inimene ja ainus mõõdik, millest ta lähtub uute klientide / partnerite valikul on Profi per X. Uute ettevõtete lisandumisel EBITA tootlikus ettevõtte kohta ei tohi langeda. See on oluline ka selleks, et tagada liitunud ettevõtjatele, kes on omandanud LIFCO aktsiad, nende vara kasv. See on kui liim, mis loob ettevõtte juhtidele vastastikuse kohustuse tagada oma ettevõtte EBITA tootlus grupi keskmisel või sellest kõrgemal tasemel. Koos võidame rohkem.
 • Väärtuspakkumise garantii – sul on alati võimalus osta oma ettevõte enamusosalus tagasi liitumisel kokkulepitud tingimustel.  Lifco teab, et ilma juhtideta, kes on selle ettevõtte loonud või nende poolt valitud, enamusel kordadel ettevõtmise jätkusuutlikus ehk väärtus enamasti märgatavalt  kahaneb.

3. Strateegia ühe lausegaSAFE HABOUR – olla turvasadamaks nutikatele oma ettevõtet armastavale ettevõtjatele. See tabav väljend märgib just seda, mida üks end ülesse töötanud juht otsib. Leida pikaajaline partner, kes võimaldab tal rahus pühendunult oma asja edasi ajada.

4. Strateegiline eristumine konkurentidest, mis tagab nende strateegia toimivuse

 • portfelli valitakse valitakse ettevõtted, mis tagavad pikaajalise dividendi tootlusele  – ettevõtted, mis tegutsevad kindlas nišis, kuhu sisenemislävend on kõrge (lojaalsed kliendid, spetsiifilised teadmised ja protsessid). Klubi liige on olla privileeg;
 • täielik detsentraliseeritud juhtimine – grupi 4 inimest puht füüsiliselt ei jõua grupi üksuste tegevust juhtida ning üksuste vahelist tegevust koordineerida.
 • minimaalne bürokraatia – fookus vaid 3 – 4 kõige olulisemal mõõdikul. Öeldakse, et sa mõõdad seda mida väärtustad ja inimesed teevad seda, mida mõõdetakse. Kui fookus puudub, siis teravus kaob.
 • juhtimine läbi väärtuste – grupiga ühinemisel juht võtab kohustuse jälgida grupi väärtusi ning tagada, et kõik nende töötajad oma tegemistes neist lähtuksid.

5. X-Factor – pühendunud iseseisvad juhid, kelle ettevõtte on nende lapseks ning kelle edukas ettevõtte areng on nende isiklik asi.  Öeldakse, et kui asi ei ole isiklik, siis erakorralisi asju ei juhtu.

6. Profit per X – tegur mille kasvust lähtuvalt tehakse kõik arenguga seotud otsused. Lifco-s on see EBITA per ettevõtte. Lifco grupi uute liikmete värbamisega tegeleb 1 inimene, kes hoolsalt jälgib, et iga liitumise korral EBITA ei langeks. Kui grupi tasemel muudetakse koostöö põhimõtteid, siis lähtutakse sellest, et need soodustaks EBITA kasvu ettevõtte kohta.

7. BHAG (BIG HAIRY AUDACIOUS GOAL) – suur heidutavalt juge eesmärk. Grupi on plaan aastaks 2025 kasvatada EBITA 500 miljardile EUR-le. Siin rakendub eskaleeruv efekt  – kui iga grupi ettevõte püüab aastast aastasse kasvatada oma EBITA-d 20% ning aastas grupi lisandub 10% uusi ettevõtteid, kas ei ole enam kaugeltki lineaarne vaid astmes 1,2, mis omakorda on astmes 1,1.

Kui mõelda milline on grupi tasemel lisandväärtuse kasv inimese kohta aastas, siis see annab silmad ette kõikidele tehnoloogia firmadele. Selle salajane edufaktor on aga ettevõtte ärifilosoofia aluseks olev põhimõtte täielikust iseseisvusest, mille tulemusel 5400 inimest igapäevaselt mõtlevad välja parimaid lahendusi, kuidas tagada enda ja oma üksuse jätkusuutlik kasv. Sellisel moel ülesse ehitatud kollegiaalne intelligents annab oma võimekuselt ja paindlikkuselt  uute variatsioonide leidmisele silmad ette, mis tahe superarvutile, tehisintelligentsile.

Nädala soovitused:

 • Henry Ford on öelnud, et üheskoos ühes suunas liikudes jõuame koos kohale tunduvalt kiiremini. Strateegia ülesanne ei ole midagi muud, kui selgelt ja lakooniliselt kirjeldada ära suund, kuhu ja kuidas me soovime BHAG’i saavutada. Maailm muutub nii kiiresti, et suurem detailsus on ajaraiskamine. 7 Strata juhendi leiad siit – selle täitmine on kui ristsõna täitmine, kus igale küsimusele tuleb leida vastus ning see peab sobituma tervikusse.

Ownership: Leaders are owners. They think long term and don’t sacrifice long-term value for short-term results. They act on behalf of the entire company, beyond just their own team. They never say “that’s not my job.”  – 14 Amazon Leadership Principles