GET BIG FAST

ettevõtte kasvumootor

GET BIG FAST (GBF) holistiline juhtimissüsteem põhineb üldinimlikkel väärtustel.
GBF on rakendatav 4 nädalaga, mille tulemusel paraneb oluliselt meeskonna sooritusvõime.

Millises vormis on sinu juhtmeeskond?

Juhtmeeskonna küpsusest on otseses sõltuvuses organisatsiooni arengukiirus!

GBF video

Mida teha teisiti kui tunned juhina, et…

  • Ettevõte on oma arengus jõudnud seisu, kus ettevõte ei suuda jätkusuutlikult kasvada 20% aastas, kiirelt kohanduda muutustega ärikeskkonnas ja laseb käest avanenud ärivõimalused.
  • Kui juhist on tekkinud ülisuur sõltuvus – ta on operatiivteemadega ülekoormatud ning tal ei ole aega tegeleda ettevõtte ja meeskonna arenguga.
  • On vajadus uute toodete ja teenuste arendamise järele, kuid toodete ja teenuste arendus pole süsteemne.

Get Big Fast (GBF) terviklik juhtimissüsteem aitab need väljakutsed lahendada. GBF annab juhile rohkem vabadust, et tegeleda olulisega – oma juhtmeeskonna treenimisega ja uute arengueelduste loomisega.

Fookus – selgus Prioriteetides

Meie eesmärk on olla juhile toeks tema äriarendamisel. Esmalt selgitame välja, mis on juhi TAHE ning millised tulemused tõendavad selle reaaliseerumist. Tulemuskaart määratleb kindlaks, milliseid konkreetseid äritulemusi (“mida”) eesmärgi saavutamiseks vajate ning milliseid võimekused ning kompetentsid (“kuidas”) tuleb luua, et muuta visioon reaalsuseks. Konkreetsus ja selgus organisatsiooni arengueesmärkides, määratleb organisatsiooni väärtussüsteemi, loob konkurentidest selgelt eristuva väärtuspakkumise, mis tagab organisatsioonile jätkusuutliku ja kiire arengu.

Meeskonna hindamine ja arendamine.

Lihtsad ja nutikad töövahendid aitavad välja selgitada iga meeskonna liikme tugevused, riskid ja motivatsiooni tema rolli vastutuses olevate tulemuste saavutamisel. Aitame juhil luua keskkonna, kus kaasatud ning pühendunud inimesed iseseisvalt leiavad parimad võimalused enda ja organisatsiooni arenguks. Sellisel lähenemisel meeskonna liikmete värbamise ja arendamise tulemuslikkus kasvab 90%-le. Tihe ja süsteemne edasisidestamisprotsess (feedforward), loob eeldused, et inimesed pidevalt arendavad end oma rollides või valmistuvad uutes rollides uusi väljakutseid vastu võtma. Probleem on võimalus õppimiseks.

Maksimeerime meeskonna tulemuslikkust.

Meie klientide tulemused tõendavad, et edukad on juhid kes: suudavad fokuseerida õigetele prioriteetidele (P), komplekteerivad meeskonna õigete inimestega (W) ning kes teadlikult ja süsteemselt arendavad meeskonna liikmete vahelisi suhteid (R), läbi mille meeskonna liikmed üksteist toetavad suurepäraste tulemuste saavutamisel. Õieti rakendades neid kolme jõuhooba meeskonna arendamisel – Prioriteedid, Inimesed ja Suhted, suudavad juhid mitmekordistada üksikisiku panust meeskonna tulemusse. Vallandub 1 + 1 > 5 efekt , meeskond suudab täiel võimsusel rakendada oma kompetentsid ja energia asjaosalistele väärtuse loomisel.

Toomas Tauk, tegevjuht

Empowerment aitab eesmärgid ja plaanid parimal moel sõnastada ning on abiks ka reaalselt asjade ära tegemises

Rain Laane, juhatuse esimees

Läbi erinevate tehnikate ja tööriistade kasutamise suudame oma soovitud tulemust mitmekordistada ja kiirendada.

Tanel Venderström, tegevjuht

Tugi raskete muudatuste läbiviimisel. Olemas on selge fookus, toimivad rutiinind, mille tulemusel müügi hit rate paranenud poole võrra!

Harju Elekter Elektroonika – Indrek Ulmas

Teekond tulemuspõhise mõtlemise juurde on käänuline nagu ameerika mäed, aga konkreetse ja järjepideva juhendamisega on kõik võimalik.

Klientide kogemuslood GBF juhtimissüsteemi rakendamisest

Meile on hea meel sind aidata!