OPPP vormi allalaadimine

Sissejuhatus

Juhul kui me oma kiires elus ei hoolitse isiklike eesmärkide eest, siis ühel hetkel võime kaotada pidepunkti, mille nimel me töötame, pingutame.

Personaalse arenguplaani koostamise eesmärgiks on aidata läbi mõelda isiklikud eesmärgid ning jõuda selgusele, kas töö, millega end seome või oleme sidunud, aitab neid eesmärke saavutada. Me ei käi tööl töö pärast, vaid töö peab looma  võimalused arenemiseks, et saavutada oma isiklikud eesmärgid.

Ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks peab juht pidevalt otsima vastust 4 olulisele küsimusele:

  • Inimesed – kas minu on meeskonnas õiged inimesed ja ma olen valmis neid homme uuesti värbama;

  • Strateegia – kas meie strateegia on lihtne, see selgelt eristub konkurentidest ning tagab positiivse rahavoo ulevikuks;

  • Täideviimine – kas kõik protsessid toimivad suurepäraselt ning tagavad valdkonna kõrgeima kasumlikkuse

  • Raha – kas meil on piisavalt vaba raha, mis on vajalik arenguks ning toimetulemiseks tormistematel ilmadel.

Isiklikus elus neile kriitilistele aspektidele vastavad – Suhted, Saavutused, Rituaalid ja Jõukus.

Soovitame kõigi arenguprogrammis osalejatel täita oma personaalne arenguprogramm ning muuta harjumuseks iga 90 päeva tagant see üle vaadata. Ettevõtetel soovitame OPPP vormi koos Vision Summary vormiga võtta aluseks kvartali eesmärgistamisvestluste läbiviimisel.

Palun täida käesoleva juhendi lõpus olev tabel vastavuses alljärgnevatele juhistele. Head avastamisrõõmu ning uue arengu teekonna algust.  

I veerg – Suhted

Elus omavad kõige suuremat väärtust sinu sügavad ja head suhted oma pere ja sõpradega, kui paljudele oled olnud heaks kaaslaseks oma teekonnal. Suhete veerust vasakule jäävad märksõnad – Au, Perekond, Sõbrad, Tervis ja Hea rahaline seis, on 5 olulisemat asja, mida inimesed oma elus planeerivad. Need olgu sulle headeks märksõnadeks ülejäänud tabeli täitmisel.

Esimese sammuna pane kirja suhted, mille säilitamist pead oluliseks järgmise 10 aasta jooksul. Nii saad paika enda elus olulised rollid.

Järgmise sammuna mõtle läbi, millistele eelmises reas kirja pandud suhete arendamisele fokusseerid järgmise 12 kuu jooksul. Paljudel juhtidel on jäänud tänu pingelisele tööelule unarusse suhted oma abikaasa ja lastega ning tihti siin näeme  just suuremat fookuse asetamist oma pere suhete arendamisele.

Nüüd pane kirja, milliste tegevustega peaksid alustama või lõpetama järgmise 90 päeva jooksul, et sinu suhted areneksid sulle soovitud suunas.

II Veerg – Saavutused

Järgmise veeru täitmisel mõtle pikas, keskpikas ja lühikeses perspektiivis, mis on need saavutused, mis töö kõrvalt võiksid sinu elule anda sisu. Siin võivad olla abi lastele nende ellu aitamisel, olla mentoriks või lükata käima mingi ühiskondlik projekt. Vaata vasakus veerus olevaid märksõnu.

Aasta perspektiivis märgi ära järgmise 12 kuu olulisemad aktiviteedid nende saavutuste poole liikumiseks ja allolevatele ridadele millega alustad ning lõpetad järgmise 90 päeva jooksul, et toetada oma eesmärkide täitumist.

III Veerg  – Rituaalid

Mõtle Suhete veerus sinu jaoks olulistele suhetele ning mõtle milliseid rituaale (regulaarne tegevus) sa nendega seoses oluliseks pead ning millega sa peaksid sellega seoses alustama või lõpetama, et need asjad saaksid realiseeruda. Need tegevused toetavad suhete tugevnemist ja on paljuski sõltuvuses meie harjumuste ning käitumiste muutusest. Et midagi saavutada, tuleb nii mõnigi kord tuua ohvriks oma vanad käitumised või harjumused.

Näiteks kui märkisin, et tahan saavutada oma oluliseks sünnipäevaks parima vormi, siis rituaalide alla panen kirja, et järgmise 12 kuu jooksul jälgin oma treeningplaani ning 90 päeva perspektiivi asjad, mille alustamine aitab mul eesmärki saavutada või mille lõpetamine kõrvaldab teelt takistused.

IV Veerg – Jõukus

Mõtle oma isiklikule jõukusele pigem kui võimalusele /allikale  realiseerida oma Personaalne arenguplaan. Ei ole tähtis, kui suure summaga lähed sa pensionile, vaid kui palju huvitavaid ja kasulike asju oled jõudnud korda saata oma elu jooksul. Pigem pane kirja, millised rahalised kohustused sul kaasnevad sinu erinevate plaanide teostamisega ning siis raha teenimine saab sisulise mõõtme.

Loodame, et Isikliku arenguplaani näol leiad endale hea töövahendi oma isikliku elu planeerimiseks. Isiklikust plaanist saab alguse ka igasugune ajaplaneerimine, kui prioriteedid on paigas, siis tekib motivatsioon ees olevat aega planeerida ja sellest plaanist distsiplineeritult kinni hoida.