Keegi ei saa võtta inimeselt suurimat vabadust – vabadust valida. Viktor Frankl

See lugu on minus kasvanud mitu nädalat. Loo arenedes on pealkiri muutunud: Pärisorjus -> Vabadus valida -> Väärikus.  Arenes sisu, arenes loo eesmärk. Lugu oli mul pidevalt meeles, valideerisin põhipunkte teadlikult või alateadlikult vastu oma igapäevaseid tegevusi. Kuna idee oli idanema pandud, siis kogu mind ümbritsev suhteruum oli väärtuslikuks sõnnikuks. Algselt mõeldud arvamuslugu kujunes palveks – Uue Aasta Sooviks.

Et kõik ausalt ära rääkida, nagu oli, pean ma alustama sellest, et mõned nädalad tagasi jäi silma Äripäeva juhtlause ”Pärisorjus on lõppenud, aga paljud juhid ei tea seda.” See lause jäi mind kummitama, kuna see on oma olemuselt nii vale. See kultiveerib inimestesse ohvri mentaliteeti.  See teeb inimesed õnnetuks, sünnitab stressi. Õpetab abitust, inimestes luuakse mõtteviis, et nende õnn on teise inimese tahtest sõltuvuses.  Ohvri seisundisse langemine on väga loomulik, kui asjad ei lähe nii nagu soovitud, siis  tahaks ikka kellegi peale näpuga näidata. Ka sel momendil me teame, kes on meie õnnetuks olemise tegelik põhjus. Mitte keegi ei saa tekitada teis alaväärsustunnet ilma teie nõusolekuta (Eleanor Roosevelt).

Loo kontekstist on keeruline mõista, kes on pärisori. On  see töötaja, kes teeb tööd, mis talle ei meeldi ja keskkonnas, kus tal halb olla. Või on pärisori juht, kes ei saa oma visiooni ellu viia, kuna tal on sellised töötajad. Mõlemal korral tekib küsimus, miks inimesed olukorda ei muuda. Nad on vabad valima. Mis on tegelik põhjus – teadmised, laiskus, hirm või käivitub Stockholmi sündroom.

Lihtne on väita, et ei ole võimalik leida paremat tööd. Maailm on avatud, võimaluste piiriks on vaid taevas. Lihtne on väita, et ei ole võimalik leida oma meeskonda parimaid tegijaid, valikuid on üle 8 miljardi. Maailm pakub piiramatult võimalusi, meie ise seame endale piiranguid. Suurim takistus on meie soov jääda minevikku kinni, olla konservatiivne, sest muutus nõuab pingutust ja uudsusega kaasneb teadmatus. Inimene tardub. Orgaanilisse ehk Looduse algoritmi on sisse kirjutatud, et ainult arenev organism on ilus ja elujõuline. Nii kui saabub Staasis ehk rahulolu, algab närbumine.

1918 aasta külmal veebruari kuul, käputäis mehi ja naisi otsustasid, et nad tahavad olla vabad ja iseseisvalt oma saatuse üle otsustada.  Nii sündis Eesti Vabariik. Oma kokkuleppe kirjutasid nad Manifesti, mille tuumlause on:  Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida!  See  lause võiks olla iga eestlase mantra, mida igal hommikul ärgates korrata. Ennem kui ütled oma kallimatele Tere, ennem kui võtad kätte või avad seadme, läbi mille lased ennast välismaailmal mõjutada. Viimased kõik on põgenemistegevused, kui Sa ei julge või ei taha oma tegelikule minale öelda Tere. Kui isiklik kese on paigas, siis on sul plaan, sul on selgus mida sa tahad ning väliskeskkonnal on keeruline sind endast välja viia. Sul on meelerahu. See on minu esimene Uus Aasta Soov sulle, võta ohjad (saatus) enda kätte!

Käesoleval nädalal Empowermendi meeskonna fookus oli teenuse disainimisel, ehk tuleviku kavandamisel. Millisena näeme oma koostöö sisu ja tulemit järgmistel aastatel. Selle tegevuse eesmärgiks on luua klient ja tema ootusi ületav teenus. Anda kooseksisteerimisele TÄHENDUS. Protsess on oma olemuselt lihte, tuleb vastata kindlas järjekorras küsimustele ja teha valikud ning siis valitu kohta esitada järgmised küsimused:

  • esimene küsimus: kes on meie sihtklient. Empowermendi sihtkliendiks oleme määratlenud ettevõtte juhi/juhtmeeskonna, kellel on ambitsioon tagada oma ettevõttele kiire jätkusuutlik kasv, võimaldades läbi selle oma meeskonna liikmetel areneda inimesena ning erialaselt.
  • teine küsimus: mis on need tööd mida teeb juht selleks, et tema ettevõtte jätkusuutlikult areneks. Jätan selle harjutuse Sulle iseseisvaks tööks, vali välja 3 – 5 olulisemat ning neile sea oma fookus. Kui soovid oma ideid peegeldada, palun leia kohtumiseks aeg minu kalendris.
  • kolmas küsimus: mis on juhi probleemid, selle töö tegemisel. Ja sellele küsimusele vastamisel tuli Ivarilt pärl. Juhi suurimaks probleemiks on toime tulla enda ja teiste inimeste emotsioonide juhtimisega. Sellise teadmuseni jõudmiseks, viis ta juhtide seas uuringu. Sel teemal on Steven Snyder kirjutanud raamatu “Juhtimisraskustega võitlemise kunst”.
  • neljas küsimus: mis muudab juhi jaoks selle töö nauditavaks  – …
  • nii küsides saab paari tunniga paika teenused ja tooted, mis tagavad organisatsioonile eristuvuse ning tagavad inimestele arendava töö ning selle teostamiseks tulevikus piisava rahavoo – nn strateegia. Kuid kõik see vajab vastu klienti testimist, vastasel juhul on tegemist soovunelmaga ehk enese pettusega.

Just meie emotsioonides sõltub see, kas leiame lahenduse ja asi saab tehtud või leiame põhjuse, miks me seda teha ei saa. Mis arvad, millisel juhul on suurem tõenäosus, et asjad saavad tehtud. Emotsioon on kui arvutiprogrammi trigger, algoritmi käivitav sündmus, mis tagab läbi järjestatud tegevusjada soovitud tulemuse. Organiline algoritm on ülesse ehitatud järgnevalt  emotsioon -> tunded -> mõtlemine -> käitumine -> tulemus. Vau! Kui suudame kontrollida emotsioone, siis saab mõjutada nii enda kui meiega koostööd tegevate inimeste tulemuslikkust. Kui inimest valdavad positiivsed emotsioonid, siis pingelises olukorras avastab ta end nn flow seisundisse ning rahulikumatel hetkedel unistab ja teeb plaane. Negatiivselt häälestatud inimene on pingelises olukorras sattub paanikasse, rahmeldab ja on agressiivne, vaiksematel hetkedel on tal igav, ta on tülpinud. Üks pilt ütleb rohke kui 1000 sõna. Tuleb tuttav ette!

Minu teine Uus Aasta Soov on, et igal hommikul häälesta end moel, et sind valdavad positiivsed emotsioonid. Oma ilma valime me ise.  Tuleta meelde minu esimest Uus Aasta soovi. Ka kõige raskematel hetkedel on võimalik end kiiresti ümber häälestada. See on treenitav ja kuidas endale sellist harjumust luua saad teada neljapäevases töötoas.

Ja on veel üks kogemus, mida ma tahan Sinuga käesolevast nädalast jagada. Tegin eelpool kirjeldatud harjutust kliendi juhtmeeskonnaga. Neil läheb hetkel hästi, kuid nad teavad, et nende sektoris lähiaastatel juhtub samasugune muutus kui mobiiltelefoni tulek muutis mõtetuks taksofoni, lauatelefoni, pleieri, filmiga fotoaparaadi, jmt.. Nad on julged, nad tunnistavad muutuse vajadust. Esiteks oli vaja esitada küsimus, mis on see uus seisund, mida nad 3 aasta perspektiivis soovivad saavutada. Mis on see muutus? Selge vastus oli kasvada ja seda mitmeid kordi. Nüüd oli juba lihtsam. Tuli leida vastus, kuidas kasvada. Alustasime samade küsimustega, kui oma meeskonnas teenust disainides. Kirja sai klient, tema valud ja rõõmud, valuvaigistid ja rõõmugeneraatorid ning nende põhjal, mis tooteid ning teenuseid on vaja, et ületada kliendi ootusi. Saavutada konkurentsieelis. Kui kõik sai kirja, siis pilt mis seinalt vastu vaatas oli hoopis teistsugune kui tänane teenus. See on esmaselt hirmutav. Uue reaalusega on raske harjuda. Sinna jõudmine nõuab tõsist pingutust. Strateegia on julgus valida, strateegia on pivot.

Küsisin tagasisidet ja vastus mind ei üllatanud. Ennem kui me saame uue asjaga pihta hakata, peame me vanad ja igapäevased tööd ära tegema. Inimene ei ole kohe valmis lahti laskma vanast, isegi teades, et vanu asju tehes tegeleb ta valede asjade tegemisega, otsides seal efektiivsemat viisi. Jah koheselt ei saagi pööret teha, vaid juhid peavad looma süsteemid ja protsessid (tõukurid), mis suunavad 20% inimeste energiast uute võimaluste leidmisele ning rakendamisele. Kui sportlane tahab saada maailmameistriks, siis peab ta otsuse tegemise momendist vastavalt käituma. Enamasti sellel hetkel ei ole tal võimalik 100% oma energiast eesmärgi saavutamisele pühenduda. Tal puudub rahastus ja üksikasjalik plaan, kuidas tulemuseni jõuda. Kuid ta kujutab momenti ja emotsiooni, mis ta tunneb, kui eesmärk täitub. Ja just see emotsioon on see, mis aitab leida ka kõige rutiinsematel ja raskematel treeningutel jõudu edasi minemiseks.

Minu kolmas Uus Aasta Soov. Leia regulaarselt aega, et vaadata julgelt tulevikku, küsides millist saatust ma endale soovin. Võta see tuleviku nägemus omaks, saa sellega sõbraks. Sõprus iseendaga on kõige tähtsam, sest ilma selleta ei saa me olla sõbrad kellegi teisega. Viimase lause laenasin taas Eleanor Roosevelt.

  • 16. detsember kell 09:30 arutelu – “Teekond emotsioonidest tulemusteni.” – vaikse aja mõtteharjutused, kuidas leida endas energia ja jõud, et elada nii kuidas Sina tahad. Kõik need teadmised on Sinus olemas. Õiged küsimused aitavad Sul nendeni jõuda.  Registreeru.

Empowerment loob meeskondadele võimekuse mõista ja mõõta kuidas toimib organisatsiooni juhtimiskultuur ning aitab rakendada teadmised ja tööriistad selle teadlikuks kujundamiseks.

Soovid nõu oma meeskonna 2022 aasta ägedaks stardiks ning seda toetava treeningplaani koostamisel ja rakendamisel. Broneeri 1/2 tunnine tasuta konsultatsioon.