“Kommunism – see on nõukogude võim, pluss kogu maa elektrifitseerimine” – Lenin

Üllatav, et tänase postituse sissejuhatava tsitaadi valisin just sellelt mehelt. Kuid kui mõelda sellel tsitaadile, siis seda analüüsides jääb silma kaks väga huvitavat aspekti:

  • esiteks, edukaks on osutunud ettevõtmised, kus juht on suutnud ühe lausega ära kirjeldada strateegia kuidas ta oma eesmärgi saavutab;
  • teiseks, oli ta oma eesmärgi saavutamise võtmeteguriks seadnud tehnoloogia. 20. sajandi alguses elekter lõi samasuguseid võimalusi, kui 21. sajandi alguses internet.

Teadsin seda tsitaati ka varem, kuid varem ei osanud ma seda sellisel moel lahti mõtestada. Uus kohtumine toimus lugedes Yuval Noah Harrari raamatut “Homo Deus”. Edasine jutu ongi minu märkmed sellest raamatust:

Ajalugu kujundavad enamasti uuendusmeelsed uuendajate väikesed rühmad, mitte tagurlikud rahvarühmad Demokraatlikus ühiskonnas poliitikud valijate häälte (võimu) saamiseks, püüavad just viimaste hääli ning sellest tingitult põhinevad nende valikud enamasti ajalool, sellel mis inimestele meeldib.

10 000 aastat tagasi oli enamik inimesi kütid ja korilased ning vaid mõni üksik teerajaja Lähis-Idas tegeles maaharimisega.  Kuid tulevik kuulus just maaharijatele. 1850 aastal oli üle 90% kõigist inimestest talupojad ning enamus ei teadnud neist midagi auarumootoritest, raudteest, telegraafiliinidest. Ometi oli nende talupoegade saatuse kindlaks määranud Manchesteris ja Briminghamis tööstusrevolutsiooni eesotsas seisnud käputäis insenere, poliitikuid ja investoreid.

Kuigi sotsialism oli 1850 aastal kõigest teisejärguline poliitiline liikumine, muutis see peagi hoo sisse saades maailma palju sügavamalt, kui sajandeid inimeste tegevuste aluseks olnud religioonid. Kui te väärtustate riiklike tervishoiuteenuseid, pensionifonde, tasuta kooliharidust, siis peate nende eest tänama  Marxi ja Leninit (ning Otto von Bismarki), mitte Jesus Kristust, Allahit,m Budha või mõnda teist Jumalust.  Uue linnaproletariaadi kogemused, vajadused ja lootused olid lihtsalt liiga erinevad piibli-aegsete talupoegade omast. Uus filosoofia ostus edukamaks islamistlikust ja  kristlikust teoloogiast, kuna see pööras oma tähelepanu oma ajastu tehnoloogilise ja majandusliku tegelikkuse mõistmisele, mitte vanade tekstide ning prohvetlikke unenägude uurimisele. Aurumootorid, raudteed, telegraaf ja elekter tõid kaas senikuulmatud probleemid, aga ka enneolematud võimalused.

Marx ja tema poolehoidjad mõistsid uut tehnoloogilist tegelikkust ning uusi inimkogemusi, mistõttu olid neil tööstusühiskonna uutele probleemidele olemas ka sobivad vastused, nagu algidee, kuidas enneolematust võimalusest tulu lõigata. Sotsialistid lõid uuele vaprale maailmale, uue vapra religiooni. Nad lubasid lunastust tehnoloogia ja majanduse läbi, rajades ajaloo esimese tehnoreligiooni ning muutes ideoloogia aluseid. Enne Marxi määratlesid ja lahterdasid inimesed end vastavalt sellele, kuidas mõistsid Jumalat, mitte tootmisviise. Ka kõige tulisemad kriitikud võtsid omaks uue hoiaku ajaloosse ning ühiskonda, hakates mõtlema palju põhjalikumalt tehnoloogiast ja tootmisest, mitte Jumalast ja taevast.

19 sajandi keskpaigas oli vähe neid, kes olnuks sama läbinägelikud, nagu Marx, mistõttu leidis kiires tööstustamine aset vaid vähestes riikides. Need üksikud riigid vallutasid maailma. Suurem osa ühiskondi ei saanud juhtunust aru ja jäid seetõttu arengu rongist maha.

Sada aastat tagasi oma aja saavutustega vägagi kursis olnud sotsialistid ei ole suutnud uute tehnoloogia arengutega sammu pidada. Kui Marx täna uuesti ellu ärkaks, ärgitaks ta oma väheseid allesjäänud jüngreid vähem aega raiskama “Kapitali” lugemisele ning pühendama rohkem aega interneti ja inimgenoomi uurimisele.

Täna oleme läbi kriisi uude reaalsusse sisenemas. Võidavad need, kes suudavad paremini mõista, mis hakkab toimuma ning suudavad oma asjad vastavuses selle paika seada.

Meie järgmised kogemuslood:

  • 18.03.2021 kell 09:30“Mida tähendab olla edukas juht?” – Veiko Valkiainen. Kogemusloo  sisendiks on Veiko enam poolt tehtud enam kui  200 intervjuud organisatsiooni juhiga. Kohtumisel Veiko mõtiskleb valjult ja soovib teiega arutelda teemal – mida tähendab olla edukas juht. Millised on olnud õppetunnid vestlustest juhtidega ning mida me kõik saame sellest endale kõrva taha panna, et olla ise ja aidata kogut tiimil veel edukam olla. Registreerun
  • 25.03.2021 – kell 09:30“Kuidas disainida ettevõtte tulevik”. Kõik mida me suudame ette kujutada on teostav. Mis on ühist ettevõtte tuleviku visioneerimisel ja teenuste disainimisel. Võib olla on tegemist ühe asjaga, kuid me kasutame erinevaid väljendeid ja mõisteid. SAP AG juht Hasso Plattner oli üks esimesi, kes selle seost tähele pani ning tänaseks on edukalt seda oma tegemistes rakendanud. Registreerun
  • 01.04.2021 kell 09:30“Kuidas testida strateegiat vastu tulevikku” – Jaano Inno, Empowerment. Traditsioonilises praktikas strateegia loomine algab turuuuringutega. Tehti SWOT ja muid sügav teaduslikke uuringuid. Enamasti kui strateegia valmis saab, on uuringu tulemused juba vanaks läinud ning strateegia on loodud vastu reaalsust, mis enam ei eksisteeri. Täielik aja, energia ja raha raiskamine. Selline strateegilise mõtlemise lähenemine loodi ennem mobiiltelefoni, ehk eelmisel sajandil. Registreerun

Varasemaid kogemuslood leiad Empowermedi kodulehelt.

Kel soov on testida oma meeskonnas arengukultuuri raamistiku rakendamist, siis kuni märtsi lõpuni on võimalik tasuta kasutada EMP365 keskkonda.

Registreeru tasuta konsultatsiooniks.