“Kui ma tean kuidas sa oma aega kasutad, siis ma tean, kes sinust saab”
– Johann Wolfgang von Goethe

Inimestega suheldes tunned, kuidas õhk on täis ärevat ootust. Mis juhtub uuel nädalal, mis kahe või kolme nädala pärast. On nii lootust kui pessimismi. Teadmatus tekitab tohutuid pingeid. Nii on see olnud alati ja saab ka tulevikus olema. Tulevik ongi teadmatus.

Sellises olukorras tuleb inimestele appi kujutlusvõime. Mõttes visualiseeritakse helgem tulevik, uus olek kuhu tahetakse jõuda  Öeldakse, et kõik, mida me suudame ette kujutada, on teostatav. Et soovitu saavutada, peab inimesel olema tahe ja usk oma visiooni ning piisavalt südikust oma plaani elluviimisel. Plaan annab suuna ja väiksed võidud sel teel loovad õnnetunde. Nii tekib kindlustunne, kasvab soov edasi liikuda ning vähenevad pinged.

Visioon on enamasti liiga suur, ühekorraga seda ei saavuta ning selle realiseerumiseks kõiki asju ühe korraga ära teha ei jõua. Üleplaneerimine ja segadus prioriteetides pigem tekitab lisapingeid. Et seda vältida, on tulenevalt visioonist mõistlik lühiajaliselt fokuseerida oma aeg ja energia asjade ära tegemisele, mil tänase teadmise seisukohast on kõige suurem mõju visiooni realiseerumisele. Areng on muutus. Ja muutus ning õnn käivad käsikäes.

Mitut asja korraga muutes võivad asjad päris käest ära minna. Seega, üks asi korraga ning pigem liikuda lühikeste perioodidega. Tihti valitakse sammuks üks kvartal, kuna uued käitumised muutuvad harjumuseks 13 nädalaga. Inimese või organisatsiooni võimekus kasvab vaid siis, kui inimesed muudavad oma harjumusi. Tehnoloogia loob tingimused, mis võimaldavad uute käitumismustrite teket.

Asjad saavad tehtud kui nendega tegeletakse. 90 päeva on liiga pikk, et koostada detailne tegevuskava. Püüa enda jaoks kvartali eesmärk sõnastada lühidalt ja selgelt. Nii, et sina ise ja ka sinu lähikondlased saavad üheselt aru, mis on see võit, mida soovid perioodi lõpus tähistada. Jim Collins soovitab siin kasutada nn Mounth Everesti reeglit. Kui ütled, et sul on plaan see mägi vallutada, siis kõik saavad aru, mis sul plaanis ja mis mäega tegemist.

Kui eesmärk on paigas, siis järgmise sammuna vali välja 3 – 5 olulisemat võtmetegurit, mis loovad eelduse, et sinu eesmärk täitub. Ja et sul lihtsam oleks oma progressi hinnata, siis igale tegurile määra mõõdik, mille alusel sa mõõdad, kuidas sa edened. Inteli juht Andy Grove on sõnastanud selle valemina – ma tahan saavutada seda, mille täituvust ma mõõdan läbi selle. Näiteks, kui minul on soov osata 90 päeva pärast mängida klaverit, siis ma pean nädalas vähemalt 10 tundi harjutama. See, kas ma piisavalt tunde harjutan, sõltub minust. Sellest, mitu tundi ma tegelikult nädalas klaverit harjutan, sõltub see, kui virtuooslikult ma kvartali lõpus seda instrumenti mängin. Iga nädala lõpus saan tähistada väikeseid võite, kui näen, kuidas ma klaverimängus edenen ning kui südikas ma olen oma eesmärgi saavutamisel. End tänades avastad õnnetunde.

Nii nädalast nädalasse lühikeste sammudega liikudes ja oma võtmetegurite täituvuse tõenäosust hinnates õpid sa pidevalt. Avastad ja leiad uusi nutikaid lahendusi, kuidas vähemaga rohkem saavutada. Avastad ka asjaolud, mis takistavad sul eesmärki saavutamast. Nii sünnib hea sisend, mille alusel uue nädala ajakasutust, tegemisi ja käitumist ümber korraldada. Proaktiivsus ei ole midagi muud, kui sisendite kontrollimine. Tulemus on tagajärg.

2000 aastat tagasi imestas antiikrooma filosoof Seneca, miks inimesed kiivalt oma maist vara kaitsevad, kuid samas jätavad täielikult hooletusse oma kallima vara – enda aja. Kui sa ise oma aega ei halda, siis võtavad selle üle kontrolli teised. Sellise olukorra vältimiseks loo endale harjumus iga nädala lõpus hinnata oma progressi ning planeeri uue nädala kalender nii, et sul oleks piisavalt aega tegeleda asjadega, mis on olulised eesmärgi saavutamiseks. Vältimaks, et keegi sinu aega juhtima ei hakkaks, muuda oma kalender sulle vajalikele inimestele nähtavaks ja palu neil sellega arvestada oma tegevusi planeerides.

Kust ja kuidas alustada? Mis on sinu või sinu meeskonna 90 päeva eesmärk? Mis on see läbimurre, mis loob sulle rõõmu ning tagab kindlustunde?  Küsimused, mis aitavad sul sõnastada 90 päeva eesmärgi ja võtmetulemused leiad siit.

  • Nädala raamat  – Man’s Search for Meaning, Victor Frankl. Maailma klassika, lugu sellest, kuidas jääda ellu ja vaimselt terveks ettearvamatus ja ekstreemses keskkonnas. Mis on see, mis annab inimesele jõu toime tulla ka kõige suurmate väljakutsetega.
  • Nädala leidStruktureeritud mõtlemine – 3 minutine harjutus, mis aitab teil innovaatiliselt leida probleemile lahendus.