Mitte keegi ei saa tekitada teis alaväärsustunnet ilma teie nõusolekuta – Anna Eleanor Roosevelt.

 

Mõõduvast nädalast jäi mind kummitama Lavly Perlingu Äripäevas avaldatud arvamuslugu “Kas libahundid tühistati?”. See mõtisklus algab lausega: “Tühistamiskultuuri tagajärgedega tegelemine ei jõua nendeni, kes seda vajavad, kui hakkame tühistamiskultuuri ohvriteks pidama neid, kes ise oma tegudega on ühiskondliku hukkamõistu põhjustanud.” Kui austatud Riigikogu liige mõtleb ühiskondlikus mastaabis, siis mind kõnetab see lause pigem organisatsiooni või üksikisiku kontekstis. Kes keda tegelikult ignoreerib, kes keda suhtlusest ehk probleemi lahendusest välja lülitab. Mis põhjustab seda, et inimesed selle asemel, et leida probleemile lahendus ja see elluviia, enamasti tõstavad käed ülesse ja langevad ohvri seisundisse. Inimene teeb ise valiku, millega määratleb oma edasised võimalused ja teiste süüdistamine tagajärgede eest ei ole asjakohane. Ka valikute mitte tegemine on valik. Sellisel juhul jätame otsustamise teistele ja sellisel juhul ei pruugi need valikud ühtida sellega mida ise sooviti.

Võib olla eelpoolne jutt on väga abstraktne. Argipäevas ettevõtete elus väljendub see selles, et inimesed kurdavad, et neil puudub info, nad ei tea mida teha, neid ei kaasata, nende võimuses ei ole midagi muuta, neil on alati kiire, nad ei ole rahul, kasvab pinge ja stress, mille tulemusel langeb tulemuslikkus ning koostegutsemise lust. Olgu tegemist juhi või töötajaga. Vanemad kurdavad, et nad ei mõista oma lapsi, lapsed ei räägi nendega. Uuringud on näidanud, et 90% inimestest probleemi ilmnemisel, arvavad et põhjus on väljaspool nende mõjuulatust (tunnistavad end ohvriks) ja vaid 10% julgevad vaata peeglisse.  Käivitub Karpamni draama kolmnurk:

  • ohver
  • süüdistaja
  • päästja

Karpmani draama kolmnurgas on isik või organisatsioon ise kõigis neis kolmes rollis. Selles seisundis olek ei loo koostöö sünergiat, see imeb energia enda sisse. See ongi tühistamiskultuur.  Selleks et hinnata, kus inimene või meeskond oma kultuuriga asetseb, ei ole vaja teha keerulisi uuringuid, vaid piisab kuulata, kuidas inimesed räägivad. Dave Logan oma meeskonnaga on kirjutanud raamatu “The Tribal Leadership”, mille lühikokkuvõttest leiad kasulikud juhised olukorra hindamiseks ja vajalikke muutuste elluviiimiseks. Sellest oravarattast väljasaamiseks on vaja teha otsus, muuta oma hoiakuid ning käitumist. Töövahendiks ettevõtte tasemel on ettevõtte väärtused ning rituaalid, läbi mille tagatakse nende viimaste toimimine organisatsiooni igapäevases elus. Uue käitumismustri rakendamine toimub, kui suitsemisest loobumine. Pahest saavad lahti enamasti need inimesed, kes päevapealt lõpetavad. Positiivse tulemuse saavutamise tõenäosus väheneb kordades, kui püütakse päev päevalt doosi vähendada. Ja et ei toimuks murdumist, on vaja kaaslaste tuge ehk rituaale. Ettevõtte toimispõhimõtete sõnastamine ja nende toimimise tagamine on juhi suurim ülesanne ning väljakutse. Ettevõtte juhtmeeskonna vastutus on oma igapäevaste tegemistega näidata eeskuju soovitud hoiakute järgmisel. Vaid nii need laienevad kogu organisatsioonile.

Roger Connors raamatus “The Wisdom of Oz Principle” pakub keerulisest olukorrast väljatulemiseks järgmise valemi – See it, Own It, Solve It, Do It. See on väga hea valem, mille kaudu kaardistada probleem ja lahendus. Panid tähele, et kui oled probleemi sõnastanud, siis on tähtis mõista, et sina oledki probleem, leida lahendus ning hakata koheselt selle muutuse nimel tegutsema. Jõudu annab sulle pidevalt vastuse otsimine küsimusele, mis juhtub siis, kui ma jätan selle tegemata. Tegemist ei ole mingi uudse avastusega. Aastatuhandeid inimesed on edukalt kasutanud seda mudelit, sellele valemile on ülesse ehitatud kõik maailma religioonid, ettevõtete visioonid või kaasaegsemas keeles väärtuspakkumised. Ühel pool on mure/probleem, teisel pool on lahendus / helgem tulevik. Probleem on võimalus, suur probleem on suur võimalus.

 

Empowerment loob meeskondadele võimekuse mõista ja mõõta, kuidas toimib organisatsiooni juhtimiskultuur ning aitab rakendada teadmised ja tööriistad selle teadlikuks kujundamiseks. 

Soovid nõu oma meeskonna 2022 aasta stardiks ning seda toetava treeningplaani koostamisel ja rakendamisel. Broneeri 1/2 tunnine tasuta konsultatsioon.