Kui eestlastelt küsiti hiljuti, kas usk mängib nende elus tähtsat rolli, vastas jaatavalt kõigest 20 protsenti, kirjutab BBC. Selle näitaja alusel peetakse meid kõige vähem usklikuks rahvuseks maailmas. Nii vastavad inimesed, kui peetakse usuks kirikus käimist. Kuid vaadates inimeste igapäevaseid tegemisi, lähtub nende käitumine valdavalt religioonis (pühades raamatutes) kirjeldatud tavadest. Religioon on uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmes on üldinimlikud väärtused. Täpselt samamoodi defineeritakse ka organisatsioonikultuuri. Viimase puudumine organisatsioonis pidi konsumeerima ettevõtte ägeda võidustrateegia hommikusöögiks.

On sul juba jõulukuusk kodus? Oled sa mõelnud, miks sa nii teed? Mida kuusk sinu jaoks sümboliseerib? Kui oled kuuse läheduses, siis milliseid mõtteid mõlgutad? Millist sõnumit soovid sa oma lastele selle tegevusega edastada? Elusorganismi ülim missioon on edastada infot järeltulevatele põlvedele. Nii tekib järjepidevus ja areng. Seega, selle rituaaliga levitame me oma usku.

Kui hinnata meie kuuse kummardamise usku, kui palju me sellele aega, raha ja energiat kulutame, siis üllatuseks avastame, et me kõik usume Adventi – uude tulemisse, uude võimalusse. Enamus ettevõtetes toimuvad selle tähistamiseks peod, usu ülistamiseks makstakse töötajatele preemiaid. Me usume, et Uus aasta = uued võimalused. Uurimused on näidanud, et ravimatult haiged inimesed on oma viimastel elupäevadel kaotanud lootuse saada terveks, kuid viimase hetkeni nad usuvad, et juhtub mingi ime. Et ilmneb uus võimalus. Uue pakutud võimaluse ära kasutamine sõltub vaid sinust endast, sinu tahtest – sinu usust iseendasse.

Kuuseusk on oma olemuselt võrdne Kristluse, Islamismi, Hinduismi, Budisimi, Taarausu ja teiste religioonidega. Usku edastatakse meile läbi kaunite laulude, lugude, piltide ja rituaalide, mida järgides (jäljendades) saame me teiste inimestega tulemuslikult koostööd teha ja jõuda hingerahuni. Võib-olla pole see usk nii hästi raamistatud. Pigem on ta nagu tänapäeva maailm, nagu internet. Seal on kõik olemas ja sa tarbid seda just siis, kui sul on vaja ja just seda osa, mida sul on vaja. Varasemalt ehitas inimene ususõnumi edastamiseks pühakodasid. Need olidki tänase päeva interneti analoogid – koguneti ühisesse levialasse, et omavahel regulaarselt ja süsteemselt infot vahetada. Viimasest Harvard Business Review’st leiad mõnusa lugemise, kuidas häkkida inimeste koostöökoodi. Kuidas see tulemuslikumaks muuta.

Advent ehk usk uue tulemisse, uude võimalusse tuleneb meie looduslikust päritolust. Sarnaselt unega, on meisse sisse kodeeritud rütm, et kord aastas võtaksime aja maha ja mõtleksime läbi, kuhu ma jõuda tahan, mis ma selleks tegema pean. Kõikidele on antud võimalus alustada puhtalt lehelt. Väljamagamatuse tagajärgedega oleme me kõik tuttavad. Kuid kui Advendi ajal jäävad olulised valikud tegemata, siis nende mõju meie elule on oluliselt suurem, ja see ei pruugi kohe järgmisel päeval välja paista.

Kui mõtled uuele aastale, oma meeskonna uutele võimalustele, siis soovitan sul leida aega ning leida vastused allolevatele küsimustele:

 • Miks sa oled täna siin? Miks sa seda rolli täidad?
 • Mida tähendab sinu meeskonna jaoks võidu saavutamine uuel, 2020. aastal?
 • Palun hinda oma meeskonna mänguvalmidust 10 palli skaalal:
  • kõik sinu meeskonnaliikmed saavad võidust ühtemoodi aru;
  • kõik meeskonnaliikmed on innustunud kokkulepitud plaanist ja on valmis 110% panustama selleks, et võita;
  • iga meeskonnaliige teab, milline on tema panus meeskonna võitu;
  • meeskonnal on TAHE ühine plaan ellu viia.
 • Mis on need 3 olulisemat asja, mis sa teed ära 31.12.2019, et minna 2020. aasta mängu mängima meeskonnaga:
  • kes teab, mis mängu me tahame võita;
  • kes on komplekteeritud kompetentsete inimestega, kel on TAHE see eesmärk saavutada;
  • kus on loodud tugisüsteemid, mis aitavad inimestel loovalt leida nutikaid lahendusi ning saavutada vähemaga parem tulemuslikkus eesmärkide elluviimisel.
 • Mis juhtub aastal 2020, kui sa sellist valmidust aasta lõpuks ei saavuta? Teeb see perspektiiv sind õnnelikuks?
 • Mis takistab sul seda võimekust loomast?
 • Hinda 10 palli skaalal, kui suur on SINU TAHE meeskonnale selline võimekus luua?
 • Kui oled aasta lõpuks selle võimekuse loonud, siis mis muutub, mida uut saad sa teha, mida varem ei saanud?
 • Mis on need 2 asja, mis saavad uuel algaval nädalal tehtud, et meeskonnale uueks aastaks vajalik valmidus luua?

Veriffi juht Kaarel Kotkas on öelnud, et kui on olemas plaan ja tehtud on esimene samm, siis kaob hirm. Elusmaailm koosneb rakkudest. Kui rakk on stressis (hirmul), siis ta võtab kaitsereaktsiooni – infot ei edasta, kogub kogu energia enda sisse ja sööb end surnuks. Kui rakk tunneb end hästi, siis ta pooldub (paljuneb), edastab infot oma järglastele ning sellega kaasneb areng.

Esimest sammu teha on kõige keerukam. Järgmised tulevad juba lihtsamalt ja mingil hetkel kujuneb sellest harjumus.

 • 05.12.2019 kutsun sind Töötuppa, kus on võimalik tutvuda ühe lähenemisega, kuidas 4 nädalaga (advendi perioodiga) meeskond ühele lainele häälestada ja vastu ühist eesmärki joondada. Juhuseid kui niisugused, ka kõige pisemaid, ei eksisteeri! Töötuba toimub Maarjamäe lossi Kaminasaalis, algusega kell 09:30, kestus 2 tundi. Registreeri siin
 • Nädala raamat: The Bezos Letters: 14 Principles to Grow Your Business Like Amazon, Steve Andersson. Tegemist on nn Amazoni piibli – väärtuste / juhtimispõhimõtete kommenteeritud väljaandega. We use our Leadership Principles every day, whether we’re discussing ideas for new projects or deciding on the best approach to solving a problem. It is just one of the things that makes Amazon peculiar [a word used by Bezos and most Amazonians].” Jeff Bezos
 • Nädala film: Wally-E – lõbus, lustakas ja südamlik lastefilm, millel on sügav tagamõte. Näed, mis juhtub siis, kui ühiskond unustab end autopiloodi peale. Millist jõudu ja südikust nõuab autopiloodi väljalülitamine. Enamus meist sooviks, et asjad kulgeksid edasi harjumuslikul moel.