Töötoa salvestus, Visiooni töövorm ja slaidid

Building Your Company’s Vision by Collins and Porras

Kõik kes saadavad Andresele (andres.haavel@empowerment.ee) täietud Visiooni töövormi saavad raamatu No Rules Rules.

Visioon ilma plaanita on unenägu, plaan ilma visioonita on õudusunenägu.

Interaktiivses töötoas on sul võimalk kogeda lihtsat meetodit ja töövahendeid, kuidas efektiivselt ja tulemuslikult sõnastada organisatsiooni põhialused – Visioon.

Kui Sul on tunne, et organisatsioonis on pinged, asjad ei toimi nii kui peaks või tulemused jäävad saavutamata, siis on oluline mõista, mis on selle põhjus. Enam kui 90% juhtudest on põhjus, et inimesed ei ole innustunud organisatsiooni Visioonist.

Visioon on universaalne töövahendite kogum, mis ühelt poolt on suunatud põhisisu hoidmisele (miks ja kuidas me koostööd teeme), teisalt aga innustab arengut (mida soovime üheskoos saavutada).

Interaktiivne töötuba põhineb Jim Collinsi poolt väljatöötatud Visiooni raamistikul Heast Suurepäraseks. MIKS organisatsioon eksisteerib, millistest HOIAKUTEST organisatsioonis inimesed koostööd tehes juhinduvad ja KUHU tahetakse koos jõuda järgmise 3 aastaga. Teadmatus on inimese indu enim pärssiv tegur.

Töö on kõige nauditavam siis, kui see ühtib inimese eesmärkide ja väärtustega ning milleks tal on oskused. Kui lähtuda sellest põhimõttest organisatsiooni või meeskonna juhtimisel, siis  tulemuslikkus kasvab kordades.