“Parim viis tulevikku ennustamiseks on see ise luua.” – Peter Druker

Lumi tuleb, lumi läheb, elu läheb maa peal edasi! Osade inimeste jaoks on see loodusnähtus alati ootamatu ja tekitab pingeid, teised on selleks valmistunud ning naudivad sellega kaasnevaid hüvesid. Samamoodi on muutustega majanduskeskkonnas, osad inimesed on kui illuminaadid, kes osakavad tuleviku ette näha ja on enamasti oma tegemised valmis seadnud, kui miski toimuma hakkab.

Tegelikult juhusega ei ole siin miskit pistmist. Tegemist on mõtteviisiga. Edukad on üksikisiku või organisatsiooni tasemel need, kes on rakendatud süsteemid ja protsessid, mis on suunatud tulevikku. Süsteemi võib võrdsustada käitumisega, protsess on teiste sõnadega harjumus. Nädalavahetusel toimunud investeerimiskonverentsi põhisõnumiks oli, et endale muretu varalise tuleviku kindlustamist, saab alustada väga väikestest summadest, kui oled süsteemne ja järjepidev. Tegelikult inimese suurimaks varaks ei ole raha, vaid aeg ja sellega tuleb käija veelgi hoolikamalt kui rahaga. Aega erinevalt rahast tagasi teenida ei saa.

Kõik saab algusel lihtsast asjast – visioonist. Visioon, millesse sa usud ja millele sa oled nõus oma energia ning aja pühendama. Ja see ongi enamasti kõige suurem saladus. Mis on see, mida mina inimesena või organisatsiooniga tegelikult saavutada tahan. Selgusetus tuleviku ambitsioonis on suurim pingete tekitaja, kuna sellest tulenevalt johtuvad kõik meie järgnevad otsused. Eriti oluline on ühise, kõiki innustava visiooni, olemasolu organisatsiooni tasemel.  Oma olemuselt midagi keerulist siin ei ole. Hinnates kus hetkel oled ja mõeldes, kes või kus tahad 3-5  aasta pärast olla, on lihtne panna paika teerada, kuidas sihile jõuda ja tuvastada  3 – 5 olulisemat  takistust, mis eesmärgi saavutamiseks tuleb ületada. Nii saabki paika strateegia, ehk mis vajab millest milleks muutmist, et eesmärk saab reaalsuseks. Marshall Goldsmith on öelnud, et edukus sõltub oskusest mõista, mis vajab muutmist ning distsipliinist see muutus elluviia. Kui nüüd kaks eelnevat mõtteharjutust kokku panna oleme tuvastanud, et OKR (Objective and Key Results) põhimõtted on rakendatavad ka strateegilisel tasandil. Eesmärgi (objective) valiku kriteeriumiks on fokuseerimine olulisemaile, ehk kui see jääb tegemata siis kõik muu kaotab tähtsuse. Võtmetulemused oma korda kirjeldatakse alati muutusena  – from x to y by when (Google’s OKR Playbook).

Kui Visioon on paigas, siis sellest saab tuletada eesmärgi lähitulevikuks (näiteks 90 päevaks), ehk milline kvalitatiivne arenguhüppe organisatsiooni arengus tuleb selles perioodis saavutada. Elevanti süüakse ikka tüki kaupa. Ja ennem pole mõtet uusi detailseid plaane luua, kui esimene tükk on söödud. Lühemas perspektiivis läbi võtmetulemuste täitumise kindlustunde hindamise saab ennustada nii eesmärgi täitumise tõenäosust.

Viimastel aastatel olles kaasatud erinevate organisatsioonide arendusse, olen tähelepannud, et Visioon on just see teema, mille välja töötamisele, selle aktuaalsena ja igapäeva elus hoidmisse ei leita aega ja ega tahet. 99,9% organisatsiooni arenguga johtuvatest jamadest tulenevad ühese arusaama puudumisest organisatsiooni Visioonist. Kõik muud probleemid on vaid kulukas ja stressirohke tagajärgede ehk tulekahjude kustutamine. Empowermendi 2021 aasta esimeses kogemusloos “Innovatsioon, kas juhus või karm Distsipliin”, Agur Jõgi tõi eriliselt esile, kui oli siin juhtmeeskonna ühele lehele saamine nii Elioni kui BigBanga kiires arengus.

Minu enda jaoks  2021 aasta alanud meie uue toote EMP365 (emp365.net) turule toomisega. Tegemist on Team’s app’ga, mis aitab organisatsiooni fookust hoida oma visiooni ehk arengupüüdluse elluviimisel, mille tulemusel meeskondade tulemuslikkus lühikese ajaga kordades kasvab. Meeskondade OnBoardimisel alustame 3-slaidiga ja ühe väga lihtsa küsimusega: “Palun pane ühe lausega kirja, mis on teie ettevõtte eesmärk?”. Viimase palume juhtmeeskonna liikmetel kirjutada Post’titele. Mis arvad, kui mitmelt juhtmeeskonnalt olen saanud ühte moodi konkreetse vastuse. Enamasti on tulemus sarnane Ivan Krõlovi valmis Luik, Haug ja Vähk kirjeldatule (juhtimistakistus LHV).

Kord Luigel, Vähil, Havil tekkis mõte,
mis koos nad ühistööle viis,
et koormat vedada ja selleks siis
nad kohe kolmekesi rakendusid ette.
Kuid kuis ka püüaksid, ei koormat paigast saa:
Luik tahab pilvi lennata,
Vähk ronib tagurpidi, Havi kisub vette.
Ei meie otsusta, kes nendest süüdi seal,
kuid koorem praegugi on koha peal. 

Meie eelmisele kogemusloole “Lihtne ja geniaalne” kirjutas väga tabava kommentaari Widex Eesti OÜ juhataja Tõnu Vaus:

Minu jaoks on asi lihtne:  valgus on nähtav pimedus (Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles: “Saagu valgus!“ ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus on hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest). Seega omades valguseallikat võtad sammud pimedusest selle allika  suunas („Jumalikult mentaalses mõttes“). Siin maailmas on paljuski nii, et kui keegi midagi ei mõista, ei saa aru siis muutub ta kahtlustavaks, tekib umbusaldus mis viib vastumeelsuseni, distantseerumiseni ning võib kaasa tuua ka vastupanu. Seega ära oota kuniks olukord on sinu meeskonnale FUGAZI vaid ole aval, aus ja sõnapidaja: tee nii, et meeskond ja teised sinu ümber mõistaksid sind – siis ei lange keegi pimedusse a´la „ei mõista, ei saa aru…“.

Igal neljapäeval kella 09:30 – 10:30 on sul võimalik osa saada meie klientide ja partnerite kogemuslugudest:

  • 28.01.2020 kell 09:30Juhtimise 3 arengutrendi, mis muudavad mänguSiiri-Mall Musten, Elevus. Pandeemia mitte ainult ei piiranud meie tegevus, vaid pigem näitas kätte ka uued võimalused, kuidas tööd on võimalik varasemast kordades tulemuslikumalt korraldadaRegistreerun
  • 04.02.2020 kell 09:30 – Organisatsioonide ülene innovatsioon – Mart Maasik, Innovation Leaders Club. Kuidas luua koostöö HUB, läbi mille selles osalevad organisatsioonid läbi itnerdistlinaarsuse loovad uued teenused, mis muudavad klientide käitumist ning loovad uusi turge.  Registreerun
  • 11.02.2020 kell 09:30 – Suhted mitte aitavad meeskonnal saavutada tulemused – Madis Puhm, Loovusmaja. Madis viib läbi meeskonna treeninguid, mille eesmärgiks on aidata meeskonna liikmetel paremini mõista üksteist, üksteise eesmärke. Meeskond ei ole midagi muud, kui üksteist austavad inimesed, kes on pühendunud üksteise eesmärkidele. Registreerun
  • Varasemaid kogemuslood leiad Empowermedi kodulehelt

Nädala raamat: The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups, Daniel Coyle. Hästi kirjutatud, praktilistel lugudel põhinev, hästi kaasakiskuv raamat. Autor toob välja, et meeskonna koostöö tulemuslikkuse aluseks on 3 olulist tegurit: psühholoogiline turvalisus, julgus olla avatud/haavatud ja tähenduse olemasolu. Viimane ongi organisatsiooni Visioon.

Nädala film: “Maria Theresia” – peale Daniel Coyle raamatu lugemist, on tegemist justkui ajaloolise õppefilmiga, kus kõik raamatus kirjeldatud situatsioonid puust ja punaselt läbi mängitakse. Kui riigijuht ei suuda oma inimestele luua kuvandit paremast tulevikust ning läbi oma igapäevaste tegemiste seda ei tõesta, siis sind halastamatult reedetakse. Julguse eest olla avatud ja haavatud oma mures kroonisid ungarlased Maria oma kuningannaks, mis avas tee võimsa keisririigi tekkeks.