Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida!

Manifest kõigile Eestimaa rahvastele, 24. veebruar 1918.

Erinevatest uuringutest on selgunud, et vaid 2% maailmas elavatest inimestest lähtuvad oma tegemiste planeerimisel Eesti Vabariigi loomist märkivast mõtteterast. Loen manifesti ning iga kord imestan selle koostajate julguse, tarkuse ja ettenägelikkuse üle. Nad ei pakkunud Eestimaa rahvale pudrumägesid, vaid võimalust end teostada, ise kujundada oma elu, oma õnne. Kui eestimaalased on kodumaal õnnelikud, siis panustavad nad läbi oma ettevõtmiste meie kogukonna (riigi) arengusse. Kui inimesed tunnevad, et nad ei suuda ennast siin teostada, siis nad lahkuvad ja otsivad paremat paika, kus end teostada, kus saada järglasi, kus väärtust luua. 20. sajand oli sellele tõestuseks läbi eestlaste kahe suure migratsioonilaine, mil ettevõtlikumad inimesed jätsid Eestimaa ning leidsid endale uue kodumaa, kus end teostada. Jim Whitehurst, endine RedHat tegevjuht, on öelnud, et eestvedaja (Liidri) ainsaks missiooniks on kasvatada ettevõttes töötavate inimeste pühendumust organisatsiooni missioonile (arengule). Organisatsiooni juhi roll on pakkuda inimestele võimalust areneda, end teostada ning läbi saavutatu viia ellu oma isiklikud unistused. Kui juht seda ei saavutata, siis organisatsioonis hakatakse oma staatust kaitsma, hakkab vohama poliitika.

Jõuluks sain KPMG-lt kingiks Marcus Buckingham’i raamatu – Nine Lies about work – A freethinking Leaders Guide to the real World. Seal on 8 lihtsat küsimust, mis aitavad Sul lihtsasti välja selgitada Sinu meeskonnaliikmete hoiakud. Testi esmalt enda peal ning siis vestle ükshaaval oma meeskonna liikmetega. Ära tee kirjalikku ja anonüümset küsitlust, vaid vestle iga inimesega individuaalselt. Kui inimesed ei julge asju avalikult välja öelda, siis organisatsioonis on tõsine probleem Usaldusega. Ettevõttel toimivad väärtused kas puuduvad või need on jäänud rakendamata igapäevast elu reguleerivate põhimõtetena.

Palu igal vastajal alljärgnevate väidete paikapidavust hinnata 10-palli skaalal.

 1. Mind tõeliselt innustab ettevõtte missioon;
 2. Mul on täpne arusaam, millised on ootused minu rollile;
 3. Ma olen meeskonnas, mille liikmed austavad minu väärtusi;
 4. Mul on võimalus igapäevaselt oma töös rakendada oma tugevusi;
 5. Minu meeskond seisab kindlat minu seljataga;
 6. Ma tean, et mind võeti tööle tegema olulist tööd;
 7. Ma olen kindel oma ettevõtte edukas arengus;
 8. Minu töö arendab mind.

Oma olemuselt jagunevad need küsimused kaheks. Küsimused 1, 3, 5 ja 7 kirjeldavad inimese suhet oma ettevõttesse, oma meeskonda ehk Parim Meie. Kui soodustav on keskkond, kus inimene töötab. Ebameeldiv keskkond tekitab vaid stressi ning vähendab inimese tahet saavutada suurepäraseid tulemusi. Loodusest teame, et kui elusolendid ei tunne ennast kindlat, siis iive ehk taastootmine kärbub. Soodsas keskkonnas populatsioon kasvab.

Küsimused 2, 4, 6 ja 8 kirjeldavad inimese suhet oma rolli ehk Parim Minus. Kui õnnelik on inimene rolli (töö) üle, mida ta täidab. Kui inimene teeb tööd, kus ta ei saa kasutada oma tugevusi, siis ta teeb tööd, mis talle tegelikult ei meeldi ning mille tulemuslikkus on madal. Uuringud näitavad, et ei ole vahet, mis ameti või positsiooniga on tegemist. Kui aga inimene armastab oma tööd, siis on tal selle töö vastu kirg. Siis on ta uudishimulik leidma uusi lahendusi, kuidas saavutada parem tulemus. Ja uudishimu on ainus asi, millel põhineb innovatsioon (Innovation Isn’t All Fun and Games — Creativity Needs Discipline) ehk organisatsiooni ning inimkonna areng. Sellepärast on küsimus 4 selles küsimustikus inimese tahte s.t. ettevõtte arengu seisukohast kõige määravam.

Kuidas hinnata tulemusi?

Kui oled ringi peale teinud, siis avastad mustri, mis takistab meeskonnal või inimestel üksikult saavutada tulemused, mis neid ennastki üllataksid. Vali välja meeskonna tasandil (Parim Meie) 1 – 2 asja, mis peavad muutuma järgmise 30 päeva jooksul. Lepi iga meeskonna liikmega kokku, mis on 1 olulisem asi (Parim Minus), mis peaks muutuma milleks 30 päeva jooksul ning iganädalaselt vaadake koos üle edenemise progress. Öeldakse, et sagedus on siin määrav.

Kui sul on tunne, et sa ei jõua iga oma meeskonna liikmega piisavalt tihti kohtuda, siis võib sinu meeskond olla liiga suur. Loodusest me teame, et kui rakk kasvab, siis on tal kaks valikut – ta kas pooldub või sööb end seest surnuks. Kui Sina ei hooli oma inimestest, siis nemad ei hooli Sinu ettevõttest. Elust teame, et ühepoolne armastus on õnnetu ja viljatu. Tea, et armastus on tegusõna. Siin edu saavutamiseks ja tunde säilimiseks tuleb sihikindlat ja järjepidevalt tegutseda.

 • Nädala raamat –  Nine Lies about work – A freethinking Leaders Guide to the real World, Marcus Buckingham. Raamatu autor värvikate näidete varal kirjeldab 20. sajandil väljakujunenud klassikaliste juhtimissüsteemide (mõtteviisi) mittetoimuvust ja vastuolu looduse evolutsioonilise arenguga. Inimene ei ole asi, vaid emotsionaalne ja mõtlev olend. Igal ühel on oma ainulaadne ajas muutuv unistus, kuid psühholoogilised toimemehhanismid on meie DNA-sse aegade algusest sisseprogrameeritud.
 • Nädala sündmusTallinn  Music Week. Ettevõtmine, mille areng on toimunud kui ameerika mägedel. Ettevõtmine, mis on toonud osalejateni palju huvitavaid nägemusi maailmast, erinevat muusikat. Ettevõtmine, mis aitab läbi meelelahutusmaailma (kultuurikandja), kuidas inimesi julgelt unistavad ning oma ideid ellu viivad.
 • Nädala töötuba, 27.02 kell 09:30 – 11:00,  kuidas 4 nädalaga tõsta oluliselt meeskonna sooritusvõimet. GET BIG FAST sissejuhatus, kus saad ülevaate, millised on olulised aspektid unistuste meeskonna ehitamiseks. Juhul, kui Sul puudub meeskond, kes tahab ja suudab plaanid ellu viia, siis kõik Sinu plaanid jäävad vaid unistusteks. Osalustasu 199 EUR +km. Soovin osaleda