Käesoleva postituse pealkirjaks olev lause kõnetas mind kui lugesin Kaidi Laur’i raamatut Hingest aus. Raamatus on see mõte kirjas veidi pikemalt: “Elu eesmärk ei ole teha Sind õnnelikuks. Sinu eesmärk on anda elule mõte”. 

Me ise kujundame oma minapildi selle alusel, millised rollid me endale elus kanda võtame ja kuidas me nendega toime tuleme. Keegi ei anna neid meile, keegi ei määra meid rollidesse. Me ise valime need. Kui inimene seda ei mõista, siis tunneb ta ennast ohvrina. Tundub, et tööd ja tegemised matavad meid enda alla. Iga päev me näeme, kuidas inimesed läbi põlevad. Öeldakse, et ettevõtted lähevad pankrotti (jäävad nälga) enamasti ülesöömisest. Õigel ajal ei ole suudetud teha valik, millele fokusseerida pikemast perspektiivist lähtuvalt.

Kui Microsofti juhilt Satya Nadella’lt küsiti, kuidas ta suudab nii pingelise töö juures saavutada tasakaal era- ja tööelu vahel, siis alguses ta ei mõistnud esitatud küsimust. Tal on üks elu ning ta täidab neid rolle, mida ta armastab – on isa, armastav abikaasa, meeskonnaliige, firmajuht. Kõigis neis rollides tuleb ette raskeid hetki, kuid teadlikkus tehtud valikutest aitab tal leida nende ületamiseks lahendused.

Rolli võtmine on vastutuse/kohustumuse võtmine. Elu on väga lihtsalt seatud – kõik varad põhinevad kohustustel. Loe eelnenud lause uuesti. Kui kohustusi kontrollimatult võtad, siis üpris varsti avastad, et soovid rohkem kui kanda suudad. Kui teha asju poolikult, siis ei too see rõõmu ei Sulle endale ega teistele. Samas, kui eesmärgi nimel tõsiselt ei pinguta, siis midagi ei juhtu. Juhusega ei ole siin vähimatki pistmist.

Nii tulebki igaühel meist nii oma era- kui tööelus regulaarselt esitada endale raske küsimus: kas see, millega ma tegelen, teeb mind õnnelikuks? Ning ka vastata tuleb ausalt. Kui mõni roll ei valmista sulle rõõmu, siis esita endale lihtne küsimus, miks sa selle kohustuse oled endale võtnud. Kui sa ei leia läbi “miks” küsimuse vastust, milleks edasi pingutada, siis lase sellest rollist julgelt lahti. Vabanenud aja ja energiaga on sul võimalus panustada rollidesse, mis pikemas perspektiivis aitavad sul saavutada just seda, mida sa tegelikult oma elust tahad. Kui ise teadlikult valikuid ei tee, siis nad realiseeruvad ootamatult. Kõige kurvem tõdemus on siin see, et enamus juhtudel olid sa teadlik, et see just nii juhtub. Lihtsalt igapäevase tegevuse kõrvalt või mugavusest ei olnud aega ning mahti end tulevasteks võimalusteks valmis seada. Eelmisel aastal Harvard Business Review’s avastasin sel teemal huvitava artikli – Collaboration Without Burnout.

Isiklike rollide revideerimiseks on hea teha läbi alljärgnev mõtteharjutus:

 • pane kirja kõik rollid, mida sa täna oma elus täidad;
 • iga rolli taha pane kirja:
  • miks see roll on sinu jaoks oluline. Kui vastata ei oska, siis oled õnnelik, kuna oled leidnud aja- ja energiaraiskaja, millest võid loobuda.
  • mis tõendab, et sa saad rollis hästi hakkama?
  • mis on olulisemad regulaarsed tegevused, mis tagavad, et sa saavutad oma rollis suurepärasuse?
  • mida sa peaksid oma rollis muutma, et sinu sooritus oluliseks paraneks?
 • hinda, kas võetud rollide suurepäraseks täitmiseks piisab 24 tunnist ööpäevas. Ei tasu end petta. Kui aega ei jagu, siis mõtle läbi, mida sa tegelikult oma tulevaselt elult tahad ja millisest rollist sa selle nimel peaksid loobuma.

Samasugune vajadus on ka organisatsioonides. Kui pidevalt ei valideerita organisatsiooni meeskonna rolle seatud eesmärkide ja muutunud olude vastu, siis juhtub nii, et inimesed hakkavad ise oma staatuse õigustamiseks tegevusi otsima.

Arenenud  tehnoloogia võimaldab meil üle maailma lihtsasti saada kontakti vajaliku inimesega. Lasteaias mängitud katkise telefoni mängust teame, et mida rohkem inimesi mängus osaleb, seda rohkem algselt edastatud sõnum moondub.

Viimased aastad on muutnud mõttetuks organisatsioonid, millesse on investeeritud miljardeid EURO-sid. Üheks heaks näiteks on rahvusvaheline kliimalepe. Hiina ei ole selle leppega ühinenud, kuid on juba täna leppega liitunud riikidest 10 sammu ees. Kohmakas otsustusprotsess ja mõttetud piirangud takistavad autonoomsust ning tervet mõistust. Hiina on teadlik, et tänased sammud keskkonnahoiu suunas muudab nende energiasisendid lähema 5 aasta jooksul 30% odavamaks kui konkurentidel. Sel talvel on Pekingis üle kümnete aastate õhk jälle puhas.
Sama on juhtumas maailma kaubandusorganisatsiooni ja Euroopa Liiduga. Kui need organisatsioonid ei suuda kiiresti leida vastust, miks neid vaja on, kuidas nad väärtust loovad, ja tulenevalt uuest rollist ümber formatiseerida, siis saavad nad osaks ajaloost. Keeruline on loobuda kontrollist, mis võimaldab jagada omadele ressursse.

Ettevõtetes on rollide revideerimine lihtne protsess, mis ei ole oma olemuselt ajamahukas. Kui harjutad, siis tekib organisatsioonil võimekus paari päevaga peale kvartali eesmärkide kinnitamist paika saada rollid, mida sul on mängu võitmiseks vaja. Ja vabaneda rollidest, mida sa enam ei vaja. Boonuseks on see, et vajalikke rolle täidavad inimesed, kes tõesti tahavad neid täita, kes on pühendunud. Vastasel juhul kulub sinu ajast 80% inimestele, kellel puudub tahe. Aga see ei ole aus nende suhtes, kes tegelikult sulle tulemuse tagavad.

Alusvalem on lihtne – Liidri roll on suunata oma meeskond suurepärastele tulemustele.

Selle elluviimiseks on vaja iga kvartali alguses teha järgmised sammud:

 • mõtle läbi, millise meeskonna liider sa oled ja mis on selle meeskonna missioon;
 • pane kirja, mis on sinu meeskonna kvartali eesmärk ja millised võtmetulemused on vaja saavutada;
 • mõtle läbi, mis rolle sul meeskonda on vaja. Miks see roll on vajalik, kuidas see väärtust loob. Kui rolle defineerid, ära seosta seda konkreetse inimesega. Roll on abstraktne.
 • pane iga rolli kohta kirja 2-4 olulisemat võtmetulemust, mis see roll peab 12 kuu perspektiivis saavutama. Kui võtmetulemus ei ole number, siis see ei ole võtmetulemus. Inimesi ei võta me tööle tööd tegema, vaid me ootame neid tulemusi.
 • tutvusta meeskonnale rolle ning küsi, kes millist rolli soovib täita. Kui avastad, et sul on meeskonnas liikmed, kes leiavad põhjused, miks need tulemused ei ole saavutatavad, siis tea, et need inimesed ei ole valmis võtma vastutust. Siin on sinu valik – kas loobud eesmärgist või leiad lahenduse, kuidas luua meeskond, kes on suuteline koju tooma ootustele vastavad tulemused.
 • liidri ülesanne on olla konkreetne, määratleda siht ja rollide ootused – meeskonna liikmete osaks on läbi oma kompetentside leida lahendused, kuidas tulemused koju tuua. Ja siin on vaja juhil loobuda kontrollist, selle asemel tuleb luua ja rakendada süsteemid, mis toetavad iganädalaselt meeskonna liikmeid tulemuste saavutamisel.

Selgus rollides annab inimestele autonoomsuse lahenduste leidmisel, organisatsioonile arengu kiiruse ning paindlikkuse kiiresti reageerida uutele avanevatele võimalustele. Liidri hoolivus algab sellest, et ta loob selguse meeskonna sihtides ning ootustes rollidele. Ainult siis, kui hoolid tõeliselt teisest inimesest, siis hoolib ta ka sinust, hoolib sinu ettevõttest. Vaid nii tekib pühendumus.

“Aitan inimese kuule” vastas NASA koristaja USA presidendile vastuseks küsimusele, mida ta siin teeb. Sellise pühendumuse olemasolul ei ole vaja keerulisi protsessi- ja ametijuhendeid.

 • Nädala raamatStart With Why,  Simon Sinek on tuntud maailmas kui uue liikumise alustaja, kes on aidanud lahti mõtestada küsimuse, miks on ühed inimesed edukamad, õnnelikumad või mõjuvõimsamad kui teised ja osad organisatsioonid rohkem innovaatilisemad, kasumlikumad või kiiremini arenevamad kui konkurendid? Kuidas nad suudavad oma edu ja saavutusi ikka ja jälle korrata.
 • Nädala töötuba23.01 kell 09:30. Rolli tulemuskaart – inimesed on kordades tulemuslikumad kui nad teavad, milliseid tulemusi neilt oodatakse. Töötoas tutvustame lihtsaid töövõtteid, kuidas määratleda meeskonna võiduks vajalikud rollid ja neile seatud ootused. Soovin osaleda Osalustasu 199 EUR + km.