Alguses oli Sõna  ….

Need on sõnad, millega 2010 aastal algas minu sügavam huvi Arvo Pärdi loomingu vastu. Olin ka varem kuulnud tema loomingut, kuid nagu enamuse kuuldava muusika puhul, tegijat ning heli kokku ei pane. Sama pealkirja kannab Pärdi poolt tema heliloomingu alustekste sisaldav raamat “„In principio: The Word in Arvo Pärt’s Music“. Sõnal on inimese loos oluline osa, läbi selle on võimalik programmeerida orgaanilist algoritmi, mis juhib inimest konkreetsete teo või käitumise muutuseni. See tõde on teada aastatuhandeid ning rahvad on selle talletanud oma religiooni nimetame seda raamatud siis piibliks või eeposeks. Kaasaajal on kokkulepped sõnastatud seaduste, normatiivaktide või lepingutena. Kõikjal on mõtte kandjaks Sõna. Mõned nutikamad on ära tabanud, et kui seadusse endale kasulik asi sisse kirjutada, siis võib oluliselt soovitud suunas ärimaastiku muuta.

Legend räägib, et Kristlaste piibli kirjutamisel olevat juudid sinna suutnud lisada klausli, et kristalne kristalselt raha laenata ei tohi. Selle tulemusena kuni Lutheri reformatsioonini oli panganduse monopool juutide käes ;-).

Oma olemuselt on iga organisatsioon usulahk, kus inimesed töötavad ühise missiooni (tähenduse) nimel. Ettevõtte juht on kui evangelist (CRO), kes loob visiooni, mis lubab oma rahva viia helgemasse tulevikku. Luua parem maailm, elluviia muutus (make difference, reaalsuse nihestamine). Kui juht on oma sõnumi piisavalt selgelt ja ahvatlevalt oma rahvale esitanud, siis suudab ta kaasata jüngrid, kes tema idee ellu viivad. Et see juhtuks on juhil vaja luua oma inimestele võimalus kaasa tulla (Kajalood. Kai Realo ). Viimaseks on organisatsiooni väärtuste ehk hoiakute süsteem. Ja selleks et ühes suunas liikuma hakata on vaja seada käega katsutav verstapost (3 – 5 aasta eesmärk, BHAG). Viimane tuleb seada piisavalt ambitsioonikas, innustamaks kaasa tulema suure tahtega andkaid (pühendunud) inimesi.

Arvo Pärt on öelnud: „Tekstid on meist sõltumatud ja nad ootavad meid: igal inimesel on oma aeg, millal ta nende tekstideni jõuab. See kohtumine tuleb siis, kui neid tekste ei peeta enam kirjanduseks ega kunstiteoseks, vaid toetuspunktiks või mudeliks.“

Kui tugev vundament on olemas, siis selle peale on võimalik alustada juba järgmiste konstruktsioonide ehitamist, mis on suunatud lähiperspektiivis soovitu saavutamisele. Ka siin on oluline selgus:

  • prioriteetides – mis on olulisem muutus, millele tuleb fokuseerida, et luua arengu ehk konkurentsieelis;
  • rollides – milline on iga meeskonna liikme panus, et muutus saab elluviidud ehk reaalsuseks;
  • normides – lihtsad reeglid ja kokkulepped, kuidas otsuseid tehakse, konflikte lahendatakse ja infot jagatakse.

Inimese tulemuslikust kõige rohkem pärssivamad tegurid on teadmatus või pidev tähelepanu hajumine. Mõlema juurpõhjuseks on selguse puudumine. Kui inimesel endal puudub teadmine, kes ta on ja mida ta tahab on ta segaduses, ta on pinges, mille kohta kasutatakse meditsiini terminit stress. Organisatsioon ei ole miskit muud kui inimeste kogum ja selguse puudumine siin saab progresseeruva võimenduse. Selguse olemasolu aga tagab inimeste vahelises koostöö sünergia.

Põhjuseks miks inimesed oma eesmärkide seadmisel kardavad olla konkreetsed on kaks:

  • oskamatus – organisatsioonide kasvu suurimaks arengutakistuseks on ettevõtete võimekus kasvatada juhte, kes on suutelised visioneerima ning kasvavat organisatsiooni vastavuses tuleviku visioonile joondama (raku pooldumise seadus).
  • kartus ja ebaturvalisus – inimesed ei tunne end organisatsioonis piisavalt turvaliselt ning siis nad seavad eesmärgid piisavalt ebamäärased, et nende tegevust ei ole võimalik hinnata.

Selline inimeste käitumine on esmapilgul enesestmõistetav, kuid organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb need põhjused minimiseerida. Uuringud on näidanud,  et 98%-i organisatsioonidest  ei ole eesmärgile ja selle saavutamist tagavatele tulemustele orienteeritud. Nad ei ela ega hinga selleks, et saavutada mõttekaid tulemusi, vaid pigem selleks, et eksiteerida. Kahjuks ei saa niisugustes meeskondades ükski usaldustasand, konflikt, pühendumine või kohustumine kompenseerida seda, et inimestel puudub võidutahe.

Alguses oli Sõna  – see väljend on piibli võti, mis aitab mõista, miks see raamat on aastatuhandeid juhtinud miljardite inimeste saatust.

“Spiegel im Spiegel” – Arvo Pärt

  • Väljakutse 2022 – Sinu Jõulusoov on uuel aastal omada meeskonda, kes süsteemselt ja järjepidevalt otsib uusi arenguvõimalusi ning need ellu viib. 3 nädalaga saab sellise muutuse käima lükata. Meeskonna juhi, treenerina, on sinul selle unistuse realiseerumisel keskne roll. Kandideeri programmi.
  • 9. detsember kell 09:30 arutelu – Õppimine, mis jääb külge – Leena Kivisild. Organisatsioonide areng põhineb vaid seal töötavate inimeste arengul. Registreeru.

Empowerment loob meeskondadele võimekuse mõista ja mõõta kuidas toimib organisatsiooni juhtimiskultuur ning aitab rakendada teadmised ja tööriistad selle teadlikuks kujundamiseks.

Soovid nõu oma meeskonna uue hooaja ägedaks restardiks ning seda toetava treeningplaani rakendamisel. Broneeri 1/2 tunnine tasuta konsultatsioon.