Mõõdunud aastatuhande vahetusel oli Eesti vaieldamatult tuntuim, edukaim ja populaarseim koolitaja Peep Vain. Ta oli välja töötanud ettevõtetele suunatud ägedad koolitusprogrammid ning hullutas saalitäite kaupa rahvamasse.

Peep oli üks esimesi eestlasi, kes osales USA-s Southwestern Advantage (SWA) raamatumüügiprogrammis. Usun, et tegemist on tänaseni parima ja Eesti noortele kättesaadava Südikuse kasvatamise treeningprogrammiga. Suurim võit osaleja jaoks on selles programmis esimene aasta vastu pidada ehk mitte alla anda. Tasuks väike taskuraha ning elumuutev kogemus (harjumus), kuidas fokusseeritult distsipliini hoides väikeste sammudega oma unistuse/eesmärgi poole liikuda.

Tean tööandjaid, kes hindavad väga kõrgelt SWA treeningprogrammi läbinuid, kuna need inimesed oskavad ise ennast juhtidaeesmärke/tulemusi saavutama. Nad oskavad ja julgevad kontakti võtta uute inimestega, ei anna alla, kui tulevad tagasilöögid ning liiguvad sihipäraselt ja visalt oma unistuse poole.

Programmi on sisse kodeeritud tiheda intervalliga feedforward  vahekokkuvõtted, kus nii individuaalselt kui ka meeskonnaga hinnatakse oma tegevusi  kõrvalseisja pilguga, mille käigus inimesed avastavad lahendused, mis aitavad takistused eemaldada või vähema pingutusega saavutada rohkem.

Individuaalne tegevusmudel, kus sa vastutad ise oma tulemuste eest, loob piisava võimaluse mõtestamaks lahti oma sooritust ning läbi pideva korduse õpetab saavutama vilumuse, mis omakorda tagab tulemuslikkuse.

The talent isn’t born. It’s Grown.

Peep on hea näide pivot’i (pöörde) meistrist. Müües raamatuid mõistis ta, et ajades edasi sellist elustiiliäri, peab ta meeletult pingutama finantsvabaduse saavutamiseks. Ööpäevas on kõigil 24 tundi, nädalas 7 päeva. Läbi vilumuse kasvu ning kiiremini käies võib mingi tasemeni oma tulemuslikust parandada, kuid oravarattast välja ei saa.

Nii mõtleski ta välja, kuidas omandatud teadmisi ja kogemusi paketeeritult müües on võimalik saavutada tunnitootlikkusele mitmekordne võimendus. Sealt edasi loogiliselt mõeldes jõudis ta ideeni, et miks piirduda koolituse puhul vaid 10 -15 inimesega tunnis, vaid skaleerida toode Saku suurhalli, kus korraga kuulamas mitu tuhat inimest. Töötunni tootlikus kasvas 100 korda.

Vahva on olla showmees, kuid lõputult ei jõua ning tahaks vahepael ka puhata. Sealt tekkiski idee luua lahendus, kus sinu teadmised ja oskused teenivad sind ka siis, kui sa ise otseselt tööd ei tee. Ja nii jõudiski Vain & Partnerid idee juurde luua müügitoetussüsteem Pipedrive. Tänaseks on Peep ka sellest ärist väljunud.

Läbi teadliku ärimudeli muutmise, kuidas ühte ja sama teadmist erineval moel paketeerides ja kliendini tuues, on on võimalik saavutada mitmekordne võimendus enda energiale ja ajale.

Tuvastades oma äri valdkonnas suurima probleemi, millega maadlevad kõik ettevõtted ning lahendades see, on võimalik muuta kõik konkurendid oma klientideks ja partneriteks. Ehk muuta mängu!

Kui Peep alustas USA’s raamatumüügiga, siis 95% raamatutest osteti raamatupoest või SWA taoliste müügivõrkude kaudu.

5. juulil 1994 asutas Jeff Bezos  Amazoni eesmärgiga mängu kardinaalselt muuta. Vähem kui 10 aastaga suutis ta muuta kordades lihtsamaks raamatute otsimise ja nende kasutamise (lugerid, audioraamatud) jmt.

Ukselt ukselt raamatumüüjatele, kes juba ennem olid tunda saanud, kui vaevarikas on jõuda müügini, tekkis konkurents, kellel on võimalus lihtsamini jõuda üheaegselt kordades rohkemate klientideni. Kõrvaltseisjale võis tunduda, et nüüd lüüakse sellele ärile hingekella. Kuid ei, raamatumüüjad on visad hinged. Nad teavad, et probleem on võimalus, suur probleem on suur võimalus.  Hinnates olukorda leidsid nad, et kasutades oma oskusi ja südikust on võimalik neil edukalt kasutusele võtta Amazoni müügiplatvorm ja jõuda mõne Ameerika väikelinna asemel kogu maailma klientideni.

Konkurendist sai võimalus, konkurendist sai partner. Amazoni müügiplatvormil müüvad hästi vaid tooted, mis on oma kategoorias TOP’is. Selleks et sinna saada on vaja samasugust sihipärast visadust, kui raamatute müümisel ukselt uksele. Kui suudad tulemusi näidata, siis tuleb Amazon sulle appi oma logistiliste ning finantslahendustega.

Eesti edukaimad tegijad teavad, et 2 – 3 aastaga on võimalik visalt tööd tehes luua bränd/kanal, mille väärtus on miljonites dollarites ja mida ihaldavad suured brändid. Enamus meist ei tunne neid tegijaid (Raasuke, Moosel, Gonchev, Raadik),  sest nad ei uju Eesti väikeses punases meres, vaid läinud ujuma piiramatute võimalustega sinisesse ookeani.

Southwerstern Adavantage ei ole tänaseni lõpetanud oma missiooni elluviimist, aidates inimestel jõuda teadmiste ja oskusteni, müües koolinoortele suunatud raamatuid. Kuid suurim väärtus, mida see ettevõtmine on loonud, on see, et missiooni elluviimisega ühinenud inimesed omandavad kultuuri (universaalse noodikirja, harjumuse), kuidas eesmärk/muutus muudetakse saavutavaks, läbi fokusseeritud ja distsiplineeritud tegevuse. Kõik inimesed maailmas armastavad muutusi, tahavad elada päevast päeva paremin. Kuid vähesed on nõus selle muutuse nimel pingutama ja veel vähematel on teadmised, oskused ning tahe, mis on vajalik eesmärgile jõudmiseks.

Täna viivad paljud endised edukad raamatumüüjad läbi online-treeninguid Amazonis kauplemist alustavatele inimestele ja ettevõtetele. Kuna protsessist (kognitiivsus) on välja kujunenud ka coaching, siis paljud Eesti ettevõtjad on värvanud SWA programmiga seotud inimesed oma inimesi coachima.

Kõik me teame neid küsimusi, mis coach meile esitab. Enamus meist ei taha endale neid esitada ning selleks võtamegi kasutusele mugavusteenuse, kus teine inimene ebameeldivaid mugavustsoonist välja viivaid küsimusi esitab.

Paljudes ettevõtetes on lahendamata küsimus: “Milline on juhtmeeskonna täpne roll?

Juhtmeeskonna missiooniks on luua ning rakendada süsteemid ning protsessid, mis tagavad kiire ning jätkusuutliku arengu. Üheks selliseks süsteemiks on arengutõukurid ehk olla arengu coach.

Konkurentsis püsimisekson ettevõtetel vaja iga viie aasta tagant teha Pivot. Loomaks organisatsioonile selline võimekus on vaja et organisatsioonis 20% oma inimeste aega ja energiat teadlikult suunatakse tulevase konkurentsivõime loomisele.

Juhi esmane ülesanne ongi hoida oma meeskonna liikmete fookus sellel 20%-l, oluliste asjade ära tegemisel. Olla treeneriks, kes sihipäraselt loob uut võimekust. Kui juht aga võtab inimestelt üle vastutuse tulemuste eest, siis juht on ise oravarattas lõksus ning suure tõenäosusega muutub peagi ise organisatsiooni arengu klaaslaeks.

 

Nädala soovitused: