Inimene on läbi aegade endale esitanud küsimuse, kuidas on võimalik saavutada vähema pingutusega rohkem. Rory McDonald ja Kathleen M. Eisenhardt jälgisid kiiresti arenevaid ettevõtteid ning avastasid, et nende käitumine sarnaneb silmatorkavalt 4 – 5 aastaste lastega (The New-Market Conundrum, HBR).

Inimene selles vanuses areneb intellektuaalselt kõige kiiremini ning tema loovust ei ole jõutud raamistada erinevate pedagoogiliste meetoditega. Kui väikesed lapsed ühes ruumis mängivad, siis mängivad nad ikkagi igaüks omaette. Sellist käitumist nimetakse paralleelmänguks, sama mängu mängimine üksteise lähedal ilma ühistegevuseta. Nad õpivad individuaalselt, kuid kuna nad üksteist jälgivad, viib iga grupp läbi omamoodi kollektiivse eksperimendi, mis võimaldab kõigil õppida rohkem, kui ta üksi saaks.

Kuidas see toimib ja kuidas saaks selle võtta kasutusele meie igapäevases töös.

Esiteks, mängima hakates vaatavad lapsed ringi, mida teised teevad, laenavad ideid. Katsetades erinevaid mänge, saab neile selgeks, mis neid enim paelub ning millele pühenduda. Kui valik on tehtud ja laps on hakanud mängima, siis aeg-ajalt ta peatub hindamaks oma tegemised üle.

Täpselt sama loogikat soovitatakse kasutada ka meeskonnatöös, kui on vaja leida lahendus mingile ühisele probleemile. Meeskond tegutseb piiratud ajas ühise eesmärgi nimel, vastavalt etteantud struktureeritud kavale, kuid iga meeskonna liige teeb tööd iseseisvalt. Iga väikese sammu tagant toimub tulemuste ülevaatus, mille käigus vahetakse ideid ning otsustakse ära, millele järgmistes etappides fokuseerida. Läbi sellise lähenemise on võimalik maksimaalselt ära kasutada kõikide meeskonna liikmete intellektuaalne potentsiaal.

Nii tekib ka kohustumus, et kõik panustavad, kuna iga lühikese aja tagant tuleb ülejäänud meeskonna liikmetele oma tulemusi teistega võrdlemiseks esitleda. Hoidmaks ära ideede kallutust domineeriva käitumislaadiga meeskonna liikmete eelistuste poole, viiakse kõik hääletused läbi salajase hääletuse ja võidavad need, millele meeskonna liikmed on andnud enim hääli. Sellise tulemusliku koostöö toimimiseks on vajalik toimiv koosoleku struktuur ning moderaator, kes suudab meeskonna tegevust sellele vastavuses juhtida.

Lühiülevaadet, kuidas sellist meetodit kasutada meeskonna nädalakoosolekutel, saad vaadata videost: Lightning Decision Jam — Solve Problems Without Discussion, ja juhendi leiad siit.

Neljapäeval 11.06 kell 09:30 on sul võimalik kuulata Pipelife Eesti AS juhi Anti Orava kogemuslugu, miks on oluline paika saada meeskonna 90 päeva fookus ning meeskond vastu seda joondada. Registeerumine ja täiendav info.

18.06 kell 09:30 räägib Merle Kärner Funderbeam’st, oma kogemusloo(d), kuidas tema on püüdnud organisatsiooni eesmärgistada ning joondada, ning mida huvitavat ta selle protsessi käigus on avastanud. Kõik ebaõnnestuvad oma esimesel korral. Registreerumine ja täiendav info.

 

Andres Haavel
Empowering tomorrow’s champions of change
andres.haavel@empowerment.ee
+372 5050595

Empowerment OÜ missiooniks on aidata juhtidel rakendada juhtimissüsteeme, mis loovad eeldused organisatsiooni kiireks ning jätkusuutlikuks kasvuks. Organisatsioonid saavad muutuda vaid siis, kui neis töötavad inimesed on valmis muutma oma mõtteviisi, harjumusi ja käitumisi.

 

Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus Sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida!
http://www.empowerment.ee