Elu on juba nii seatud, et nii kui tunneme, et oleme millegagi valmis saanud ja asjad on justkui paika loksunud, siis juhtub midagi, mis meie loodud õndsuse õhku laseb. Elu on jõgi, mis pidevalt voolab. Vaid Sinu enda julgusest (valikutest) sõltub, millise kiirusega jõe (elu) Sa endale valid. Muutustega kaasa mitte minemine on kui jõe voolu peatamine. See nõuab tohutult jõudu, mis Sind kuhugi edasi ei vii.

Kui aimad ette, et muutus on tulemas, siis on Sul kaks võimalust:

 • muutuda nii, et see võimalus uueks arenguks ära kasutada ja sel moel õnnelikult nautida uusi vilju;
 • või langeda staasisesse, olla õnnetu, et vool Sinu ehitatud liivalossi ära uhub. Staasis on mõiste bioloogiast ning tüvisõnaks sõnale stagnatsioon.

Olen järgmise kahe kuu jooksul seotud ühe hästi huvitava sotsiaalse eksperimendi nn. ärisimulatsiooniga. Projektis osaleb 15-ne ettevõtte meeskonnad, kes on endale seadnud eesmärgiks viia läbi murrang oma ettevõtte arengus. Meeskonnad on investeerinud aega, kasutanud kaasaegseid metoodilisi lähenemisi ja parimaid spetsialiste oma kasvuidee väljatöötamiseks. Öeldakse, et kui suudad midagi ette kujutada, siis on see võimalik ka teostada. Täna on kõikidel meeskondadel kasvuidee olemas ning ootan huviga, kuidas meeskonnad oma idee suureks kasvatavad.

Empowermendi roll selles protsessis on meeskonda toetada:

 • moraalselt, et meeskondades ei kaoks usk oma kasvuideesse. Tahtest (hoiakust) sõltub üle 90%, kas meeskond jõuab kuhugi või mitte. Areng ei ole lineaarne ning elu on näidanud, et alla 1% ideedest realiseerub algsel kujul ja algse lahendusena. Nii õnnetablett Viagra kui juustekasvu soodustav vahend Rogaine on mõlemad südame ja veresoonte ravimi väljatöötamisel tehtud testide kõrvalnähud. Mõlemast on saanud suurem äri, kui esialgse kasvuideega unistada osati.
  Amazoni tänased 3 peamist tulu tootvat ärisuunda (Marketplace, AWS, Premium Club) on nende algse kasvuidee realiseerimisel ette tulnud probleemide lahendused. Sellised lahendused (imed) sünnivad vaid siis, kui siht on paigas ning südikalt selle nimel tegutsetakse.
 • metoodiliselt  – aidates meeskondades rakendada lihtne ja läbipaistev koostööraamistik, mis võimaldab neil iganädalaselt liikuda väikeste, kuid sihikindlate sammudega oma eesmärgi poole, ja oma progressi hinnates pidevalt õppida. Öeldakse, et kui midagi ei tee, siis midagi ka ei juhtu. Läbi sellise lähenemise on võimalik 2-3 nädalaga hinnata, milline meeskond suudab oma kasvuidee lendu tõsta. Kõige suuremaks ohuks meeskonnas on ühise arusaama puudumine, mis on eesmärk (uus seisund) ja kuidas see läbi võtmetulemuste saavutatakse. Segadus ja konkreetsuse puudumine selles, kuhu jõuda tahetakse (eesmärk) ja kuidas see saavutatakse, loovad viljaka pinnase meeskonna sisesteks eriarvamusteks. Energia, mis peaks minema kliendile väärtuse loomisele, suunatakse sisemiste lahkarvamuste klaarimisele.Oluline on ka see, kuidas me progressi mõõdame. Inimesed teevad seda, mida mõõdetakse. Edukriteeriumiks on võtmetulemused. Kui võtmetulemus ei ole number ega ole üheselt mõõdetav, siis ei ole tegemist võtmetulemusega. Nii on see subjektiivselt tõlgendatav.
  Levinud näide väärast lähenemisest on see, kui organisatsioon otsustab kasutusele võtta kliendihalduslahenduse (CRM). Tegelikult ei vaja organisatsioon CRM-i, vaid soovib kasvatada müüki. Võtmetulemuseks on kas täiendava müügi summa, kliendiväärtuse kasv vms. Vastasel juhul võib abinõu (töövahend) muutuda eesmärgiks.Kui vaadata täna ilmuvaid töökuulutusi, siis nende fookuseks on värvata inimesi tööd tegema. Tegelikult ootame me inimestelt tulemusi. Kui seame lähteülesande valesti, siis saame ka vale tulemuse. Seega, kui värbad müügijuhti, siis teed Sa seda selleks, et ta kasvataks müügi kahekordseks. See, kuidas ta seda teeb, on tema otsustada. Vastasel juhul Sa mikromanageerid. Õpetad abitust.
 • tehniliselt – luues läbipaistvust, et inimestel oleks võimalik kiiresti mõista, kui suur on tõenäosus, et nende unistus (kasvuidee) saab reaalsuseks. Läbipaistvus aitab kiiresti mõista, kas me oleme õigel teel, kas me tegeleme õigete asjadega ning milline on meie pühendumus eesmärgi saavutamisel. Kui punkte loetakse, siis inimesed mängivad teisti.

See ärisimulatsioon on nagu iga tavaline organisatsioon, mis on hästi kompleksne (palju erinevaid tegevussuundi, fuktsioone) ning sellest tulenevalt on keeruline arengut keskselt ka juhtida. Mida suuremaks organisatsioon kasvab, seda komplekssemaks ta muutub. Selle tulemusena väheneb juhtide kompetents detailide osas drastiliselt. Kui püüda juhtida organisatsiooni eelmistel sajanditel väljatöötatud tsentraliseerimise põhimõtete alusel (tailorism, ISO), siis muutub organisatsioon kohmakaks ning õhkkond pingeliseks.

Komplekssus on aga organisatsiooni oluline edutegur. See loob võimaluse erinevate uute ideede tekkeks ning muudab konkurentidel keeruliseks teie äri kopeerimise. Looduses on teada, et mida suurem on kogukonnas geenivariatsioonide hulk, seda elujõulisem see kogukond on. Variatsioonide vähenemisel sagenevad geenihaigused. Organisatsioonides, kus julgetakse loobuda totaalsest kontrollist ning otsustuõigus antakse 100% ulatuses sinna, kus asjad tegelikult juhtuvad, siis uute lahenduste ideede arv kasvab eksponentsiaalselt ning organisatsiooni arengukiirus kasvab kordades. Harvard Business Review, käesoleva aasta esimeses numbris, ilmus selle teema kohta väga sisukas artikkel – Taming Complexity (autorid Martin Reeves, Simon Levin, Thomas Fink, Ania Levina).

Loomaks sellist keskkonda on vajalik, et igal üksusel (rollil) on kliendiväärtusest lähtuv missioon (kasvuidee) ning seatud on konkreetsed ootused tulemuste osas. Vaid siis saavad inimesed ise leida kõige kiirema ja parema lahenduse tulemusteni jõudmiseks. Praktika aga näitab, et töötajatest vaid alla 10% teab tegelikult, kuidas ta läbi oma rolli kliendile väärtust loob. Teadmine puudub, kuna meeskonnajuhid ei ole leidnud aega, et sõnastada ootusi ega 2-3 tulemust, mille eest konkreetne roll vastutab. Kui see teadmine rollikandjal puudub, siis täidavad nad etteantud ülesandeid (tööde loendit), millest paljud ei pruugi muutunud keskkonnast tulenevalt üldse enam ei asjakohased ega väärtust loovad olla.

Ideede hindamiseks ei ole vaja mingeid keerulisi otsustusprotsesse, vaid neid tuleb lasta hinnata turul. Idee, mille eest ollakse nõus maksma, omab väärtust ja sellega tasub edasi minna. Idee, mille eest klient ei ole nõus maksma, oli huvitav hüpotees ning aitab meil edaspidi kiiremini mõista, mida klient tegelikult vajab ning kuidas kohandada oma algset ideed. Ja investeerida tasub nagu ikka sellisesse ideesse, millel on suurem nõudlus.

Huvitav ning väärtust loov idee on kui mesi, mis meelitab kokku parimad inimesed (talendid), kes soovivad ideed ellu viia ning läbi selle ka ise areneda. Meeskonnad, kes on võimelised oma kasvuideed realiseerima, leiavad ka vajalikud ressursid oma tegevuste rahastamiseks. Huvitava faktina Sulle teadmiseks, et Larry Page ja Sergey Brin said oma ideele esimese rahastuse peale 349 kohtumist potentsiaalsete investoritega. Nende meeste südikuse tulemusena sündis Google ning meie tänane identiteedikandja Gmail (lahendus, mille algne eesmäk oli parenadada organisatsioonisisest infovahetust).

 • Nädala raamat – The Open Organization: Igniting Passion and Performance, Jim Whitehurst  – TÄNASED LIIDRID TEAVAD, et organisatsiooni edu võtmeteguriks on võimekus kiiresti ja paindlikult reageerida uutele avanevatele võimalustele. Juhtides tekitab meelehärmi kiirus, millega organisatsioon on suuteline oma konkurentsivõimet kasvatama. Tavapärases juhtimissüsteemis on otsuste ahel liiga aeglane, ei ole piisavalt sisemisi ressursse, muutuste elluviimise tase jääb alla ootuste. Kuidas tempo kiirenedes koondada inimeste energiat ja loovust? Kuidas teha koostööd oma klientide, hankijate ja partneritega, et hoida organisatsiooni sooritus tipptasemel? Milline on üks organisatsioon, mis valdab kiirust ja kompekssust, ja kuidas sellist üles ehitada?
 • Nädala töötuba – kuidas me otsuseid teeme ja konflikte lahendame. Neljapäeval, 06.02 kell 09:30. Organisatsiooni kommunikatsiooni rütm on kui inimese südame rütm. Kui siin tekivad häired, siis asjad ei toimi ja suutlikkus väheneb. Osalustasu 199 EUR +km. Soovin osaleda