Suur tänu Madisele ja OIXIO tiimile vinge inspiratsioonipäeva korralduse eest!

OIXIO üritusel pea 50 inimest hindas oma meeskonna sooritusvõimet, kasutades PoWeR Score metoodikat. Power Score näitab, kui hästi meeskond mängib kokku. Koostöö kvaliteedist on otseses sõltuvuses meeskonna võime viia ellu seatud eesmärgid või tulla edukalt toime muutustega. Nagu spordis võidavad innustunud ja hästi kokku töötavad meeskonnad. Ja meeskonna treenerid teadlikult, lähtuvalt eesmärgist, tegelevad komplekteerimise ning meeskonna treenimisega.

Parimates meeskondades, kes suudavad saavutada 80% eesmärkidest on Power Score kõrgem kui 729 punkti. OIXIO inspiratsioonipäeval oli vastajaid 48 ning keskmine tulemus 268. See tulemus tundub olevat täiesti adekvaatne, kuna veidi aega tagasi PARE (personalijuhtide üritusel) oli sama hulk vastajaid ning nende tulemuseks 282 punkti. Faktid räägivad, et eesti ettevõtetes pall kukub ühte auku. Keskmine tase on 3 korda madalam kui parimatel. See on ka üks põhjuseid, miks Eesti tööjõutootlikus on pea 1/4 madalam EU keskmisest ja 2 korda madalam kui Põhjamaades.

Power Score mõõdab lihtsaid asju

  • Prioriteedid (Priority) – kas meil on õiged eesmärgid ja kõik saavad neist ühte moodi aru. Inimesed, kes on ettevõttele pühendunud ning innustunud on tavaliselt ettevõtte eesmärkidega hästi kursis. Pühendumus ja eesmärkidest teadlikus on lineaarses seoses. Mida vähem on inimene pühendunud, seda rohkem võib kuulda, et ei teata eesmärke, ei teata mis teha. Innustunud inimene on uudishimulik ja nutikas, tema saab teada kõik, mis tal vaja. Kui eesmärkide osas on segadus, siis ongi suur segadus ja suur hulk meeskonna energiast läheb pidevalt suuna seadmisele ehk otsesel inimeste juhtimisele.
  • Rollid (Who) – kas Õigete prioriteetidega on seotud õiged inimesed. Teistpidi pööratuna – Õiged inimesed, Õigetes rollides teevad Õigeid asi Õieti. Õige inimene on õiges rollis siis, kui ta tegeleb asjaga, mis teda innustab ja arendab ning milleks on tal oskused. Sellised inimesi ei pea juhtima. Nad tulenevalt oma rolli missioonist (eesmärgist) ja tulemusootustest ise leiavad parimad lahendused kuidas saavutada paremad tulemused ja kuidas enda teadmisi ning oskusi teadlikult arendada, et valitud rollis suurepäraselt toime tulla. Läbi inimeste arengu areneb ka ettevõtte.
  • Suhted (Relationship) – kas Õiged Inimesed saavad Õigete inimestega sihipäraselt ja süsteemselt kokku. Suhted, mitte võim, aitavad sul saavutada tulemused. Ettevõtte jätkusuutlikus ja areng on otseselt seotud sellega, kui hästi juht ehitab ülesse kommunikatsiooni ehk suhete arhitektuuri. See miks ja kuidas ning millise sagedusega inimesed kokku saavad on oluline selleks et juht saab kujundada õiged HOIAKUD ja tagada, et kokkulepitud asjad saavad tehtud. Rituaalid on need, mis grupist inimestest loob meeskonna. Siin on oluline struktuur ja rütm, see on kui meeskonna kardiogramm. Kui inimesel tekivad südame rütmihäired, siis väheneb inimese töövõime või tulemus võib olla üldse fataalne. Nii ka meeskondande puhul, kus juht on kui südame lihas, kelle ülesanne on hoida rütmi.

Millised tulemused oild Power Skoori tulemused

Igat eelkirjeldatud meeskonna sooritusvõime edutegurit palusin hinnata 10 palli skaalal. PoWeR skoori saamiseks on vaja tegurid omavahel korrutada (P * W * R). PoWeR skoori metoodika väljatöötamiseks konsultatsiooni firma GhSmart intervjueeris enam kui 18 000 juhti ja personalipartnerit, mõistmaks, mis on olulisemad tegurid, mis tagavad meeskonna pühendumuse ja läbi selle tulemuslikkuse.

PoWeR Score

Mõlemal korral vastas pea sama suur arv inimesi, erinevus oli vaid selles, et kui OIXIO üritusel oli vastajatest 80% mehed, siis PARE üritusel 80% naisterahvad. Soost tulenevalt on vahetuses kaks edutegurit – mehed olid kriitilisemad eesmärkide osas, naised hindasid kõige madalamat toimivaid suhteid. Sellest võib oletada, et soost tulenevalt on vahetuses kaks edutegurit – mehed olid kriitilisemad eesmärkide osas, naised hindasid kõige madalamat toimivaid suhteid. Suhted, mitte võim, aitavad sul saavutada tulemused.

Esimese pilguga tulemustele otsa vaadates võib öelda, et tulemus on hea, kuna kõik tegurid üle keskmise. Kuid see on tegelikult asi on petlik. Madal Power Score näitab, et meeskonna sees on pinged, mis ei võimalda inimestele kogu oma fookuse ning energia suunata kliendile väärtuse loomisele, eesmärkide saavutamisele. Treenerina võib siit lugeda välja järgmist:

  • meie 10 liikmelisest meeskonnas 4 inimest ei tea, mis on meie prioriteedid;
  • meie 10 liikmelises meeskonnas 3 inimest ei tea, mis on nende roll meeskonnas, kuidas nemad panustavad ühise eesmärgu saavutamisse;
  • meie 10 liikmelises meeskonnas 4 inimest ei tea, kuidas me koostööd teeme, et saavutada tulemused ning koos areneda.

Spordis teame, et nii võita ei ole võimalik. Kõike ei ole ühe korraga võimalik muuta ja soovitus on alustada tegurist, millele anti madalam hinne. Meeskonnaga arutada läbi mis on põhjus ja milline on soovitud lahendus ehk uus olukord. Kui lahenduse osas on ühine arusaam, siis leppige kokku, kes mida mis ajaks ära teeb, et lahendus realiseeruks. Liikuge sammuga, et igas kuus meeskonnas tõstate ühte tegurit 1 palli võrra. Ärge laske perioodi pikemaks – vastasel juhul vajub fookus laiali, seate eesmärgi nii suure, et see jääb kurku kinni. Kui tõeliselt on soov saavutada, siis tähtis on, et igal nädala toimub vahehindamine ja edasisidestamine. Mis saab uuel nädala tehtud, et soovitud lahendus kuu lõpuks realiseeruks.

Kellel jäi OIXIO üritusel PoWeR Score hindamata või tahad seda uuesti teha, kasuta Empowermendi kodulehelt olevat kalkulaatorit.

Järgmises OIXIO uudiskirjas lubas Andres kirjutada, kuidas tippspordis treenerid suudavad iga hooaja alguses komplekteeritavad meeskonnad 3-4 nädalaga suurepäraselt kokku mängima panna. Sellel on lihtsad reeglid ja sellise lähenemise edukus on saanud praktikas korduvalt kinnitust.

Andresega kohtumiseks sobiva ala leiad siit.