Kiiresti kasvavaid ettevõtete tegemisi jälgides tekib küsimus, läbi mille saavutatakse erakordne areng ning kuidas nad kiiret kasvu ohjavad. Mis on nende salajane edutegur ehk X-Factor. Reed Hasting raamatus No Rules Rules, kergitab kõigile teada olevalt asjalt saladuskatte. Edu saavutad Sa vaid siis, kui sul on ÕIGETES ROLLIDES ÕIGED INIMESED (Talent Density). Ettevõte on tippspordivõistkond, kus treeneri põhiülesanne on komplekteerida iga positsiooni parima mängijaga. Ja kui keegi ei ole piisavalt tulemuslik oma rollis, siis tuleb teha vahetus. Meeskond võidab ja kaotab koos. Netflix on rakendanud kogu organisatsioonis (sh tegevjuht) igakuise hindamissüsteemi The Keeper Test. Tegemist on äärmiselt lihtsa, töökindla ja praktikas end tõendanud väga efektiivse töövahendiga. Iga kuu meeskonna juht esitab endale, iga meeskonna liikme kohta alljärgneva küsimuse:

Kui inimene täna annab teada, et talle tehti konkureeriv pakkumine, siis ma teen endast kõik, et see inimene jääks meie meeskonda?

Kuidas sina vastaksid? Kui vastad 100% kindlusega jah, siis sul on meeskonnas õiges rollis õige inimene. Kui  sa ei ole päris kindel, siis siin on oluline mõtlemis- ja tegutsemiskoht. Järgmise nädala 1:1 vestlusel on Sinust aus anda inimesele teada, enda kõhklustest tema sobivuse kohta ning mis on selle põhjuseks. Kui jätad siin asjad korrastamata, siis kajastub see juba lähiajal sinu meeskonna tulemustest ning koostöövõimes. Hindamine ei ole pelgalt subjektiivne, hindamine käib vastu seatud tulemusootusi. Tõhus töövahend selleks on rolli tulemuskaart. Olememata suhte tüübist, on kõige suurim hoolivus see, kui selgelt on väljendatud enda ootused teise osapoole suhtes.

The Keepr Test on hea töövahend meeskonna liikmele saamaks konstruktiivset tagasisidet enda soorituse ning hoiakute kohta. 1:1 kohtumisel juhiga (soovitav kord kuus) tuleb esitada juhile otsene küsimus:

Kui mulle on tehtud konkureeriv pakkumine teisest ettevõttest, oled Sa valmis endast andmast kõik, et mind meeskonnas hoida?

Vastamine nõuab juhilt julgust. See ongi juhi roll. Ausus tagasisides loob usalduse inimeste vahel. Vastates küsimusele, saab juht selgelt väljendada oma ootused meeskonna liikmele. Mis vajab parendamist, mis vajab arendamist ning millised hoiakud muutmist.

The Test Keeper on väga jõuline organisatsiooni arengutõukur. Süsteem toimib vaid juhul, kui meeskonnas on paigas tugev vundament. Meeskond on innustunud  Visioonist, kokkulepitud on Strateegia selle elluviimiseks ning paigas on kvartali Fookus. Viimase sisu ei ole midagi muud, kui üks kõige olulisem kvalitatiivne areng organisatsiooni võimekuses, mida on vaja konkurentidest eristumuseks ja nende edestamiseks. Juhul kui Fookus eesmärk jääb saavutamata, siis kõik muud tegevused kaotavad mõtte.

  • 27.05.2021 interaktiivses töötas Tähendust otsimas, tutvustame Jim Collinsi poolt väljatöötatud Visiooni raamistiku Heast Suurepäraseks. Kogemus on näidanud, et valdavas osas organisatsioonides on suurimaks saladuseks ja arengutakistuseks ebaselgus Visioonis. MIKS organisatsioon eksisteerib, millistest HOIAKUTEST organisatsioonis inimesed koostööd tehes juhinduvad ja KUHU tahetakse koos jõuda järgmise 3 aastaga. Teadmatus on inimese indu enim pärsiv tegur. Registreerun
  • 03.06.2021 -interaktiivne töötuba Fookus. Uus kvartal ei ole enam kaugel. Kui organisatsioon tahab säilitada turueelist, siis on vaja igal kvartalil luua organisatsiooni uus võimekus konkurentidest eristumuseks ja nende edestamiseks. Ettevõte on juhi toode. Kui siin jääb uus releaseõigeaegselt väljalaskmata, siis ostjate silmis kaotab teenus atraktiivsuse ning see ei pruugi enam ühilduda ümbritseva ökosüsteemiga. Fookuse seadmine nõuab meeskonnal kuni 2% kvartali tööajast. Kuid vales suunas  või sihitult liikumise mõju ja kulu on kordades suurem. Registreerun

Varasemad töötoad ja kogemuslood leiad Empowermedi kodulehelt.

Empowerment loob meeskondadele võimekuse mõista ja mõõta kuidas toimib organisatsiooni juhtimiskultuur ning aitab rakendada teadmised ja tööriistad selle teadlikuks kujundamiseks. Broneeri 1/2 tunnine tasuta konsultatsioon.