“Hullumeelsuse esimene tunnus on teha asju pidevalt samamoodi, lootes seejuures saavutada paremaid tulemusi” – Albert Einstein

Muutustega kohanemisest on saanud varasemast veelgi kriitilisem võimekus just praegusel turbulentsel kobarkriiside perioodil, mil olud on hüppeliselt keerulisemaks muutunud.

Kui evolutsiooniga kaasa ei lähe, siis saabub revolutsioon, mis tekitab uue korra läbi kaose.

Evolutsiooniteooria looja Charles Darwin on öelnud:  “Looduses ei jää elama mitte suuremad ja tugevamad, vaid nutikamad, kes suudavad muutustega paremini kohanduda”.

Me võime eirata loodusseadusi, kuid neil ei ole sellest sooja ega külma.

Ellu jäävad vaid need, kes treenivad pidevalt organisatsioonina oma kohanemise musklit.

 

 

Kuidas eesmärgistamise sagedus ja
ellujäämine omavahel seotud on?

 

Harward Business Review uuring ütleb: “Keskeltläbi vaid 4% töötajatest teab, mis on organisatsiooni eesmärk!”

Sellist olukorda võib võrrelda füüsikast tuntuntud “Browni liikumise”, kus iga osake (inimene) põrkab kaootiliselt oma suunas, mis kokkuvõttes toodab kuumust ehk tekitab pingeid organisatsiooni sees.

Ettevõtte arengu kiirus ehk teisisõnu muutustega kohanemise võime on otseses sõltuvuses sellest, millise eesmärgistamise rütmi juht oma organisatsioonis rakendab.

Organisatsioonid, kes eesmärgistavad ennast igas kvartalis, arenevad kiiremini.

Juhul kui organisatsioon soovib kasvada turust 25% kiiremini, siis peab eesmärgistamine toimuma iga kuu, ehk 12 korda tihedamini kui tavalises organisatsioonis.

 

Edu võti on selgus!

 

  • Selgus eesmärkides – kuhu tahame jõuda ning mis on hetkel fookuses
  • Selgus rollides – milline on iga meeksonnaliikme panus eesmärkide ning tulemuste saavutamisel
  • Selgus rituaalides
    • kuidas me otsuseid vastu võtame
    • kuidas konflikte lahendame ehk pingeid eemaldame
    • kuidas organisatsioonis infot jagame

 

Juhtmeeskonna vastutus on luua ja rakendada süsteemid ning protsessid, mis tagavad organisatsiooni kiire ning jätkusuutliku arengu.


Soovitav lugemine eesmärkide seadmisest:


P.S.
Kui soovid eesmärgistamisel kiiremini edasi liikuda, siis äsja avanes unikaalne võimalus kutsuda maailma absoluutsesse tippu kuuluv 4x Euroopa meister Allar Raja Sinu organisatsioonile eesmärgistamise meitriklassi läbi viima.
Peale meistriklassi läbimist on teil selgus eesmärkides garanteeritud!
–>> VAATA LÄHEMALT SIIT