Tänase postituse pealkirja laenasin mehelt, kes on julgelt käivitanud mitu algatust, mis on oluliselt muutmas nii meie mõtteviisi kui sellest tulenevalt meid ümbritseva maailma toimimist. Tema nimi on Elon Musk, kes:

  • käivitas PayPal’i, mis on oluliselt muutnud meie arusaama sellest, mis on pank ning laiendanud selles valdkonnas tegijate arvu. Märkamatult on paranenud kvaliteet ning teenus on muutunud kordades odavamaks;
  • järgib oma suurt visiooni vabastada inimesed fossiilkütuse orjusest, otsides mooduseid, kuidas päikeselt tulevat energiat meie teenistusse rakendada. Kas teadsid, et iga päev toovad päikeselained maale rohkem energiat, kui inimkond suudab seda aastaga toota?
  • elab missiooni nimel, et inimsugu kestaks veel aastatuhandeid. Kuna inimeste populatsioon on kasvanud meie koduplaneedi Maa jaoks liiga suureks ja kujutab endast seetõttu iseendale ohtu kas ökokatastroofi või sõdade kaudu. Ta töötab ta selle nimel, et leida inimrassile võimalus asustada uus koduplaneet.

Tegemist ei ole maailma kõige andekama inimesega. Tegemist ei ole inimesega, kellel kõik õnnestub. Pigem inimesega, kellel on palju küsimusi, kes julgeb neile vastuste leidmiseks pidevalt katsetada ning teab, et 99 korral 100-st ta ebaõnnestub. Sama oluline kui tulemus, on mõista, miks õnnestuti või ebaõnnestuti ning sellest õppida. Mida lühemad on sammud küsimuse vastusevariantide tõendamiseks, seda kiirem on õppimise protsess ehk innovatsioon. Selline lähenemine on nutikas ning ettevõtluses on sellise käitumise nimetuseks saanud agiilsus – otsida järjekindlalt parimat lahendust, kuidas soovitud tulemuseni jõuda.

Ettevõtte tulemuslikkust ei taga briljantne strateegia, tehnilised vahendid ega protsesside efektiivsus, vaid inimesed, kes seda ellu viivad. Inimesed, kellel on oma nägemused, unistused ja soovid. Kui me suudame inimest tema isiklikus arengus toetada, saame vastutasuks pühendumuse. Kui oleme aga tõeliselt huvitatud nende arvamusest, kuidas ettevõttes asjad käivad ning kuidas asju võiks teha, saame vastutasuks nende kaasatuse.

Kust alustada? Iga muutus algab iseendast. Leia aega ning täida oma isiklik arenguplaan. Kui oled pikaajalisele perspektiivile mõeldes lahti kirjutanud, millised rollid on sulle elus tähtsad, mida soovid saavutada ning millised harjumused endas luua, siis fokuseeri enda tähelepanu järgmisele 90 päevale. Asjadele, mille mitte saavutamine täna väheneb oluliselt pikas perspektiivis planeeritud eesmärkide täitumist. Ole siin valiv, kvantiteet ei ole kvaliteet! Loo endale harjumus, et nädala tegevusi planeerides hindad 90 päeva eesmärkide täitumise tõenäosust ning sead prioriteetseteks need tegevused, mis aitavad suurendada nende täitumuse realiseerumist. Tean, et elus on palju pakilisi asju, mille puhul tundub, et need on vaja tingimata ära teha. Ent kui analüüsid, millele su aeg kulus, siis osutub enamik põletavalt  pakilisi tegevusi mitteolulisteks. Asjadeks, millega tegelemiseks kulutasid aja, millest hiljem on kahju. Paremaks järjepidemaiseks harjuta end koostama nädala staatusraportit.

Kui oled 90 päeva elanud selle põhimõtte järgi, on sul tekkinud harjumus, mida saad edukalt rakendada oma  ettevõtmistes. Iseenda ja ettevõtte juhtimisel ei ole vahet.

  • Isiklikus elus on meil olulised rollid ning on tähtis, kuidas meid mäletatakse neis rollides. Kas olin hea isa või ema, ustav ning huvitav sõber. Äris võrdub see eesmärgiga, mille organisatsioon on endale seadnud.
  • See, et meile olulised inimesed meid hindaksid, peame me olema midagi saavutanud, midagi ära teinud või loonud teatud keskkonna. Võimaldanud lastele hariduse, olnud hooliv ja tähelepanelik abikaasa, kogukonnas mõne olulise initsiatiivi eestvedaja.  Äris nimetame me seda strateegiaks ehk millise sooritusvõime me peame organisatsioonis looma, et eesmärk saavutada;
  • Selleks, et midagi saavutada, on vaja tegutseda sihikindlalt ning järjepidevalt. Hoidmaks lastega tugevat sidet, on vaja leida aega mõistmaks, mis on laste huvid ning veeta koos nendega ühiselt aega. Sõpruskonna hoidmiseks on vaja regulaarselt kohtuda ning ühiseid asju ette võtta, mis tugevdaksid omavahelist suhet. Äris nimetakse neid protsessideks, kuidas asjad saavad tehtud.
  • Selleks, et isiklikus elus asju teha, vajame me aega ja raha. Seega,  kui sul on plaan, siis tead, millal ja milleks kui palju sa vahendeid vajad. Elu on nii seatud, et mõnede asjade puhul on ajaline perspektiiv äärmiselt oluline. Me ei saa oodata, kuniks me oleme teeninud piisavalt vahendeid. Otsime lahendusi, kuidas kaasata vahendeid, et täna teha asju, mis loovad väärtusi tulevikus. Frantsiskaani mungad, kelle poolt on sõnastatud tänase raamatupidamise põhimõtted, on öelnud: “Kõik meie varad põhinevad kohustustel”. Kui me oma äri kasvatame, peab meil olema piisavalt vaba raha. Eesmärgist tuleneb kohustus ja kui eesmärk täitub, siis meil on vara.

Arenguks on meil vaja uudishimu, suurt julgust pidevalt esitada küsimusi ning neile vastust otsida. Google endine tegevjuht Eric Schmidt on öelnud: “Kogu meie ettevõtte areng on toimunud vaid küsimusi esitades ja neile vastust otsides.”

  • Nädala raamat: The Best Team Wins: Build Your Business Through Predictive Hiring, Adam Robinson – tõeliselt kaaskiskuv lugemine ning hea juhendmaterjal võiduka meeskonna loomiseks. Silma jäi ka üks huvitav fakt, et 98% ettevõtetest on pliiatsi ostmise protsess parema kvaliteediga ning rohkem reglementeeritud, kui ettevõtte arengumootori / inimkapitali arendamine.
  • Nädala saade: ERR Esimene stuudio – Tarmo Soomre – teadus ei saa kunagi jagu libateadusest  – tõeliselt valgustav arutelu igavikulistel teemadel. Avastad üllatavaid fakte, mida Teaduste Akadeemia  juht on elus korda saatnud ning mida ta elust mõtleb. Mees kes tegi 80-ndatel Pühavaimu kirikus Black Sabbathi muusikatunde.
  • Nädala lugemineDo Your Employees Feel Respected? – Kristie Rogers, võib olla leiad mõne kasuliku idee, kuidas saavutada oma meeskonnas parem kaasatus ning pühendumus.