Mõned päevad tagasi vestlesin partner Toomasega ning uurisin kuidas läheb. Toomas mainis, et on oluliselt muutnud juhiga läbiviidava iganädalase eneseanalüüsi (1:1) vestluse formaati. Selle vestluse eesmärgiks on luua juhile võimalus, kuidas iganädalaselt läbi mõtestada enda rolli oma missiooni vastu vastavalt tehtud ja plaanitavatele tegevustele. Inimene õpib vaid siis, kui ta endale läbikogetu teadvustab. Ükski teine õppeviis ei ole nii tulemuslik. Kui vastu palavat ahju käe ära kõrvetad, siis teadvustad, et selline käitumine tekitab piinavat valu ja enam sa nii ei tee.

Juhi missioon ei ole midagi muud, kui olla palav ahi, mis lihtsasti ja kiiresti annab tagasiside, kas tegeled õigete asjadega ja õieti. See kõlab nii: Juhi missioon on suunata oma meeskond suurepärastele tulemustele. Selles lauses on kolm kõige olulisemat organisatsiooni arengukultuuri komponenti:

  • juht peab oskama sõnastada lihtsalt ja selgelt, mida ta soovib koos meeskonnaga saavutada ja millised tulemused seda tõendavad. Kui eesmärgi sõnastus jääb abstraktseks ja selles puudub mõõdetavus, siis inimestel on segadus, mis suunas liikuda. Viimased uuringud on näidanud, et 32% töötajatest kahtleb ettevõtte arenguplaani olemasolus ning vaid veidi üle 6% töötajatest teab, läbi milliste tulemuste tema tegevus mõjutab organisatsiooni eesmärkide täitumist. Kuna majanduskeskkond on kiires muutuses, siis on vajadus vaadata nii tegevusfookus kui arenguprioriteedid iga 90 päeva tagant üle. Kui see jääb tegemata, siis kogu sinu meeskond jookseb inertsist vales suunas ja nad mõõdavad oma tegevuste mõttekust ning tulemuslikkust vale taustsüsteemi vastu. 

Esimene ülesanne juhile on hinnata 10 palli skaalal, kas iga meeskonnaliige teab, milline on meeskonna fookus järgmisel 90 päeval ja millised on ootused meeskonna tulemustele. Kõik hinded alla 9 on ebarahuldavad. Kui lepid madalama hindega, siis järgmised 90 päeva on sul täis inimeste juhtimist (tulekahjude kustutamist). Mis on need 3 olulist asja, mis peavad nädalaga saama tehtud, et uue nädala alguses sa saaksid anda siin 1 palli võrra kõrgema hinde?

  • juht peab teadma, milliseid rolle tal meeskonda on vaja, et seatud eesmärgid saavutada. Kui iga 90 päeva tagant fookus muutub, siis tuleb ka üle vaadata, milliseid rolle mängu võitmiseks on vaja ja millised on rollidele seatud ootused tulemuste osas.
    Kõige suurem viga peitub selles, et roll ja seda täitvat inimest vaadeldakse ühe tervikuna. Sellisel juhul kiputakse arengueesmärkide seadmisel lähtuma isiku subjektiivsetest võimetest. Roll on abstraktne, inimesest sõltumatu ja see tuleb kirjeldada lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest. Kui inimesel on kutsumus ja tahe, siis võtab ta endale vastutuse kokkulepitud perioodiks roll täita. Nagu näitleja teatris. Ja teeb endale rolli täitmiseks vajalikud asjad selgeks. Jim Collins on öelnud, et “Õiged inimesed õigetes rollides teevad asju õieti”.Teine ülesanne juhile on hinnata 10 palli skaalal, kas õigetes rollides on õiged inimesed. Kui hinne jääb alla 9, on asjade seis ebarahuldav. Kui lepid sellise olukorraga, siis järgmised 90 päeva on sul täis inimeste juhtimist. Mis on järgmisel nädalal need 3 olulist asja, mis pead saama tehtud, et uue nädala alguses sa saaksid anda siin 1 palli võrra kõrgema hinde?
  • juht peab tagama tagasisidesüsteemide jätkuva toimivuse, mis loovad inimestele harjumuse iga nädala lõpus hinnata, kuidas ta on suutnud suurendada endale võetud rolliga seotud eesmärkide täitumise tõenäosust. Sama oluline kui saavutatud tulemus, on teadvustada, kuidas tulemus saavutati. Nii leiavad inimesed lahendused, kuidas vähemaga saavutada rohkem, kuidas teha asju teisti. See on innovatsioon. Kui iga sinu töötaja teeb igal nädalal vähemalt 1 asja teistmoodi, siis mitu innovaatilist lahendust suudate te sellisel moel organisatsioonis rakendada aasta jooksul? Innovatsioon sünnib vaid siis, kui inimestel on selgus, kuhu üheskoos soovitakse jõuda, mis tulemusi neilt oodatakse ning autonoomsus tulemusteni jõudmiseks. Uue hea kogemuse levimist ettevõttes toetavad meeskonna koosolekud ning ühtne infoplatvorm.Kolmas ülesanne on juhile on hinnata 10 palli skaalal, kui regulaarselt ja järjepidevalt toimivad tagasisidesüsteemid, et inimestel tekiks harjumus oma tegevusi hinnata ja kogetut teadvustada. Mida kiiremini tahad kasvada, seda tihedam peab olema taktsagedus. Kui hinne jääb alla 9, on asjade seis ebarahuldav. Kui lepid sellise olukorraga, siis järgmised 90 päeva on sul täis inimeste juhtimist. Mis on järgmisel nädalal need 3 olulist asja, mis pead saama tehtud, et uue nädala alguses sa saaksid anda siin 1 palli võrra kõrgema hinde?

Kui oled enda tegemisi hinnanud ülaltoodud kolme küsimuse vastu, siis avastad, et sinu nädala tööde loetelusse sai kirja hulk ülesandeid, mis vajavad tegemist. Asjad, mille tegemata jätmine ei võimalda sinu meeskonna liikmetel suurepäraseid tulemusi saavutada. Sul võib tekkida küsimus, et millal siis muud ülesanded tehtud saavad? Palun loe läbi uuesti juhi missioon ja sa leiad vastuse. Kui oled 2-3 kuud iganädalaselt enda tegemisi juhi missiooni vastu hinnanud ja vajalikud muudatused ellu viinud, siis avastad, et juhtimisega seotud tegevuste ajakulu on langenud alla 20% sinu tööajast. Vabanenud aja saad nüüd suunata teiste rollide täitmisele – kas kliendisuhete või uute teenuste arendamisele.

Organisatsiooni suurimaks riskiks on see, kui juht ei pane õigeaegselt tähele, et alanud on uus mäng, ja minnakse uut mängu mängima eelmise mängu reeglite ja mängijatega.

Inimesed peavad olema innustunud ja motiveeritud saavutama tulemusi. Ettevõtte kasvuks ei piisa vaid suurepärasest strateegiast, vaid te peate olema kindlad, et teil on õiged inimesed, kes teavad, mida soovitakse saavutada, kuidas seda teha ja mis on olulisemad prioriteedid selle saavutamiseks.

Enamus ettevõtteid seda ei tee.

  • Töötuba 5. detsembril 2019 – kuidas 2020 aastal võita mäng. Töötoas tutvustame, kuidas tippspordis Unelmate Meeskondi komplekteeritakse ning arendatakse. Läbi praktiliste ülesannete saad hinnata oma meeskonna valmidust ning koostada plaan, kuidas meeskonna sooritusvõimet oluliselt parendada. Töötoa kestus 2 tundi. Täiendav info ja registreerumine.
  • Nädala raamat – Diplomaatia, Henry Kissinger. Maailm ei ole veel kunagi olnud nii tihedalt seotud. Mida suurem on aga vastastikune sõltuvus, seda selgemaid reegleid on vaja. Suur küsimus on: kas inimkond on esimest korda oma ajaloos nii tark, et suudab muutuste vajaduse piisava teravusega ära tunda enne suurt kaost? Kas muutuste elluviimiseks on vaja uut sõda? Kas uus maailmakord saabub läbi süvaanalüüsi või kaose? Targem oleks muidugi esimene. Ei ole vahet, kas tegemist on perekonna, ettevõtte või riigiga.
  • Nädala filmiprogramm – PÖFF. Tänan PÖFF’i meeskonda ja Elisat, kes lõid võimaluse osa saada 10 filmi rahvusvahelisest esilinastusest. Kaks filmi on tänaseks vaadatud – Mustlaskuninganna ja Marionett. Kaks filmi tugevatest naistest, kes suutsid edukalt välja rabeleda elu põrgust. Kuidas emainstinkt annab inimesele enneolematu jõu. Jäin mõtlema, miks inimesed teevad elumuutva valiku vaid siis, kui mitte-tegutsemise tagajärjeks on kaotada kōik? Kõik, mis on sulle elus kallis. Miks inimesed igapäevaselt ei panusta enda jaoks oluliste suhete ja enda arendamisele? Mis ei arene, see stagneerub.