Andres Lips on HOLM Bank’i IT-juht, kes oma tegevusega peab toetama Holm pangal kui eesti kõige kiiremini kasvava panga jätksuutliku kasvu.

Tema töö missiooniks on tagada klientidele suurepärase teenuse kättesaadavus. Oma töö edukuse mõõdupuuks ei pea ta  tehnoloogilise lahenduse valmis saamist, vaid seda, kuidas uued ja olemasolevad teenused kasvatavad panka ja loovad positiivset kliendikogemust.

Pank on kompleksne tehnoloogiline süsteem ning edu saavutamiseks on vaja luua lihtsad ja töökindlad koostöösüsteemid ning -protsessid, mis võimaldavad korrata uuel ja tõhusamal moel loome- ning arendusprotsessi. Olenemata sellest, kas arendatakse IT-süsteemi, inimeste või klientide arendusprotsessi. Viimastest on sõltuvuses ka organisatsiooni arengupotsentsiaal.

Edu valem:

  • Sea endale pikaajaline eesmärk (3-5 aasta perspektiivis), mille tahad saavutada ning eesmärgi saavutamist hinda läbi 3-5 mõõdetava tulemuse, mis tunnistavad et oled kohale jõudnud.
  • Iga 90 päeva tagant sea meeskonnaga vastu eesmärki prioriteedid (maksimaalselt 3 tükki), mille saavutamine aitab teha olulise arenguhüppe liikumises eesmärgi poole. Vali välja asjad, millel on suurim mõju ning mis on saavutatavad väiksema pingutusega.
  • Mõju hindamiseks tee endale selgeks, milline mõõdik (Profit per X) kõige paremini iseloomustab uue ärimudeli toimimise tõhusust.  Holm pangas on selleks mõõdikuks kasum per toode. Investorid investeerivad aktistesse, millel on kõige suurem tootlikkuse potentsiaal. Nii ka ettevõtetel, mõttekas on investeerida aega, raha ja energiat sellesse, mis enim kasvatab Profit per X-i. Juhul kui ei suudeta leida selget seost prioriteedi (tegevuse) ja Profit per X vahel, siis ei ole tegemist teadliku ja eesmärgistaud tegevusega.
  • Prioriteedi sõnastamisse ning sellega seotud võtmetulemuste määratlemisse kaasa KINDLASTI kogu meeskond, sest siis ei ole vaja hiljem neile hakata ideed maha müüma, vaid nad ostavad selle juba ise protsessi käigus.  Läbi kaasatuse võtavad inimesed omaniku rolli võtmetulemuste osas, milleta asjade elluviimist ei juhtu.
  • Asjad juhtuvad vaid siis, kui inimesed pühendavad oma ajast vähemalt (20%) võtmetulemuste saavutamisele ja asjade ärategemisele.
  • Juhi ülesanne on rakendada süsteemid ja protsessid, mis iganädalaselt  loovad inimestele vajaduse hinnata võtmetulemuste saavutamise kindlustunnet (mõõta temperatuuri). Lisaks tuleb planeerida seda, mida juht saab nädalaga teha, et suurendada meeskonna võtmetulemuse saavutamise kindlustunnet. Väikseste sammudega järjepidev liikumine vähendab riske ning julgustab inimesi katsetama uusi viise tulemusteni jõudmiseks. Sellega tagad meeskonna pideva õppimise ja arengu.