Sõprus iseendaga on kõige tähtsam, sest ilma selleta ei saa me olla sõbrad kellegi teisega. Anna Eleanor Roosevelt

 

Kes ma olen..?  Tundub justkui lihtne küsimus. Kuid kui vastama hakata, siis päris keeruline mõtlemisülesanne. Harjutuse saab teha veelgi keerulisemaks, kui küsida, kes ma olen 3 – 5 aasta perspektiivis. Sellele küsimusele vastamisega jääb enamus inimesi hätta. Neil puudub eesmärk ja plaan selle saavutamiseks. Ja kui pole plaani, siis puudub ka teadmine, mida tõeliselt tahan elus saavutada ja kogeda. Inimese meeli täidab teadmatus ning rahulolematus. Põhjuseks, miks ei osata ennast tulevikus näha tuuakse välja, et tulevik on määramatu ja seda mõjutab väga palju erinevaid muutujaid. Nii on inimene endale kujundanud mõtteviisi, et ma ise ei juhi enda saatust, vaid on andnud selle teiste meelevalda.

Selline inimene on reaktiivne, reageerib igale välisele mõjutusele. Kui nendelt inimestelt küsida, kuidas sul läheb, on enamasti vastuseks, et jube kiire on. Otsuseid tehakse hetke emotsioonist lähtuvalt, arvestamata suuremat pilti. Isiklike eesmärkide seadmine ja seda toetava plaani koostamine on keeruline protsess. See nõuab olulistele küsimustele ausat vastamist ning raskete valikute tegemist.  Julgust võtta vastutus oma saatuse eest!

Tarkus on teada, mis on tõde. Elutarkus on selle tõe järgi elada. Tõde on see mida me usume. Eesmärk on usk, millesse me usume, mille elluviimisele me pühendume järgmised 3 – 5 aastat. Eesmärk määratleb, kes me tegelikult oleme. Seega suurim tarkus on teadmine, kes ma tahan olla. Hea töövahend isiklike eesmärkide seadmiseks ja selle sidumiseks sinu igapäevase tegevuseta on One Page Personal Plan (OPPP). Veriff juht Kaarel Kotka on öelnud: “Kui on plaan, kaob hirm.” Ka lähisuhetes on lihtsam, kui teised teavad, kes sa oled ja mille poole pürgid, nii oled loonud võimaluse kaasatuseks (engagement). Loonud suhte.

Harjutust on võimalik veelgi keerulisemaks teha, kui inimesele asemel mõelda organisatsioonile. Mis on meie ettevõtte eesmärk? Kes me ettevõttena oleme 3 aasta pärast? Mis on meie ettevõtte olemasolu tähendus ning kuidas me pakume teenust, mis vastab tulevikus muutuvale kliendiootusele ning eristub selgelt konkurentidest? Kui need küsimused jäävad vastamata, siis on keeruline olla atraktiivne tööandja ning organisatsiooni joondada eesmärkide elluviimisele. Mõne aasta pärast ilmnevad ettevõttel probleemid teenuste konkurentsivõimes ning marginaalid pöörduvad langusse. Postimehes antud intervjuus Alecoq-i juht Jaanus Vihandi ütles, et ettevõtete kadumises ei ole mingit traagikat. Enamasti on jäänud ennemalt olulised otsused (kes ma tahan olla) ja sellest tulenevalt valikud tegemata. Eluõigus on antud vaid organisatsioonidele, kes selle vastu tõeliselt uudishimu tunnevad.

Mõned lihtsad nipid, kuidas saad testida, kas ettevõttes on selgus, kes tahetakse olla ja kuidas sinna jõutakse. Alustan lihtsamast:

 • kutsu juhtmeeskond kokku ja palu igal juhtmeeskonna liikmel PostIt’le kirjutada, mis on ettevõtte eesmärk. Anna 1 minut aega. Hoia vaikust. Kui minut mõtlemisaega on mõõdunud, siis palu igal osalejal tutvustada, mis ta kirja pani ja eesmärk kleepida seinale. Mis pilti sa seinal näed? Olen seda töövahendit testinud üle 50 ettevõttes ja 95% juhtudest pilti nähes juht küsib, kas me töötame ühes ettevõttes. Juht, treenerina on võimeline olukorda  parandama paari tunnise meeskonna treeninguga. Keeruline on võita mängu, kui meeskond ei tea, mis mängu me mängime. Kui teadmatus jääb kestma, siis see on suurim põhjus, organisatsiooni sisesteks pingeteks. See on kui kivi kingas, välja ei paista, kuid muudab liikumise valusaks ning hävitab mõtlemisvõime. Organisatsiooniga ühinevad valed inimesed, valede ootustega ja edasi läheb kogu aur vaid inimeste juhtimisele. Olen mitmel korral vastu suurt auditooriumi, mõõtnud juhtmeeskonda sooritusvõimet  (PoWeR Score) eesmärgid elluviia ja saavutada soovitud tulemused. Eesti ettevõtetes on PoWer Score keskmiselt 270 punkti tasemele. Parimatel meeskondandel on see 729 punkti ehk pea 3 korda kõrgem.
 • palun sul juhina mõelda, milline kolmest järgnevast väljendist kõige rohkem iseloomustab sinu suhet ettevõttega: perekonna varanduse garantii, needus, hobi. Kui vastus on erinev hobist, siis oled sa kaitseseisundis, reaktiivne ning sa ei ole suuteline adekvaatselt mõtlema arengule. Sa ei ole valmis seadma ambitsioonikaid eesmärke, mis muudavad reaalsust ning tagavad tulevikus konkurentsieelise ja organisatsiooni jätkusuutlikkuse.
 • lepi meeskonnaga kokku 2-tunnine treening ja mängi läbi Strateegia SUDOKU. Treeningu käigus meeskond läbib strateegilise mõtlemise protsessi:
  • mõistab kas kõikidele organisatsiooni arengut määratlevatele olulistele küsimustele olete meeskonnaga vastused leidnud ning ühisel meelel. Aristoteles on öelnud: Nutikas leiab vastused kõikidele küsimustele. Tark muretseb, kas kõik õiged küsimused said esitatud.
  • meeskonnas ühtlustub keel, tekib ühine arusaam, mis asi on strateegiline arenguplaan, kuidas selle erinevad osised loovad terviku, mis tagab jätkusuutliku arengu ning kuidas suur pilt siduda igapäevaste tegemistega.
  • valideeri kas meeskonnas/0rganisatsioonis toimivad arengutõukurid, mis pidevalt monitoorivad väliskeskkonnas toimuvaid trende ning läbi selle korrigeerivad plaani vastavuses muutuvale reaalsusele.
  • saad veendumuse, kas sinu meeskond on komplekteeritud õigete inimestega, kellel on TAHE ja kompetentsid uue reaalsuse  loomiseks ehk eesmärgi elluviimiseks.
  • loote endale uue proaktiivse harjumuse, kord kvartalis esitada endale küsimused, kas meie visioon toetab meie edasist arengut ning millise arenguläbimurdele meeskond peab fokuseerima, et tagada teie teenuse konkurentsieelis, ehk organisatsiooni jätkusuutlikus

Inimesed on läbi aasta tuhandete pidanud maailma ettearvamatuks. Siin ei ole midagi muutunud. Loodusõnnestused, sõjad, haigused – kõik on alati olnud ettearvamatu. See on viis, kuidas meie maailm loob evolutsioonilist tasakaalu. Tegelikult meie sünni momendil on 100%-lt meie rada ette määratud. Kui meie sündimine siia ilma on ime, siis lahkumine toimub 100% tõenäosusega. Inimese valik on see, kuidas ta selle teekonna läbib, kas teadlikult (proaktiivselt) või laseb oma elu teistel kujundada ja juhtida. Tehnoloogia on loonud võimaluse (meedia) kuidas reaktiivseid inimesi veelgi enam ja laiaulatuslikumalt mõjutada.

Võit ootab seda, kellel kõik on korras – inimesed nimetavad seda vedamiseks. Kaotus on kindel selle puhul, kes on jätnud õigel ajal ettevaatusabinõud tarvidusele võtmata; seda nimetakse halvaks õnneks.
Roald Amundsen, The South Pole

==============================

 • 24.11. kell 09:30 toimuval vebinaril, Rasmus Kurm Frammist,  räägib enda kogemusloo “Kuidas saada meeskond ühise eesmärgi suunas pingutama”. Kuidas OPSP ehk üheleheküljeline strateegiaplaan aitas tal saada meeskond ühe lehe ühele leheküljele. Kuidas tekkis selgus, kuhu ja kui kiiresti tahetakse jõuda, millised on väljakutsed selle elluviimisel ning mida meeskonnaga üheskoos selleks on vaja ära teha? Info ja registreerumine.
 • 8.12. kell 09:30 toimuval vebinaril, Magno Kure Smarteconist,  räägib enda kogemusloo. “Kuidas  lühikese ajaga oluliselt kasvatas meeskonna sooritusvõimet eesmärkide elluviimisel”. Märksõnaks on siin selgus eesmärkides, rollides ja normides (rituaalides).  Viimaste asi on hoida fookuses meeskonna areng, mis on eelduseks konkurentidest eristuva teenuse loomisel ja ettevõtte kiirele arengule. Info ja registreerumine
 • Järelvaadatav on Aili Nurmetotsa vebinar “Kuidas läbi pühendumuse luua meeskonnas tulemuslikkus”. Meeskonna liikmete pühendumuse kasvatamiseks on vaja selgust rollides, arusaamist, mis on iga meeskonna liikme isiklikud motivaatorid ning millised on meeskonna liikmete anded. Video ja töötoa slaidid
 • Teatri soovitus “Tõrksa taltsutamine” Vanemuine. “Shakespeare pakub rikkaliku laua: mille järele publikul parasjagu isutab, selle ta sealt ka leiab. Autor pakub väga palju koomilisi situatsioone, samal ajal räägitakse ilusas keeles ning käsitletakse kerges vormis suuri ja tähtsaid teemasid – võim, uhkus, näivus ja tegelikkus. Palju ilu kannab endas ka lavastuses kõlav elav muusika.