Viimased paar kuud oleme koostööd teinud SEB Kasvuprogrammiga, kus Empowermendi vastutus on suvekiirendi juhtimine. Asja sisuks on olla toeks programmis osalevatele meeskondadele, et nende poolt endale seatud 100 päeva eesmärk saaks täidetud.  Et meeskonnad oleks valmis SEB juhatusele tutvustama toimivat MVP (minimum viable product), mille edasiarenduseks on võimalik kaasata SEB innovatsioonifondi vahendeid (maht 100 MEUR). Eesmärgid on sõnastatud valmis lahendusena / teenusena, mille eest on nõus klient raha maksma. Definitsioon, et asi on tehtud ei ole miski muu kui maksev klient, kui palju reaalselt kliendid on raha maksnud. Klient kes öelnud, et on valmis teenust tarbima ja klient kes on tegelikult teenuse eest maksab on nagu öö ja päev. Vaid nii saame teada, et meie tegevus loob kliendile väärtust. Ja kõik mis kliendile väärtust ei loo, on ettevõtte eksistentsi seisukohast raiskamine. Ka ettevõtte raamatupidaja või personalijuht peavad mõistma, kuidas nad kliendile saavad väärtust luua, näiteks:

 • raamatupidaja saab rakendada süsteemid ja protsessid, mis lihtsustavad arvete väljastamist ja vastuvõtmist. Oht on, et selle töö tulemusel tema rolli reaalne töömaht väheneb. Kuid maksed on osa organisatsiooni teenusest, kliendikogemusest.
 • personalijuhi missiooniks on aidata juhtidel komplekteerida meeskonnad, kes kliendile pakuvad suurepärast teenust. Kuigi me räägime B2B ärimudelist, siis äri käib ikka P2P (inimeselt inimesele).

See 100 päevane inkubatsiooni periood on ka hea lakmuspaber, ettevõttele, meeskonnale endale, kas nad on suutelised koostöös midagi ära tegema. Innovatsioon ei ole vaid fun, siin läbimurde saavutamine nõuab distsipliini. Hea lugemise selle kohta leiad siit. Kui meeskond ei ole suuteline jõudma tänase töökorralduse juures, kokkulepitud aja jooksul eesmärgini (looma piiratud mahus kliendile väärtust loovat lahendust), siis mis ime peaks see olema, et organisatsioon on suuteline sellisel moel oma strateegia ellu viima.

Ükski meeskond, ei ole seadnud endale pseudo eesmärki, vaid kõikidel juhtudel on tegemist vajaliku arendusega, mis on oluline nende organisatsiooni arengu, edasise eksistentsi seisukohast. Kui see asi jääb tegemata, siis kõik muud tegevused kaotavad tähenduse. Sellest ka Suvekiirendi pealkiri – Kas sa tõesti soovid muuta maailma.

Tänaseks on pool teekonnast läbitud ja mida huvitavat koostöös oleme avastanud:

 • Eesmärgid täituvad vaid siis kui neid hoitakse pidevas fookuses. Et aidata siin meeskondi, siis
  • igal esmaspäeval küsime kõikidelt meeskondadelt  3 lihtsat küsimust:
   • mis sinu kõhutunne ütleb, kui suur on 10 palli süsteemis, et meeskonna eesmärk täitub;
   • mis on 2 – 3 asja, mis peavad saama uuel nädala tehtud, et eesmärgi täitumise tõenäosus nädalaga kasvaks 1 palli võrra. Loe eespoolt, mis on tehtud definitsioon;
   • kuidas sul läks eelmiseks nädalaks planeeritud asjade ära tegemisega? Mis oli siin suurimaks takistuseks? Me ei kommenteeri, peale paari nädalat inimesed ise mõistavad, milles on põhjus. Mis sina arva? Mis sina arvad?
  • kõikide meeskondade progress on nähtav ühisel tulemustablool, mis loob läbipaistvuse, vastastikuse kohustumuse ning mängulisuse. Inimesed mängivad teisti, kui punkte loetakse.
 • Meeskonnad, kus on sõnastatud ettevõtte visioon (miks, kuidas), seal lähtutakse arenguplaanide koostamisel välistest võimalustest (luuakse uusi turge, uusi teenuseid, mis muudavad maailma ja mis muudavad inimesti harjumusi). Ehk lähtutakse pikemast perspektiivist ja tundub, et nende meeskondades on tuhinat rohkem. Kehtib moto, võimaluste laeks on vaid taevas. Hea abivahend on siin OPSP.
 • Meeskonnad kus ettevõtte visioon ei ole paigas või kus inimesed ei ole seda endale teadvustanud, seal on fookuses pigem olemasolevate äriprotsesside efektiivsemaks muutmine läbi  digitaliseerimise. Fookus on sisemise probleemi lahendamine. Ka sellise lähenemise puhul on soovitav mõelda suurelt. Kui sinul on see probleem ja sa selle suudad nutikalt ära lahendada, siis on sul võimalik see lahendust ka teistele müüa (teha Amazoni). Maailmas Sinuga analoogset äri ajab veel tuhandeid ettevõtteid ning nad võitlevad samasuguse probleemiga. Seega Sul on ainulaadne võimalus turg enda kasuks ümber mängida. Muuta kõik oma konkurendid enda klientideks.
 • Suurim oht, mis paljusid meeskondi ohustab on hoiak, et algul püütakse luua lahendus ning alles siis, kui see on valmis, minna seda testima vastu klienti. Võtku selle arenduse loomine aega kas või ainult 2 – 3 kuud, kuid kui alles siis mõistad, et jooksid vales suunas, siis oled kaotanud hinnalist aega ning energiat. Püüdke oma arendusprotsess, ülesse ehitada nii, et igaks nädalaks planeerite, mis peab saama tehtud. Testige tulem vastu klienti, nii saate kiiresti tõenduse ning objektiivse aluse järgmise nädala tegemiste planeerimiseks. Liikuge eesmärgi suunas väikeste, kuid hästi mõõdetavate sammudega. Siis võidate. Seda nippi kasutas Nansen Lõunapoolkera võidujooksus. Igapäev olenemata ilmast liikus ta distsiplineeritult täpselt 20 miili edasi. Konkurent tulistas igapäev, nii kuidas kahurist tuli või meeleolu oli. Kolme nädala pärast oli energia otsas, 9 nädalal kustus vaim, ….. Lihtsa juhise, kuidas selline koostöö oma meeskonnas ja partneritega ülesse ehitada leiad siit.
 • Üks huvitav asi torkab silma. Ajaarvestamine ei toimu paljudes meeskondades, mitte kalendri järgi, vaid selle järgi kui miski saab valmis. Mis tundub, sulle siin pildil valesti? Mis peab muutuma millest milleks?
 • Kõik meeskonnad tulid Kasvuprogrammi et läbi oma äri digitaliseerimise saavutada oluline konkurentsi eelis. Tänaseks on meeskondandeni kohale jõudnud karm tõde, et see muudatus ellu viia ja sellest muudatusest tulevikus kasu lõigata on eelduseks ettevõtte ärikorralduse muutmine. Meeskonnal peab olema tahe ja selle tahte elluviimist peavad toetama ettevõtte juhtimissüsteemid ning protsessid. Ja olemasolevad süsteemid ning protsessid, ei tohi saada takistuseks uut moodi töö tegemiseks. Kui jutt ja teod ei lähe siin kokku, siis on inimesed segaduses, millest juhistest lähtuda. See oluliselt vähendab inimeste motivatsiooni ja tulemuslikkust.
 • Nii nagu digitaliseerime, nii ka kasv ei ole eesmärk. Need mõlemad on abinõud, kuidas tagada ettevõtte jätkusuutlik areng, viia ellu ettevõtte visioon. Kui sinu siht ei ole kasvada, siis sinu fookus ei ole arengul. Loodusest teame, et ellu jäävad vaid need kes suudavad kõige kiiremini adapteeruda kiiresti toimuvate muutustega. Kes suudavad olla nutikad ning pöörata muutused enda kasuks tööle. Kelle jaoks muutusega kaasnev probleem on võimalus. Kes on loonud teadlikult organisatsiooni süsteemid ja protsessid, mis on suunatud arengule. Nendes organisatsioonides on areng ja muutus loomulik protsess ning see on loomulik osa nende igapäeva toimetamistest.

Kõik kogetu saab lihtsasti võtta kokku Jaapani Vanasõnaga:

Visioon ilma tegevusplaanita jääb unenäoks. Tegevusplaan ilma visioonita on õudusunenägu. 

 • Nädala lugemineIf You Really Want to Change the World: A Guide to Creating, Building, and Sustaining Breakthrough Ventures, Henry KresselNorman Winarsky. Tegemist on sari ettevõtjatega, kellel on hea nina ära tabamaks olulised muutused klientide harjumustes ning suutnud neist vormida uued teenused. Raamatust leiad raamistiku kuidas 2 – 3 aastaga luua ettevõtte, mida suured tehnoloogia hiiud soovivad ülesse osta summades, mis ületab 10-tes kordades Eesti riigieelarvet.
 • Nädala film: “Stalini surm”  – tragikomõõdia, kus näed, kuidas juhi enda poolt loodud süsteemid ja protsessid, võivad ka isiklikus plaanis tuua kaasa fataalsed tagajärjed.
 • Töötuba: Tegevusplaan ilma visioonita on õudusunenägu (22.08 kell 09:30) – töötoa esimeses osas on sul on võimalik kuulda kogemuslugu, kuidas muuta suur organisatsioon kiireks, nutikaks ja paindlikuks. Töötoa teisel poolel iga osaleja vormistab oma organisatsiooni arengukava 1 lehele (OPSP). Selle käigus saad veenduda, kas oskad kõikidele arenguga seotud olulistele küsimustele vastata. Kui sina vastust ei tea, siis veel vähem sinu meeskond. Kui meeskonnas on segadus ühe suuna ja mängureeglite osas on keeruline toimetada tänases kiiresti muutuvas maailmas. Töötuppa saad registreeruda siit.
 • SEB kasvuprogramm  – programmi käigus ettevõtete arengumeeskondadel on võimalus saada uusi ideid, kuidas uuendada organisatsiooni ärimudelit nii, et ettevõttel tekiks 10x kasvupotentsiaal ja testida enda suutlikust selle idee elluviimisel. Programmiga kohta leiad täiendavat infot ja saad registreeruda siit.