“The greatest gifts you can give your team: clarity, communication, and pulling people together around a shared mission.” 

― Anne Sweeney

Sinu argumendid olid õiged, et töövahend(toolset) on viimane asi millest alustada. Esmalt tuleb ikka paika saada mõtteviis (mindset), mis probleemi püüad lahendada.
Vaadates sinu eesmärkide ning tegevuste vahelist diagrammi, siis Sinu väljakutseks on omaniku rahulolu kasvatamine, mida nad mõõdavad lihtsate numbritega:
  • käibe kasv
  • ettevõtte väärtuse kasv
  • ettevõtte kasum
Tegevusi, kuidas neid tulemusi mõjutada on palju ja suure hulga oled neist ka ülesse leidnud. 3 kuu pärast on mõni juurde tulnud, osad kadunud. Elu pakub huvitavaid väljakutseid.
Üksi sul omaniku rahulolu tagada ei ole võimalik, oled selleks moodustanud meeskonna, kelle liikmed on võtnud vastutuse ühe või teise tulemuse või nende tuletise eest. Sinu väljakutse on hoida selle meeskonna tegevus joondatud ning sünkroonis. Võib olla just selleks otsid sa vahendit (toolset).
Siin on koht kus saan sind aidata.
Joondatusse saad paika, kui oma meeskonnas on sul selge, milliseid rolle sa endale seatud eesmärgi elluviimiseks vajad ning mis roll, mis tulemuse eest vastutab. Arengu sünkroonsuse ning joondatuse saad läbi selle, et sul on paigas juhtimisrütm ning kindla sagedusega sead paika fookuse (mis arengutaksitus tuleb eemaldada), millele organisatsioon oma energia kindlal ajavahemikul koondab. Siis on võimalus inimestel joonduda. On olemas Põhjanael
Filigraansed 1:1 sõltuvuste paika nivelleerimisel ei ole mõtet, kuna selle saavutamine ja pidev haldamine on kulukam, kui saadav efekt. Lihtsalt kõik muutub nii kiiresti. USA väejuht ja president Eisenhover 1914 aastal pani tähele, et keerukas lahinguplaan, milles olid kirjeldatud detailselt lahti kõik sõltuvused, kaotas adekvaatuse peale esimest lasku. Vaenlane ei olnud teadlik plaanist ja ei käitunud vastavalt sellele. Sõnastati VUCA ja hakati ettearvamatuid olukordi juhtima teisel moel, ehk läbi sõltuvuste välistamise.
Inimesed on emotsionaalsed subjektid, mitte hingetud objektid. Seega asjade juhtimise inseneriloogika läbi lineaarsete seoste siin ei toimi (Stop Overengineering People Management). Pigem inimestele rohkem anda vabadust tegevuste tasemel ning juhtide poolt suurem selgus tulemusootuste ja ühise sihi osas. Nii on kordades odavam, lihtsam ja paindlikum. Ja sellise organisatsiooni ülesehitamisel toetab sind EMP365.
Meeskonna joondamiseks
  • kirjelda eesmärgi saavutamiseks vajalikud meeskonna rollid – miks seda rolli vaja (mis on see teenus – Job to Be Done) ja läbi milliste KPI-de sa nende soorituse kvaliteeti mõõdad.
  • kui rollid on paigas, siis leppige kokku, mis on 1 kõige olulisem muudatus, mille peate saavutama Q3-s ning läbi milliste võtmetulemuste te selle saavutate.
  • kui kaks esimest eeldust täidetud, siis palu igal meeskonna liikmel koostada enda Q4 arengueesmärk ja võtmetulemused. Ootan huviga, millise tulemuse saavutad. Imestad ise, et enamuses on need joondunud kvartali fookusele.
  • Järgmine, 4. samm on nädala rutiinid – individuaalne treening (staatusraport) ja meeskondlik treening (meeskonna nädala koosolek). Kui hoiad asjad lihtsad ja totaalselt läbi paistad hakkavad toimima peer to peer suhted. Sinu ülesanne on hoida toimimas kommunikatsiooni arhitektuur ehk tagada süsteemne ja järjepidev suhtlus õigete inimeste vahel.

Kui kõik meeskonna liikmed vastavuses enda koostatud treeningplaanile hoolsalt trenni teevad, siis juhtuvad imed. Joondatuse tagab inimpsüühikas toimiv nn Jungi sünkroonsuse seadus. Nii kukub see kõige loomulikum välja ja asjad saavad tehtud 2 korda väiksema energia ressurssiga.