Postituse peakirja laenasin Aku Soraineni 9. aprilli ettekandest teemal “Juhtimisest ja juhirollist eriolukorras“. Eesti juhtiva advokaadibüroo juht on seisukohal, et kriisi ajal tuleb teha mõned kiired ja olulised otsused tagamaks organisatsiooni likviidsus ja jätkusuutlikkus. Kuid eriline fookus ja ajaline panus tuleb suunata sellele, kuidas viia organisatsiooni / meeskonna sooritusvõime vastavusse peale kriisi avaneva uue reaalsusega. Organisatsioonile ja ühiskonnale kriitilisel ajal väheneb inimeste ego tunduvalt ning nad on valmis rohkem energiat panustama kollegiaalse turvalisuse loomisele. Olema valmis valusateks valikuteks, loobuma käitumistest ja harjumustest, mis võivad saada takistuseks / ohuks organisatsiooni edasisel arengul. Muutuse sütikuks on šokk.

Kriisi ajal turg ei kasva, kuid see, kuidas te suhtute kriisi ajal olulistesse asjaosalistesse (töötajad, kliendid, partnerid) võib oluliselt mängida ümber turujaotuse. Kriis paneb ka inimesed liikuma ning lähiajal on ainukordne võimalus oma meeskonda kaasata talente, kellest võib oluliselt sõltuda teie edasine käekäik.

Tänane ettevõtte juhtimine on kui WRC ralliautoga kiiruskatse läbimine. Kui keegi õpib võistlusautot juhtima, on üks esimesi õpetusi, et kurvi sõites kiirusega 200 km/h ära keskendu seinale, keskendu teele. Kui keskendud seinale, sõidad sinna otse sisse. Kui keskendud teele, siis järgite teed, lähtud pikemast perspektiivist. Kurvis sees olles sa enam midagi oluliselt korrigeerida ei saa.

Ettevõtte juhtimine toimub täpselt samal põhimõttel. Alati on tuhat asja, mis võivad valesti minna ja laeva uputada. Keskendudes liiga palju hetke pisiasjadele, jookseb teie ettevõte pikemas perspektiivis tõenäoliselt kokku. Keskenduge pigem otsuste tegemisel organisatsiooni Visioonile – kuhu te tahete jõuda ja kuidas sinna jõuda, mitte sellele, mida loodate kriisi hetkel vältida.

  • Nädala raamat – The Bezos Letters: 14 Principles to Grow Your Business Like Amazon. Jeff Bezos lisab iga-aastase aktsionäridele esitatava aastaaruande lõppu Amazoni 14 juhtimisprintsiipi, mille alusel seda ettevõtet on juhitud tema loomisest alates. Visioon luua maailma suurim kauplus. Kõik Amazoni töötajaid on teadlikud ka sellest, et kui need printsiibid lakkavad toimimast, siis saabub organisatsiooni staasis. See, kui üksikisikute egod saavad võitu ühisest eesmärgist.
  • Nädala töötuba – Meeskonna 90 päeva tegevusplaan – mis on need 3 – 5 olulisemat arengueesmärki, mille realiseerumisel meeskonna sooritusvõime oluliselt paraneb?