“Living things grow and develop” – Peter Druker

Minu lapsepõlv mõõdus Kuressaares, kus linna peatänav kajastas suurt vastuolu. Poole kilomeetrisel lõigul asusid tolleaegse võimu täitevorganid, neid võimustava sõjaväe kontingenti üksused ning peastaap ja siis kaks kirikut, mis esindasid kardinaalselt teist maailmavaadet ning väärtusi. Kui esimesed korraldasid paar korda aastas suuri, uut korda ülistavaid demonstratsioone, siis kirikud igal hommikul kõlistasid oma tornikelli ning kutsusid palvusele. Hinnates tänast reaalsust, tundub et tihedam regulaarsus on efektiivsem moodus asjade ajamiseks, kui harvad pompöösed massiaktsioonid. Tänaseks on nõukogude väed läinud, kirikukellad löövad aiva edasi. Eriti ilusasti õigeusu kirikukellad. Lapsepõlve kevadetest mäletan ülestõusmispühade ajal selle kogukonna protsessiooni, kus nad ikoone kandes öösel jalutasid ümber kiriku, ise lauldes “Kristus on ülesse tõusnud, surmaga surma võitnud, …”. Ma ei mõistnud miks nad seda teevad, ma ei mõistnud, kui sügavat mõtet inimkonna arengu seisukohast need laulusõnad kannavad. Need sõnad kirjeldavad arengukultuuri.

Miks mulle selline huvitav fakt meenus oli üks mõte, mille ma avastasin raamatust “Homo Deus. Homse lühiajalugu.”. Läbi surma toimub areng. Päris sünge mõte, mis? Kuid kui mõtlema hakata, siis just nii looduses asjad toimivad. Taim tärkab, õitseb, kasvatab vilja ja annab teatepulga üle uuele põlvkonnale. Ka inimese suurimaks missiooniks on tagada järelkasv ning anda info edasi. Suur hulk infot liigub edasi läbi meie geenide. Suurim inimeste erinevus teistest loomadest on oskus teadmisi edastada ka järeltulijatele, kes temast otseselt ei põlvne.

Tihti on vaja oluliseks muutuse katalüsaatoriks, pöördumatu muutust, mis ei ole tagasipööratav. See fakt päris elus on väga kurb ja kole. Me ei taha sellele mõelda, sellest rääkida. Kaotusvalu on suur. Mäletan ka enda jaoks kallite inimeste lahkumise hetkel peas keerelnud mõtet, kuidas ma ilma temata hakkama saan. Elan edasi, olen edukalt hakkama saanud ja neist inimestest on jäänud kaunid mälestused.

Antropoloogid uurides erinevate rahvaste kultuure, avastasid ühe huvitava fakti, et üks traditsioon on püha pea kõikides kultuurides. See on matus. Inimest saadetakse autusavaldustega teistpoolsusse. Inimesed usuvad, et kusagil abstraktsuses on parem elu, mis korvab kõik elus tehtud pingutused. Miks inimesed seda usuvad on aga hoopis jahmatava panev fakt, et tegelikult uude ellu astujad on kadunukese ära saatjad. Neil tekib uus visioon elule, uus reaalsus ja enamasti on see olnud positiivne. Vastasel juhul ei oleks inimeste arvukus nii kiiresti kasvanud. Enamasti on uue visiooni kandja uus juht, kui ta suudab enda mõtetele piisava hulga pühendunud järgijaid leida, siis asjad hakkavad liikuma paremuse poole. Uus juht loob oma meeskonna ning enamasti loobutakse sel momendil paljudest dogmadest, mis kõnepruugis väljendub lauses: “Aga meil on alati asjad käinud nii!

Miks surma mõiste organisatsiooni arengu seisukohast nii oluline on? Arenguks on vaja julgust ja jõudu lahti öelda asjadest, mis on aidanud ettevõttel varem edukalt kasvada. Tuntud on Peter Drukeri ütlus. “Asjad, mis on meid siia toonud ei pruugi, meid edasi viia.” Strateegia põhiküsimus on, et mille tegemisest me peame loobuma, et edasi areneda. Ja kui me viimaseid enda jaoks selgeks ei tee, neist teadlikult ei loobu, siis jäävad vanad mõtteviisid, neist tulenevad süsteemid ja protsessid ankruna järele lohisema.

Mida tihedamini inimene, meeskond ja organisatsioon oma tegevusi hindab (matuseid peab), seda kiiremini nad tuvastavad arengut takistavad tegurid ning eemaldavad need. Agiilses maailmas on sellele rituaalile antud lausa uhke nimetus – retrospektiiv. Seda tehakse personaalselt kui meeskonnana. Mõeldes seatud arengueesmärkidele, tuleb esitada endale  mõned lihtsad küsimused ja ausalt endale vastata:

  • mis läks hästi eelmisel nädalal ja aitas eesmärgi täitumise kindlust suurendada. Neid asju hoia ning võimalusel talita nii edasi uuel nädalal.
  • mis on asjad mida vaja on teha uuel nädal teisti. Kui siin muutust mitte teha, siis asjad ei muutu ega parane. Et teha raskemaks vana harjumuse juurde tagasipöördumist on paljudes organisatsioonides komme, et inimesed teiste meeskonna liikmete ees oma eksimusi tunnistavad. Viimase eelduseks on vaja, et organisatsioonis toimivad tõeliselt usalduslikud suhted, kus inimesed julgevad olla avatud ja haavatavad.

Me kõik teame neid küsimusi. Kuid sarnaselt surmale mõtlemisele, me ei taha neid küsimusi endale esitada. Mängime Jaanalindu. Ühel kohtumisel üks psühholoogiat õppinud inimene ütles, et kui inimesed neid küsimusi endale regulaarselt esitaksid, siis  psühhiaatrid ja enamus juhtimiskonsultante jääksid tööta. Täna on trend pigem vastupidine ;-). Kõik me neid küsimusi teame, kuid enamus meist neid endale ei esita.

Erinevates kultuurides suhtutakse matusesse erinevalt. Meile on see kurb sündmus, kuid on ka sama palju kultuure, kus tegemist on pigem rõõmupüha. Kes läheb matusele mustas, kes pigem valges. Huvitav on see maailm, kus me elame.

Miks kiiresti arenevates organisatsioonides juhi rolli nimeks on katalüsaator? Miks kiiresti arenevates organisatsioonides on kasutusel väljend pivot ja miks nad seda sõna nii tihedalt kasutavad?

Meie järgmised kogemuslood:

  • 18.02.2021 kell 09:30Tõeline kasum tuleb sellest, kuidas te end turundateOlesija Saue, Goal. Inimesed ostavad nii tooteid kui ka teenuseid ALATI inimeste, mitte brändide käest ning tänapäeval müük ja turundus võtmeisikute persoonibrändingu kaudu annab kõige suurema konkurentsieelise, mida ei ole võimalik kopeerida. Registreerun
  • 25.02.2021 kell 09:30Get Big Fast, kuidas 4 nädalaga meeskonna sooritusvõimet mitmekordistada – Jürgen Jürgenson, 372Ventures. Mitte raha. Mitte strateegia. Ja mitte tehnoloogia. See, mis loob konkurentsieelise, on meeskonnatöö – nii sellepärast, et see on nii võimas, kui ka sellepärast, et seda kohtab nii harva.  Registreerun
  • 04.03.2021 kell 09.30 – “Kuidas piison lendama panna” – Andres Agukas. Vähem kui 5 aastaga Andres muutis riigitellimustest elatuva “Eesti Teed” vabal turul toimetavaks turuliidriks. Suurim tunnustus tema tööle on see, et selle ettevõtte omandamisest huvitusid kõik turul osalejad ning riik müüs ettevõtte pea 1/3 võrra kallimalt, kui unistas. Registreerun
  • Järgnevad kogemuslood leiad Empowermendi Tööriistakastist
  • Varasemaid kogemuslood leiad Empowermedi kodulehelt

Kel soov on testida oma meeskonnas arenguraamistiku rakendamist, siis kuni veebruari lõpuni on võimalik tasuta kasutada EMP365 keskkonda. Registreerutasuta konsultatsiooniks.

Nädala raamat: “Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy” Sheryl Sandberg, Adam Grant. Sel suvel ma kaotasin enda jaoks lähedase ja armsa noore inimese. Kõik oli nii ootamatu. See raamat aitas mul mõista kuidas uues reaalsuses käituda. Paremini mõista meie igapäevaseid kaotusi ning leidmaks lahenduse, jõu ja rõõmu edasiminemiseks.