6 – 8. oktoobrini  osalesin vaatlejana Hackathonil Garage48 Circular Economy 2017. Neile kes varem pole kokku puutunud mõistega hackathon teadmiseks, et tegemist on non-stop üritusega, kus inimesed kokkulepitud valdkonnas püüavad luua ideest toimiva ärilahenduse. Sel moel on alguse saanud nii mõnigi tänaseks meile tuntud tehnoloogia ettevõtted. Eelmisel nädalal Tallinnas toimunud ürituse teemaks oli  taaskasutusmajandus.
Kas tead, et aastaks 2020 on Circual Business majandusharu orienteeruv tegevusmaht 8 triljonit USD. Põhimõte, mille poole ühiskond liigub – from commodity to service. Selleks et mingit väärtust tarbida ei ole tingimata asju vaja omada.

Porche ja Volvo on alustanud testima uut lahendust, kus nad enam ei müü autot, vaid auto kasutusõigust (esimesed testid USA-s Las Vegases ja Los Angeles’s). Kuupaketti hinnast sõltub, kui mitme automudeli vahel sa igapäevaselt saad valida. Nädala sees sõidad Porche 911 ja kui nädalavahetusel maamajja sõit, siis valid selleks Cayane. Sa ei pea muretsema auto hoolduse ega varustuse eest. Ja kui tahad uueks nädalaks teist värvi 911, siis ei ole probleemi. See on ju lõpuks see mida me tahame – sõita meile meeldiva autoga.
Täna vist  Euronincs Eestis pakub juba võimalust televiisorit kasutada ja vahetab selle 2 aasta pärast uuema seadme vastu välja.

Sellel 48 tunnisel üritusel oli osavõtjaid enam kui 20 riigist – kaugeim osaleja Hongkongist. Meeskonnad tekivad käigu pealt, kus inimesed ühinevad ideega, mis nende jaoks omab suurimat tähendust. Nii saavadki kokku varem üksteist mitte tundvad inimesed, kes koos panustavad, et luua toimiv kasulik lahendus, mida klient väärtustab. Võitjaks ei osutunud algselt kõige säravamana tundunud idee, vaid meeskond, kes suutis luua organisatsiooni, kes oli suuteline 48 tunni jooksul looma toimiva ärilahenduse ning võimeline seda jätkusuutlikult tulevikus edasi arendama.

Hackathoni läbiviimisel on kindel raamistik ja mida huvitavat seal tähele panin.

 • Ideede pitchimine (esitlemine) – reede kell 18:00 – kus igal ühel on võimalik 90 sekundi jooksul oma ideed esitleda ning siis 5 minuti jooksul osalejate küsimutsele vastada. Idee teema, olulisemad märksõnad ning ressurssi vajadus (milliste komptentsidega inimesi ma vajan oma idee teostamiseks meeskonda) pannakse kirja suurele lehele.
 • Meeskondande vormeerimine – reede kell 21:30 –  idee esitleja peab saama kokku endale meeskonna- kus on vähemalt 5 – 7 inimest. See on esimene idee valideerimispunkt. Kui sinu idee on omab ka teiste inimeste jaoks tähendust, siis inimesed ühinevad sinuga. Inimesed hääletavad oma hingega, kuhu nad tahavad investeerida oma aja – järgmised 48 tundi oma elust pühenduda. Kui meeskond koos, siis mõeldakse läbi milliseid kompetentse (rolle) on meeskonnal õnnestumiseks vaja ning pannakse paika esialgne rollide jaotus meeskonnas. Oluline on et saaksid paika ka mitte formaalsed rollid (koosolekute juhtaja, protokollija, jmt.) ja koostoimimise reeglid. Kui need on paigas, siis järgmistes faasides töö sujus sujuvalt.
 • Idee valideerimine – reede alates kella 22:00 – moodustunud meeskond arutab omavahel idee läbi ning püüab selle alla luua ärimudeli – kes on see klient kellel on probleem, mis on see väärtus mis kliendile luuakse ning kas kliendid on selle eest nõus ka maksma. Clayton M. Christiansen; Harvard Business Schoolist on selle kohta teinud ühe toreda video. Selle etapi käigus võib idee teha juba mitu nn pivotit – ehk esialgne idee võib läbi kollegiaalse strutureeritud mõtlemise saada hoopis uue sisu ja suuna. Edukad olid siin need tiimid, kus idee looja suutis dünaamiliselt kaasa töötada meeskonnaga, mitte jääda kinni oma kinnisideesse. Kõige olulisem oli siin, et kõik meeskonna liikmed saavad üheselt aru, mida nad koos teevad. Kui siin meeskond selgust ei saanud, siis oli näha kuidas osa meeskonnnast liikus nn äraolemise olekusse. Siin sai otsustavaks üksuse juhi roll, kuidas saada kõik inimesed tagasi ühte paati – ehk tuleb minna uuesti juurte juurde tagasi.
 • Checkpoint #1 – laupäev kell 10:00 – kõik meeskonnad esitlevad avalikult nn vahetulemust, mille käigus on vaja vastata järgmistele küsimustele:
  • mis on teie ideest saanud, mis on see problem mida lahendate
  • kes on see klient, kellele teie lahendus on suunatud ja kas ta on nõus selle eest maksma. Kui mitmelt kliendilt te seda küsistite? Mis on tagasiside?
  • mis on see konkreetne asi, mis teil saab valmis hackathoni lõpuks;
  • kas maailmas on olemas mingi analoogne lahendus ja mille poolest teie oma sellest parem on? Miks klinet peaks valima just teie poolt loodava lahenduse;
  • milline on teie hetke progress ja kus te abivajate ( järgmise checkpoint vahel külastavad meeskond mentorid, kes on omavaldkonnas gurud).

Suurimaks läbikukkumise kohaks osutus see, et olid hakanud usinasti realiseerima oma ideed  – kuid ideed olid jäänud valideerimata vastu asjaosalisi. Pole mõtet teha asju, kui sul puuduvad usaldusväärsed faktid, et kliendid on valmis sinu lahendust kasutama. 

 • Prototüüpide ehitamine ja mentorite ring – laupäev kella 10:00 – 18:00. Laupäev on mõeldud, sellel, et 80% ulatuses peaks olema prototüüp valmis ja vastu asjaoslisi testitud. Mentorite ülesanne oli siin inimesi konsulteerida nii ärilise, disaini, kui ka tehnilise poole pealt. Samas mentorid jälgisid selle protsessis hoolikalt, mitte ainult kas teenus või toode saab valmis, vaid kas on formeerunud meeskond, kes suuteline seda ka peale üritust edasi arendama ja haldama. Kui eelmistes etappides jäi eesmärk osale meeskonnale segaseks, siis näed, kus osa meeskonda aktiivselt ei osale lahenduse loomises. Meeskond on sattunud hätta tõelisse hätta. Mentorid suunavad tähelepanu, mida oleks vaja teha, et taastada meeskonna koostöövõime.
 • Checkpoint #2 – laupäev kell 18:00 – kõik meeskonnad valikult annavad ülevaate oma staatusest. Mentorid kuulvada tähelepanelikult ja püüavad selgitada välja mis on meeskonna kitsaskohad, et viimase 24 tunni jooksul meeskond saaks valmis lahenduse mis toimiks ning omab väärtust kliendi jaoks.
 • Checkpoint #3 – pühapäev kell 1o:00 – kõik meeskonnad valikult annavad ülevaate oma staatusest. Selleks hetkeks peaks olema meeskondadel lahendus enam vähem valmis. Mentoreid  huvitab, kas lahendust on testitud vastu reaalseid kliente. Milline on tagasiside, kuidas on plaan seda tagasisidet kasutada. Lepitakse kokku, kes meeskonnast fokuseerib edasise tähelepanu esitlus pitchi ettevalmistamisele. Lahenduse kvaliteetne tutvustamine omab tihti sama suurt tähtsust, kui lahenduse enda loomine.
 • Final event & LIVE stream – pühapäev kell 17:00 – kõik meeskonnad tutvustavad, mis nad on valmis saanud 48 tunni jooksul ja millise tagasiside nad on saanud potentsiaalsetelt klientidelt. Kui paljud neist klientidest on valmis seda teenust ostma ning mis on selle lahenduse vääriline hind.  Tulemuseni jõudsid need meeskonnad, kus idee autor kohe algusest mõistis, et tema roll on saada tööle meeskond, mis on suuteline 48 tundi pingelises situatsioonis fokuseeritult tulemust tootma.

Juht – ettevõte on see toode, mida sina lood!