Lase minevikust lahti!

“Sa oled see, millega sa tegeled. Ja sa teed just neid asju, mis on sinu fookuses” – Ben Horowitz

Konsultandina ettevõtetes töötades seisad tihti huvitava paradigma ees. Sinu ülesandeks on aidata juhil lahendada mingi organisatsiooni arengut takistav probleem. Kuid kui on vaja teha esimene otsustav samm, siis esimeseks takistavaks põhjuseks on enamasti argument, et meil asjad käivad nii. Vana-Kreeka filosoof Herakleitos on öelnud “Ühte ja samasse jõkke ei saa astuda kaks korda” ja hiljem seda mõtet laiendanud: “See mis meid on siia toonud, ei vii meid siit edasi.” Tema filosoofiline lähenemine sai nimeks Voolamine. Mõõdunust tasub õppida ning siis pöörata julgelt pilk tulevikku. Lase minevikust lahti, on esimene reegel, kui tahad kiiresti edasi areneda.

Juhtimises on laialt levinud tagasiside vestlused, ülevaatus koosolekud. Nende  töövahendite nimi juba viitab, et me räägime mõõdunust. Mõõdunut me muuta ei saa ja miks me siis raiskame aega asjadele, mis enam väärtust ei loo. Mis juhtuks aga kui kõik mineviku hindamisele suunatud tegevused, muudame tegevusteks, mis vaatavad tulevikku. Tuntud juhtimisguru Marshhal Goldshmidth väidab, et siis me kasutame oma aega kordades väärtuslikumalt ning tegevus ise on kordades rohkem positiivset energiat pakkuv.

Selleks et selline mõtteviisi muutus hästi toimiks, on vaja eelnevalt hakkama saada ühe harjutusega. Nii üksikisiku, meeskonna, kui organisatsiooni tasemel peab olema paigas eesmärk, mis innustab ja paneb tegutsema. Eesmärgi olemasolu loob kindlustunde, annab inimestele pidepunktid oma lähiaja plaanide koostamisele ja igapäevastele tegevustele tähenduse. Ei ole vaja üksikasjaliku plaani, vaid oluline on omada selget ettekujutust, kes sa tahad ise olla (One Page Personal Plan) ja milline näeb välja sinu ettevõtmine tulevikus (One Page Strategy Plan). Kõik, kes on spordis maailmameistriks tulnud, on endale seadnud eesmärgiks olla tulevikus maailmameister.  Juhusega ei ole siin mingit pistmist. Lõpp eesmärgini jõudmiseks on vaja paika panna selged vaheetapid, kus oled 3 aasta pärast, kus aasta pärast ja kuhu jõuad järgmise 90 päevaga. Elevanti ei sööda ka korraga, vaid jupi kaupa. Ja fookus tuleb panna tulenevalt pikemast eesmärgist, olulistele asjadele, mis on vaja saavutada 90 päevaga. Mis on sinu järgmise 90 päeva eesmärk? Kui see jääb saavutamata, siis kogu sinu suur plaan kaotab mõtte. Siin on oluline märksõna fookus – suuta seada max 1 – 2 eesmärki. Praktika on tõendanud, et rohkema arvu eesmärkide puhul, ka nende 1 – 2 eesmärgi täitumise tõenäosus väheneb.
Oma 90 päeva plaani elluviimist saad lihtsamalt hinnata kui igale eesmärgile määratled 3 – 5 võtmetulemust, mis iseloomustavad eesmärgi täitumist. Võtmetulemus ei ole detailne ülesanne, vaid eesmärgi täitumise tulem. Öeldakse, et kui võtmetulemus ei ole number, siis ei ole see võtmetulemus. Lihtne näide minu isiklikust varamust:

Eesmärk: Olen uueks aastaks heas vormis
Võtmetulemused:

 • kaalun 75 kg  – 7/10
 • jooksen 15 km alla 45 minuti – 3/10
 • käin 3 korda nädala meres ujumas – 7/10
 • vererõhk on –  80/100  – 6/10
 • pereõnn (1..10) > 9
 • rahuolu tööga (1…10) >9

Kui plaan on olemas, siis on vaja regulaarselt hinnata, kus võrreldes plaanituga hetkel oled ning otsustada, mis on vaja uuel nädalal teha, et liikuda väike samm seatud võtmetulemuste täitumise poole. Olulisem kui hetke tulemus, on sinu poolt antav hinnang, mis on sinu kindlustunne 10 palli skaalal, et sa saad selle võtmetulemusega perioodi lõpuks hakkama. Et selline hindamisprotsessis fookus tulevikule pöörata on oluline esitada endale uue nädala plaani koostades järgmised küsimused:

 • mis on vaja teha uuel nädalal, et võtmetulemuse kindlustunne kasvaks 1 punkti võrra;
 • mis eelmisel nädala läks hästi, milliseid tegevusi tuleks jätkata, kuna tead, et nii saavutad kiiremini edu;
 • mis mul takistas ära tegemast planeeritud asju, planeeritud ajal;
 • mis ma teen järgmisel nädala teisiti, et nädalaks planeeritud asjad saaksid tehtud.

Sellist lihtsat lähenemist saab kasutada edukalt nii enda kui meeskonna nädala tegevuste planeerimisel. Protsessi lisaboonuseks on, et igal uuel nädalal oled sa kordades targem ja paremini informeeritud uue nädala kohta, kui mõned kuud tagasi. Selline lähenemine aitab sul olla efektiivne ja hoida riskid madalad ka tänases ettearvamatus olukorras.

Nii käitudes oled ettevaatlik. Minevikku vaadates, liigud selg ees, kordades  aeglasemalt ning olulisemalt suurem on oht komistamiseks.

 • Kogemuslugu: 26. novembril kell 09:30  –  LiveSience AG – We catalyse success – Mari-Liis Musten ja Frank Eiselt jagavad kogemusi, kuidas nad on edukalt rakendanud uut tüüpi organisatsiooni koostöö mudeleid Euroopa juhtivates ettevõtetes. Mitmed Eesti arvamusliidrid on öelnud, et käesolevas kriisis on toimunud olulised muutused majanduses ning selles kuidas me koostööd teeme. Uus olukord nõuab ka uut lähenemist organisatsioonide juhtimisele.  Registreeru.
 • Kogemuslugu: 3. detsembet kell 09:30 – Marge Raun, Thinnect –  kas sa tõesti tahad kiiresti suureks kasvada. Thinnect on kiiresti kasvav tehnoloogia ettevõte, mis pakub targal võrgul põhinevaid intellektuaalseid lahendusi, mille kaudu on oluliselt võimalik parendada pakutava pakutava teenuse kvaliteet ja efektiivsust. Ettevõtte on jõudmas kiire laienemise faasi, mille edukaks sooritamiseks on vaja teadlikult treenida meeskonna  sooritusvõimet. Registreeru.
 • Nädala raamat – Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in Human Consciousness. Enamus kaasaegsetest juhtimistavadest põhineb kristlikul kultuuril, mille keskmeks oli ülimuslik kolmainsus. Aastatuhandete vältel on tule ja mõõgaga (Jumala sõda) meie teadvusse sisse kodeeritud autoritaarse juhtimise põhimõtted. Looduse ehk meie elukeskkonna areng on erinevatest ideoloogiatest olenemata toimunud evolutsiooniliselt, mis on eiranud staatuseid ning loonud alati võimalusi nutikatele.
 • Varasemad kogemuslood on järelvaadatavad Empowermendi kodulehele esilehelt.