Deloitte Univeristy viib igal aastal läbi inimkapitali arengu uuringud milles osales üle 7000 tipp- ja personalijuhi üle 130 riigist. Mahuka uuringu eesmärgiks on aidata juhtidel ja HR spetsialistidel märgata trende, mille kaudu on võimalik oluliselt parendada organisatsioonide tulemuslikust. Uuringu püüab leida vastuse kuidas globaalsed muutused ning tehnoloogia areng mõjutavad töö olemust ning sellega seoses inimeste suhet oma töökohaga.

Kolmel varaseml aastal oli juhtide fookuses initsiatiivid, mille eesmärgiks oli tõsta töökoha atraktiivsust, loomaks eeldused talentide kaasamiseks ning hoidmaks ära nende lahkumine, milleks parendati nii juhtimise kvaliteeti (Leadership) ja püüti organisatsioonides sügava missiooniga kultuuri.
2016 aasta uuringu suurimaks avastuseks ja teemaks on Uus organisatsioon disain ehk kuidas luua selline ettevõtte, mis kiirelt ja paindlikult suudaks end fokuseerida turu muutustest tulenevatele prioriteetidele. Juhid tunnevad, et traditsionaalne funktsiooni või  protsessi põhine organisatsiooni ülesehitus on muutunud otseseks pidurdavaks teguriks jätkusuutliku kasvu tagamisel. Nii nimetatud uued organisatsioonid on ülesehitatud hästi võimendatud meeskondadele, mida juhitakse läbi uut tüüpi juhtimismudeli. Sellised uuel moel ülesehitatud organisatsioonid – mõjuvõimsate meeskondade võrgustikud, mille vahel toimib süsteemne kommunikatsioon ja kiire infovoog on asunud oluliselt muutma nii äri kui poliitilist maastiku.

10 olulisemat trendi järjestatud olulisuse  järjekorras:

deloitegraafik

Uuringu aruanne annab põhjaliku ülevaate graafikus väljatoodud trendidest ning ka metoodilisi näiteid parimatest praktikatest nende rakendamisel Täismahus uuring on võimalik sul tasuta alla laadida siit