7. septembril 2001 aastal asus Jeff Immelt juhtima tol hetkel maailma kõige suurema väärtusega ettevõtet General Electric. Vaid 4 päeva hiljem maailm muutust totaalselt ning firma kaotas päevaga ligi 25% oma väärtusest. Kaks lennukit rammisid New Yorgis Maailma Kaubanduskeskuse torne. Kõik varem koostatud ennustused ning plaanid lakkasid hetkega olemast. Jeff mõistis, et maailma majanduses on saabunud uus reaalsus ning moel kuidas Jack Welss oli General Electricu väärtust 10 korda kasvatas, ei ole enam jätkusuutik.

Eelmise juhi ajal organisatsioon kasvas ja laienes läbi pidevate ülesvõtmiste ning 6 Sigmal baseeruva organisatsiooni kultuuri. Viimase eesmärgiks oli luua globaalsele organisatsiooni ülene ühine keel (ühised üle üksuste ning funktsioonide toimivad koostööreeglid), mille fookus oli protsesside soorituse kvaliteedil ja efektiivsusel. Uus reaalsus aga nõudis uut kultuuri, mille keskmeks on innovatsioon, võimekus kiiresti reageerida turu muutustele. See on võimalik saavutada vaid läbi organisatsioonile pühendunud inimeste koostöö.

Üle 25 aasta taastas Jeff kontserni tasemel turunduse, mille ülesandeks sai olla innovatsiooni vedur. Turunduse missioon sõnastati lihtsalt – olla reaalselt turul, et läbi ja lõhki mõista klientide ootusi ning ühiskonna arengutrende. Ja kõikide suurimaks üllatuseks pandi seda juhtima inimene, kellel puudus nii turunduse kui ärijuhtimise alal nii haridus kui ka varasem kogemus – Bet Comstock. Esimene küsimus, mis Bet endale  ja kogenud turundusjuhtidele esitas, mis on üks mõõdik, mille alusel saab hinnata turundustegevuse kvaliteeti. Tuli välja, et see on kõige keerulisem küsimus. Miks me turundusega tegeleme? Peale ajurünnakut leiti, et turunduse mõõdik on tulenevalt ajalisest perspektiivist erinev:

  • 1 – 3 aasta vaates on selleks kasum;
  • 3 – 5 aasta vaates on ettevõtte turuosa;
  • 5 – 10 aasta vaates on ettevõtte väärtus.

Nii alustatigi organisatsioonile keerulistel aegadel (keset tulekahju) uue kultuuri loomisega – mille motoks oli pealkirjas olev lause – areng on ettevõtte toode. Selle kultuuri mootoriks on ambitsioonikad, esialgu võimatuna näivad ideed ning inimesed / meeskonnad, kes on suutelised neid ideid edukalt täideviima. Lõhkumaks koheselt organisatsiooni sisest vastuseisu, kus inimesed püüavad kõikide vahenditega oma staatusest (harjumustest) kinni hoida, paluti kõikide üksuste ja valdkondande juhtidel 6 nädala jooksul esitada plaan, kuidas neil on võimalik 3 – 5 aasta jooksul kasvatada oma mahte 100 miljoni USD võrra – luues uusi teenuseid või laiendades oma teenuspakkumist uutesse piirkondadesse. Lihtsa ja robustse võttega oli kõikide juhtide fookus suunatud arengule. Edukuse kriteeriumiks seati, et iga aastasest käibest peab vähemalt 20% baseeruma uutel lahendustel. Arenguplaanid vaadatakse üle ja tegevusplaanid täpsustuvad  iga 90 päeva tagant. Tulenevalt esitatud plaanidest ning meeskondade tahtest selguvad kiiresti fookusvaldkonnad, kuhu organisatsiooni  ressursid ning energia tuleviku perspektiivis suunata.

Tänaseks on GE loonud potentsiaali, millel baseerub nende järgmise 10 aasta kasv. Tooted ning teenused, mille eesmärgiks on oluliselt vähendada inimkonna mõju meid ümbritsevale keskkonnale. Üheks suurimaks hitiks on saanud lennukimootorid, mis tarbivad ligi 25% võrra vähem kütust. Viimasel Pariisi lennumessil Boeing sõlmis uute lennukite tarnimiseks lepinguid üle 5 korra suuremas mahus kui nende konkurent Airbus. Ka Auvere elektrijaam on toodetud GE poolt ning lootus on, et aasta aastal tootmiseks kasutatav tehnoloogia muutub keskkonna sõbralikumaks.

Paljud muudatused jäävad alustamata, sest tunduvad algselt liiga suured ja kompleksed. Mõeldes muudatustele juhid teavad, et see on keeruline ja pikkajaline protsess. GE aga suutis tõestada, et maailma üks suurimaid ettevõtteid suudab end kiiresti ja jätkuvalt  muuta. Peale Bill Gates lahkumist Microsoftist, on Satya Nadella suutnud mõne aastaga  kardinaalselt muuta ettevõtte ärimudelit. Ettevõtte ärifookus on liikunud litsentside müügilt teenuste müügile. See ei oleks juhtunud, kui ta ei oleks loonud uut reaalust toetavat kultuuri. Organisatsioon suudab oma strateegia realiseerida vaid sellises ulatuses, milline on tema sooritusvõime. Kas teadsid, et sellise muudatuse on võimalik läbi viia 90 päevaga. Boonuseks on see, et kahte kultuuri (juhtimissüsteemi) paralleelselt elus hoida, on maru kulukas ning stressi rohke ülal pidada.  Muudatuse elluviimiseks tuleb vaid hakata liikuma – kohe ja väikeste sammudega. Ja siis ei tundu see asi nii keeruline ja kompleksne.

Eelmine nädal kuulsin ühe vahva anekdoodi (rahvajutt) uuest lumehelbekeste põlvkonnast. Noor töötaja tuleb tööle ning peale lepingu allkirjastamist juht küsib: “Kas tead kuidas sa homme oma kodust tööle jõuad?” Saades vastuseks ei, juht selgitab mis number bussiga ja millisesse peatusse tulla. Järgmisel päeval on töötaja ilusasti hommikul kohal, kuid sellele järgneval päeval  kohale ei jõua. Kui juht helistab ning uurib, milles asi, saab töötajalt vastuseks. “Sa unustasid tööpäeva lõpus öelda, kuidas ma homme tööle saan!”

Nagu mündil on ka sellel lool kaks tahku. Üks mis algul välja paistab, kuid mis on tegelik põhjus, miks see töötaja järgmisel päeval tööle ei tulnud.

GE pööramine hakkas sellest, et kõik GE juhid läbisid kolm 1 tunnist töötuba inimese ajuehitusest, mõistmaks kuidas inimene, looduse kuningas, tegelikult toimib. Lühikese 18 minutise sissejuhatuse leiad siit.

  • Nädala raamat: Start With Why – How great leaders inspire action, Simon Sinek – autor kaasakiskuvalt kirjeldab, inimfüsioloogia mõju otsustusprotsessides. Otsustamine on samasugune inimese eksistentsi säilitamise süsteem kui hingamine, seedimine, nägemine ….
  • Nädala film – The Full Monty – kultuuri muutmisel ei piisa vaid uut tüüpi vormide distsiplineeritud täitmisega, oluline on ka tähendust mõista. Miks seda filmi vaadata ja mida seal tähele panna, leiad raamatust Neuroscience for Learning and Development (Stella Collin) silma jäänud lõigust.
  • Nädala üritus – Festival Virmalised 10 – 14.veebruar, Kultuurikatel. Kultuurikatla eksperimentaalne miljöö toob kokku eri stiilid ning julged isiksused. Kõlavad värvikad teosed Eesti ning maailma kaasaja klassikast kõrvuti ettearvamatute improvisatsioonide ning uudisteosega Rein Rannapilt. Sel kontserdil pole miski võimatu!