Saamaks edaspidigi praegu saadavaid tulemusi, jätka selle tegemist, mida praegu teed. Saamaks teistsuguseid tulemusi, muuda oma käitumist, kuni saad soovitud tulemused.

Vaid 150 aastat tagasi inimene õppis lendama. Eelmise sajandi esimesel kümnendil, 25%-le lenduritest esimene lennukatse lõppes fataalselt. Täna on lendamisel oht viga saada ime väike. See on 600 korda väiksem, kui arsti visiidil. Kuidas on saavutatud lühikese ajaga, nii suur läbimurre? Lennunduse algusest peale on rakendatud süsteeme, mille eesmärgiks on vähendada inimfaktorist tingitud riske. Need on kontrollprotseduurid lennu alustamisel, lennu lõpetamisel, eriolukordade tekkimisel, õnnetuste uurimisel ning nende tulemuste rakendamisel. Viimaste rakendamine on kõikidele osapooltele juriidiliselt kohustuslik.

1978 aasta detsembri United Airlines lend 173 on üks olulisemaid lennunduse turvalisusele mõju avaldanud sündmusi. See lend lõppes katastroofiga, kus 10 inimest hukkus. Lennuk kukkus alla kuna lennukikapten ei pannud tähele, et kütus saab otsa ning ei reageerinud sellele õigeaegselt. Kapten ei reageerinud märguannetele, mida ta sai korduvalt pardainsenerilt, kuna ta oli hõivatud pakilisemale probleemile lahenduse leidmisega. Lennuki maandumist alustamisel telikut välja lastes kostis imelik müts ning pardaseadmed ei näidanud viimase kinnitumist. Lennuk läks uuele ringile, kapten tegeles telikuga, kuni kütus lõppes ja maanduda tuli 90 tonnise lennumasinaga elamurajooni. Uuringu tulemusel töötati välja süsteem (protseduurid), mis tagavad meeskonna suurema kaasatuse ning ei võimalda kaptenil kaotada ajataju ehk unustada suur pilt. Maandada lennuk turvaliselt.

Ettevõte on lennuk, mida kapteniks on tema juht. Õnneliku maandumise ehk jätkusuutliku arengu tagab, kui teadlikult luuakse valikuid, mis aitavad suurendada tulevast konkurentsivõimet. Valiku omamist tuleks eelistada valiku mitteomamisele. See, kel on enim valikuid, kontrollib süsteemi. Valikute mitteomamisel on inimene reaktiivne ning otsuste tegemisel lähtub lühiajalisest perspektiivist.

Milline on ettevõtte juhtmeeskonna kontrollprotseduur (juhtimiskalender), mida tuleks korrata vähemalt kord kvartalis:

  • trendid, tugevused ja nõrkused: Millised trendid mõjutavad organisatsiooni arengut 1-2 aasta jooksul? Mis võimekusi peab omama, et need trendid enda kasuks pöörata? Millised sisemised takistused – käitumised, harjumused (süsteemid ja protsessid) võivad muuta need trendid ohuks;
  • prioriteedid – tulenevalt trendidest, kas meil on õiged arenguprioriteedid ning kõik organisatsioonis neist teadlikud ja nendele pühendunud;
  • inimesed – kas meil õigete prioriteetidega on seotud õiged inimesed ja nende professionaalne areng toetab prioriteetide elluviimist;
  • suhted – kas õiged inimesed kohtuvad õigete inimestega süsteemselt ja järjepidevalt ning prioriteedid saavad elluviidud.

Oma juhtmeeskonna valmisolekut ohutuks maandumiseks on sul võimalik testida Empowermendi kodulehel.

Minu austus tänases Eesti Valituses on kahele pealt näha õrnale, kuid vaimult tugevale naisterahvale – Kajale ja Liinale. Nad hoiavad fookuses suurt pilti – hoiavad Eesti ühiskonda avatuna. Vaid nii nad saavad tagada, et Eesti inimesed vaimselt kokku ei kuku ja majandus saaks suuremas osas täismahus toimida. Meelelahutussektor, kus täna toimivad osalised piirangud, taastub vaid siis kiiresti, kui inimesed on terved ja neil on raha mida kulutada. Keeruline on meelekindlust säilitada, kui sul on tuhandeid survestajaid, kes paanikas või omakasus näevad vaid telikut.

Empowerment loob meeskondadele võimekuse mõista ja mõõta kuidas toimib organisatsiooni juhtimiskultuur ning aitab rakendada teadmised ja tööriistad selle teadlikuks kujundamiseks.

Soovid nõu oma meeskonna uue hooaja ägedaks restardiks ning seda toetava treeningplaani rakendamisel. Broneeri 1/2 tunnine tasuta konsultatsioon.