Don’t dwell on what went wrong. Instead, focus on what to do next. Spend your energies on moving forward toward finding the answer.” ―Denis Waitley

Kui eestlastelt küsiti hiljuti, kas usk mängib nende elus tähtsat rolli, vastas jaatavalt kõigest 20 protsenti, kirjutab BBC. Selle näitaja alusel peetakse meid kõige vähem usklikuks rahvuseks maailmas. Nii vastavad inimesed, kes peavad usuks kirikus käimist. Kuid vaadates inimeste igapäevaseid tegemisi, lähtub nende käitumine valdavalt religioonis (pühades raamatutes) kirjeldatud tavadest. Religioon on uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmes on üldinimlikud väärtused. Täpselt samamoodi defineeritakse ka organisatsioonikultuuri. Viimase puudumineorganisatsioonis konsumeerib ettevõtte ägeda võidustrateegia hommikusöögiks.

On sul juba jõulukuusk kodus? Oled sa mõelnud, miks sa nii teed? Mida kuusk sinu jaoks sümboliseerib? Kui oled kuuse läheduses, siis milliseid mõtteid mõlgutad? Millist sõnumit soovid sa oma lastele selle tegevusega edastada? Elusorganismi ülim missioon on edastada infot järeltulevatele põlvedele. Nii tekib järjepidevus ja areng. Seega, selle rituaaliga levitame me oma usku.

Kui hinnata meie kuuse kummardamise usku, kui palju me selle teenimisse aega, raha ja energiat kulutame, siis üllatuseks avastame, et me kõik usume Adventi – uude tulemisse, uude võimalusse. Enamus ettevõtetes toimuvad selle tähistamiseks peod, usu ülistamiseks makstakse töötajatele preemiaid. Me usume, et Uus aasta = uued võimalused. Uurimused on näidanud, et ravimatult haiged inimesed on oma viimastel elupäevadel kaotanud lootuse saada terveks, kuid viimase hetkeni nad usuvad, et juhtub mingi ime. Et ilmneb uus võimalus. Uue pakutud võimaluse ära kasutamine sõltub vaid sinust endast, sinu tahtest – sinu usust iseendasse.

Kuuseusk on oma olemuselt võrdne Kristluse, Islamismi, Hinduismi, Budisimi, Taarausu ja teiste religioonidega. Usku edastatakse meile läbi kaunite laulude, lugude, piltide ja rituaalide, mida järgides (jäljendades) saame me teiste inimestega tulemuslikult koostööd teha ja jõuda hingerahuni. Võib-olla pole see usk nii hästi raamistatud. Pigem on ta nagu tänapäeva maailm, nagu internet. Seal on kõik olemas ja sa tarbid seda just siis, kui sul on vaja ja just seda osa, mida sul on vaja. Varasemalt ehitas inimene ususõnumi edastamiseks pühakodasid. Need olidki tänase päeva interneti analoogid – koguneti ühisesse levialasse, et omavahel regulaarselt ja süsteemselt infot vahetada. Viimasest Harvard Business Review’st leiad mõnusa lugemise, kuidas häkkida inimeste koostöökoodi. Kuidas see tulemuslikumaks muuta.

Advent ehk usk uue tulemisse, uude võimalusse tuleneb meie looduslikust päritolust. Sarnaselt unega, on meisse sisse kodeeritud rütm, et kord aastas võtaksime aja maha ja mõtleksime läbi, kuhu ma jõuda tahan, mida ma selleks tegema pean. Kõikidele on antud võimalus alustada puhtalt lehelt. Väljamagamatuse tagajärgedega oleme me kõik tuttavad. Kuid kui Advendi ajal jäävad olulised valikud tegemata, siis nende mõju meie elule on oluliselt suurem, ja see ei pruugi kohe järgmisel päeval välja paista.

Kui mõtled 2021 aastale, oma meeskonna ja organisatsiooni arengule, siis soovitan sul leida aega ning leida vastused viiele allolevatele küsimustele:

  1. Visioon – miks sa seda teed ja kuhu tahad jõuda?
  2. Oskused – kas sul on meeskonnas vajalikud komptentsid (inimesed), viimaks ellu seda mis on sul plaanis?
  3. Stiimulid – miks peaksid parimad inimesed, keda sa tahad kaasata, sinu ettevõtmises osalema?
  4. Ressursid – on sul olemas oma plaani elluviimiseks vajalikud ressursid – aeg, eelarve ja töövahendid?
  5. Võimekus planeeritud elluviia – kuidas toimivad süsteemid ja protsessid, mis tagavad, et Visioon saavutamiseks vajalikud asjad saavad tehtud?

Nendele küsimustele vastamata jätmise mõju sinu organisatsiooni käitumisele ja tulemuslikkusele näed lisatud pildilt:

Veriffi juht Kaarel Kotkas on öelnud, et kui on olemas plaan ja tehtud on esimene samm, siis kaob hirm. Elusmaailm koosneb rakkudest. Kui rakk on stressis (hirmul), siis ta võtab kaitsereaktsiooni – infot ei edasta, kogub kogu energia enda sisse ja sööb end surnuks. Kui rakk tunneb end hästi, siis ta pooldub (paljuneb), edastab infot oma järglastele ning sellega kaasneb areng.

  • 17.12.2019 kell 09:30 kutsun sind Töötuppa, kus on võimalik tutvuda  lähenemisega, kuidas  meeskond sooritusvõimet 4 nädalaga oluliselt parendada ja kõik tegemised vastu ühist Visiooni joondada. Juhuseid kui niisugused, ka kõige pisemaid, ei eksisteeri! Töötuba toimub virtuaalkeskkonnas Team’s, kestus 1 tundi. Registreeri siin.
  • 10.12.2020 – Kristjan Rotenberg jagas oma kogemust, kuidas koosolekud saab muuta kordades tõhusamaks. Kristjani esinemine on järelvaadatav. Varasemaid kogemuslood leiad Empowermnedi kodulehelt.
  • Nädala raamatThe Bezos Letters: 14 Principles to Grow Your Business Like Amazon, Steve Andersson. Tegemist on nn Amazoni piibli – väärtuste / juhtimispõhimõtete kommenteeritud väljaandega. We use our Leadership Principles every day, whether we’re discussing ideas for new projects or deciding on the best approach to solving a problem. It is just one of the things that makes Amazon peculiar [a word used by Bezos and most Amazonians].” Jeff Bezos
  • Nädala film: Wally-E – lõbus, lustakas ja südamlik lastefilm, millel on sügav tagamõte. Näed, mis juhtub siis, kui ühiskond unustab end autopiloodi peale. Millist jõudu ja südikust nõuab autopiloodi väljalülitamine. Enamus meist sooviks, et asjad kulgeksid edasi harjumuslikul moel.