Norman Winarsky ja Henry Kressel on sariettevõtjad, kes iga 3 – 4 aasta tagant on suutelised turule tooma lahenduse, mille nad realiseerivad Eesti riigi eelarvet kümnetes kordades ületava summa eest. Nad on teeninud raha telefoni numbriliikuvuselt, nad on loonud Siri. Läbimurdelise lahendustee loomiseks on nad loonud raamistiku, mis koosneb 8 alljärgnevast sammust.  Valideeri oma lahendust ja meeskonda. Võib olla saad siit ideid, kuhu järgmistel kuudel oma fookus suunata (aeg ja raha). Siri lantseerimisest ei kulunud rohkem, kui paar nädalat, kui Steve Job helsitas.

Edukaks seikluseks on vaja alljärgnevaid komponente:

  1. Tuvasta võimalikud muutused klientide käitumises, mis tekitavad uue nõudluse ja millel on võimekus kiiretsi eskaleeruda.
  2. Tuvasta uued tehnoloogiad, mis võimaldavad seda kasvavat uut nõudlust teenindada konkurentidest efektiivsemal ja eristuval moel. Kuid tea, et enamustel juhtudel tehnoloogia ei ole primaarne edutegur, mõnikord tehnoloogias ei ole üldse küsimus.
  3. Komplekteeri meeskond, kel on parim valdkonna ja vajaliku tehnoloogia kompetents ning kes on suuteline organiseerima omavahelist  koostööd nii, et asjad saavad tehtud suure kirega, kiiresti ja ilma poliitiliste nägelusteta.
  4. Tee selgeks, mis on ettevõtte väärtuspakkumine ning koosta strateegia ja tegevusplaan, mis tagavad selle väärtuspakkumise tagamiseks vajaliku võimekuse loomise ning mis on arusaadav atraktiivne investoritele.
  5. Komplekteeri organisatsiooni juhatus, kes aktiivselt panustaksid ettevõtmise edussse. Need inimesed on sinu partnerid, mentorid ja vajalike strateegiliste kontaktide loojad.
  6. Loo organisatsiooni kultuur, mis võimaldab inimestel asjad ära teha energiliselt, kiiresti ja nutikalt.
  7. Loo süsteemid ja protsessid, mis aitavad sul organisatsioonil kiire kasvuga toime tulla.
  8. Hoolitse tuleviku eest. Sea sisse mis süsteemid ja protsessid, mis aitavad sul tähele panna turutrende ning kiiresti reageerida neile.

Detailsema ülevaate raamistikust leiad Norman Winarsky ja Henry Kressel raamatust  “If You Really Want to Change the World“.