Meie usume, et meeskonnatöös on enneolematu potentsiaal, kuid selle energia õiges suunas valla päästmine on keeruline saavutada. Sama raske kui 3×3 koostööraamistiku igapäevases elus kasutamine, mis sest, et viimane on tõendanud end aegade hämarusest peale, kui tõhusaim vahend inimeste vahelises koostöös tulemuste saavutamisel. Nende 3 sammu rakendamine nõuab igapäevast teadvustamist, distsipliini ja järjepidevust ettevõtte kõigil tasemetel. Väga lihtne on siin libastuda. Soovitame luua endale harjumus, regulaarselt hinnata enda ja oma meeskonna tegemisi, vastu allolevat nimekirja. Sinu meeskond on arvatavasti kokku puutunud ühe või enamaga allolevatest vigadest. Usu meid – ka meie avastame end, ikka ja jälle, et oleme siin eksinud. Ükski meeskond pole esimest korda kokku saades perfektne, kuid igapäevaselt tasub teha väikseid samme, et saada paremaks.

Allolevast nimekirjast leiad enimlevinud vead, mida meeskonnad teevad, kui nad seavad endale eesmärke ning viivad neid ellu. Hoides neid hoolsalt oma tähelepanu all, on sul võimalik vältida nendesse lõksudesse langemast.

  • Ebamääraste ning üldsõnaliste eesmärkide ületähtsustamine: Jaga suured eesmärgid väikesteks, konkreetseteks lühiajalisteks etappideks ning määratle personaalsed vastutajad. Aasta eesmärk on tavaliselt liiga üldine ja kauge. Pigem jaga see 90 päevasteks konkreetseteks etappideks. Iganädalaselt esita endale küsimus, kui suur on tõenäosus, et eesmärk saavutatakse ning mis tuleb teha järgmise 7 päeva jooksul, et see tõenäosus suureneks. Fookuse hoidmine tulevikul on äärmiselt oluline.
  • Rollide alahindamine: Oluline ei ole omada mitte ainult õigeid inimesi meeskonnas, vaid asetada nad ka õigetele positsioonidele. Kõige sagedasem viga, mida võib täheldada on vastutuse määratlematus ning seda just kollegiaalsetel institutsioonidel. Kas oled mõelnud, mis on sinu ettevõtte juhtmeeskonna koosoleku roll. Mis on need olulised võtmetulemused, mis tõendavad, et saate oma tööga hästi hakkama  Mida seal otsustatakse ning ega me ei võta vastu seal otsuseid, mis kuuluvad mõne meie meeskonna liikme rolli vastutusalasse. Luues uut rolli või institutsiooni, esita endale esmalt küsimus, kas organisatsioonis ei ole mõnda rolli, kelle pädevusse see valdkond juba kuulub.
  • Suhete alahindamine:  Investeeritud aeg meeskonna liikmete vahel hästi toimivate ja üksteist toetavate suhete loomisse, tasub sulle mitmekordselt tagasi meeskonna tulemustes. Inimeste vahelise koostöö aluseks on tähendus ja kuuluvus. Tähendus tuleneb ettevõtte missioonist – miks te olemas olete ja kas see on oluline inimesele. Kuuluvus, aga inimeste vahelistest suhtest, kas minust hoolitakse. Kui hoolid teistest, siis teised hoolivad ka sinust. Nii lihtne see ongi!
  • Liiga palju reegleid: Fokuseeri vähestele põhimõtetele(väärtustele), mis omavad suurimat mõju meeskonna koostööle. Kui reegleid on liiga palju, siis oht on, et inimesed ei suuda neid meelde jätta või halvemal juhul võivad need omavahel vastuollu sattuda.
  • Tagasiside ignoreerimine: Tagasiside andmine ja staatuste ülevaatus võib toimuda lühikese nädala koosolekuna. Oluliste asjade jaoks on vaja leida ja võtta aega. Probleeme ja pingeid meeskonnas võib ignoreerida, kuid neil ei ole sellest sooja ega külma. Siin kohese lahenduse mitte leidmine, kahandab oluliselt sinu meeskonna tulemuslikust.
  • Muudatuste müümisel ebaõnnestumine: Planeerides mistahes muudatust meeskonnas, koosta strateegia kuidas saavutada meeskonna liikmete kaasatus ja pühendumus. Vastasel juhul tekitad meeskonnas vaid asjatuid pingeid.
  • Protseduuri asetamine protsessi ette: Muutke 3×3 raamistik teie igapäevaste arutelude loomulikuks osaks, mitte vaid ühekordseks kontrolltegevuseks enne uute initsiatiivi alustamist. Juhul kui inimesed täidavad kinni silmi erinevaid protseduuri reegleid, esitamata küsimuse, miks me seda teeme ja kas seda oleks võimalik teha teisti, võib juhtida, et tegeldakse asjadega, mis tegeliukult väärtus ei loo ning olulised asjad jäävad fookusest välja.