Töötoa slaidid

Töötoa salvestus ja töövorm

The Keeper Test – Netflix’sis välja töötatud lihtne meetod, mis võimaldab hinnata inimese sobivust rolli. Lisaboonuseks on pidev tagasiside töötajale, mis vajab arendamist tagamaks parem sobivus rolli.

Kui inimesi ametisse värbate, siis miks te seda teete:

  • võtate inimese tööd tegema;
  • või ootate temalt tulemusi.

Sisendi kvaliteedist sõltub väljund. Millised ootused inimese rollile seate, just sellised saavad olema ka tulemid. Interaktiivses töötoas saab katsetada lihtsaid  töövahendeid, kuidas kirjeldada rolle nii, et rolli asuv inimene teab, mis on tema töö eesmärk (tähendus) ja läbi milliste tulemuste hinnatakse tema töösooritust. Sellise mõtteviisi rakendumisel inimesed juhtimist ei vaja. Kui meeskond on komplekteeritud õigete inimestega, siis võid kindel olla, et nad tegelevad õigete asjadega õieti. Nad tunnevad enda kaasatuna ning tasuvad selle eest pühendumusega. Nii on tagatud, et inimesed arendavad enda tugevusi ning iganädalaselt ostivad uusi ja efektiivsemaid lahendusi, kuidas pakkuda klientidele paremat teenust.

Töötoas läbi praktilise harjutuse omandad kogemus kuidas:

  • kirjeldada rolle;
  • luua tingimused, kus inimesed konkureerivad rollidesse (võtavad ise endale vastutuse);
  • inimesed end teadlikult arendavad, et paremini õnnestuda oma rollides.

Töö on kõige nauditavam siis, kui see ühtib inimese eesmärkide ja väärtustega ning milleks tal on oskused. Kui lähtuda sellest põhimõttest organisatsiooni või meeskonna loomisel, siis  tulemuslikkus kasvab kordades.

Varsemad kogemuslood