Kui juhil on soov, et meeskond on ühel lehel, siis tuleb alustada selle lehe loomisest.

Strateegia ei pea olema pikk. Kui strateegia ei mahu ühele lehele, siis suure tõenäosusega keegi seda ei loe. Mahuka dokumendiga on oht, et seosed osade vahel võivad hägustuda. Segadus vähendab omakorda innustumust ning pühendumust.

Strateegia on sild, mille abil juhil on võimalus kaasata parimad Talendid. Ambitsioonikas eesmärk ja selle saavutamist toetav keskkond on parim liim andekate ning pühendunud inimeste kaasamiseks.