Kuidas komplekteerida võitjameeskond?


Võidavad meeskonnad, mida komplekteeritakse ning treenitakse eesmärgist lähtuvalt. Süsteemselt ja sihipäraselt.

Juhi tähtsaimaks ülesandeks on iga kvartali alguses veenduda, et võitmiseks vajalikud rollid on paigas ning komplekteeritud õigete inimestega. Ainult nii on võimalik säilitada organisatsiooni kiire ja jätkusuutlik areng.
Eksimused maksavad kätte nii arengu kiiruses kui ka languses. Tekib oht kaotada meeskonnast parimad tegijad ehk oma ala talendid.

Veebiseminari tulemusena:

  • ​Saad teadmise, kuidas luua selgus rollides nii, et iga meeskonnaliige teab, mis on tema panus ühise eesmärgi saavutamisel.
  • Sul on olemas raamistik võitjameeskonna komplekteerimiseks.
  • Sul on olemas 3 tööriista, mis aitavad kaasa võitjameeskonna loomisele.