Töötoa slaidid

Sel korral ma avaldan teile ühe olulise saladuse ühe väga efektiivse  juhtimistöövahendi kohta. Paljud juhid, kes on selle kasutusele võtnud, on pidanud seda oma juhtimispraktikas tõeliseks läbimurdeks.

Tänases organisatsiooni juhtimise praktikas on üks suur paradoks – juhid võtavad inimesi tööle aga tegelikkuses ootavad nad neilt tulemusi. Nii kuidas inimestele ülesanne on seatud, selline ka tulemus. Kui inimese võtame tööle, siis ta teebki tööd. See kas see töö ka väärtust loob, ….  Sellised juhised on kirjas nii töölepingu, ametijuhendis. Paljuski need kopeerivad protsessijuhendeid, tihti on nendega vastuolus.

Steve Job on öelnud, et me ei palka nutikaid inimesi selleks tööle, et neil öelda mida on vaja teha, vaid selleks et neile öelda millist tulemust me soovime ja nemad ütlevad meile kuidas sinna jõuda.

Töötoas nagu ikka praktiline kogemus, koos töövahendi kasutusega.