SEB kasvukiirendi

SEB kasvukiirendi

29 nädala kõrghetked

  • suurest suvest hoolimata meeskondade keskmine kindlustunne eesmärgi saavutamise osas on 6 punkti 10-st. Tõusjad ilusasti kompenseerivad langejaid.
  • võtmetulemuste kindlustunde hindamine on hea vahend määratlemaks nädala TOP ülesanded, mille ära tegemine mõjutab enim kindlustunde suurenemist;
  • ülesannete kirjeldamisel on oluline, et need saavad kirja väärtusepõhiselt. Mis on ülesande tulemus ja seda nii, et kõik meeskonna liikmed saavad üheselt aru, mis saab tehtud. Nii on ka lihtsam võtmetulemuste prioriteetsust hinnata.
  • sama oluline kui teenusarendus on meeskonnaarendus. Iga nädal on vaja küsida:
    • mis takistab meil TOP ülesandeid täitmast;
    • kui suur on meeskonna tahe eesmärk saavutada 10 palli skaalal.
  • meeskonna tahte tõstmiseks uuri igalt meeskonna liikmelt, mis peab uuel nädala meeskonna koostöös millest milleks muutuma, et tahe kasvaks. Eemaldage nädalas üks takistus. Ainult läbi meeskonna saavutad tulemuse.

Nädala lugemine:

5 hours rule – tagamaks enda ja meeskonna konkurentsivõime, tuleb sellesse teadlikult ja sihikindlat investeerida. Tean kui raske on selleks aega leida. Kui eesmärk on selge ja prioriteedid paigas, siis imestad, et jõuad kordades rohkem ning asjad laabuvad. Sa tegeled õigete asjadega ning teed neid õieti.