SEB kasvukiirendi

SEB kasvukiirendi eesmärk 2021

Olla parim kasvukiirendi ettevõtte ärimudeli uuendamisel

Võtmetulemused, mis on vaja saavutada:

  • programmi osalemise ajal meeskonnad on kaasanud investeeringuid 2 MEUR ;

  • 15 algsest ideest 7-l on atraktiivne ja testitud Market Fit;

  • 15 meeskonnast 10 on suutelised võtma ette uue idee ja selle edukaks äriks realiseerima.

Nädala staatused

Iga nädal
meeskond:

  1. hindab läbi võtmetulemuste täitumise tõenäosuse eesmärgi saavutamise kindlust;
  2. planeerib olulisemad asjad, mis peab saama tehtud nädalaga, et eesmärgi täitumise kindlustunne kasvaks;

  3. hindab kuidas nädala tulemusteni jõuti ning mis vajab muutmist, et saavutada vähemaga rohkem.

Fokuseeritult väikeste sammudega liikudes toimub pidev õpiprotsessi, mis annab arengule erakordse kiirendus ning väldib tegelemist väärtust mitte loovate tegevustega.

Kiire jätkusuutliku teenuse arengu tagamiseks on vaja pidevalt hinnata inimeste TAHE’t eesmärk saavutada ning meeskonna sooritusvõimet see ellu viia.

2021 aastal SEB kasvukiirendis osalevad meeskonnad maailma muutvate ideedega:

UP Catalyst

Muudame CO2 nanosüsinikuks, energiasalvestite oluliseks tooraineks.

Siidrikoda

Sinu meeskonna salajane edutegur, vitamiinid kontorisse

Aravon

Efektiivne globaalset mikrosegmenti teenindav müügikanal 

Muulin

Disainrõivad keskkonnateadlikule maailma kodanikule

Malmerk

Virtuaalreaalsus muudab ruumide haldamise kordades mugavamaks

Goldstar

Parim D2C kanal tootjale oma unistuste kliendini jõudmiseks

InfraRoad

Platvorm edukate ühishangete teostamiseks

R&P Group

Connected Family Services

StaCC

IT on maailma uus plastik. Vähendame IT põhist keskkonna reostust

Net Group

uues reaalsuses muudame reisimise ohutumaks ning mugavamaks

2021 aasta kiirendis osalevad meeskonnad maailma muutvate ideedega:

UP Catalyst

Muudame CO2 kütuseks

Sinu meeskonna salajane edutegur, vitamiinid kontorisse

Aravon

Kvaliteet kosmeetika tootja uus lähenemine, uute mikroturgude arendamiseks.

Muulin

Rõivad keskkonnateadlikule maailma kodanikule

Malmerk

Virtuaalreaalsus muudab ruumide haldamise kordades mugavamaks

Goldstar

Parim D2C kanal tootjale oma unbistuste kliendini jõudmiseks

InfraRoad

Platvorm ühishangete teostamiseks

R&P Group

Family Care Services,

StaCC – IT

on maailma uus plast, vähendame IT põhist keskkonna reostust

NetGroup

uues reaalsuses muudame reisimise ohutumaks ning mugavamaks

Mis?

SEB koostöös Euroopa Innovatsiooniakadeemia (EIA) ja Empowermendiga on loonud kasvuprogrammi, mis aitab ambitsioonikatel ettevõtetel leida uusi kasvumudeleid ja areneda turust oluliselt kiiremini. Olgu väljakutseks toodete ja teenuste digitaliseerimine, uutele turgudele laienemine või mõni muu ettevõttele kasvu toov suund. Sealjuures pöörame tähelepanu, et äri kasv saavutatakse jätkusuutlikult.

Kellele?

SEB Kasvuprogrammi on kutsutud oselama ettevõtted, kes on turul tegutsenud rohkem kui 2 aastat ning kelle käive ületab 500 000 EUR. Kõige olulisem on meeskonna ambitsioon oma äri 3 aastaga kasvatada 3 korda.

Kuidas?

Kasvuprogrammi valitakse korraga kuni 15 ettevõtet, kes läbides EIA programmi koostavad personaalse kasvuplaanini. Empowerment aitab meeskondades rakendada rituaalid, mille tulemusel 90 päevaga meeskonnad jõuavad reaalse kliendile väärtust loova tulemuseni ning mõistavad, kas meeskonnas on piisav jõud (TAHE) oma äri uuele arengu tasemele viia.

Mis on tulemus?

Sul on maailma muutev plaan ning töövahendid, kuidas oma arenguplaan elluviia.

Sul on meeskond, kes suudab oma ideed elluviia. Investorid ei investeeri säravatesse ideedesse, vaid tulemuslikkudesse meeskondadesse.

Kasvuprogrammi tulemusel on sul selge arusaam, kuidas luua turgu muutev teenus ning ülesse ehitada meeskond, kes arenguvisiooni suudab muuta reaalsuseks.