Õiged inimesed õigetes rollides

Harju Elekter Elektrotehnika juht Indrek Ulmas räägib, millist kasu ta on saanud võttes ametijuhendite asemel kasutusele rolli tulemuskaardid.

Slaidid saab alla laadida siit –  HEET_Rolli_Tulemuskaart_22052020

Probleem: Uuringud näitavad, et vaid 15% inimestest teavad, mis tulemuste eest nad ettevõttes vastutavad. Juhid ootavad inimestelt tulemusi ja iseseisvust ning loovust nende saavutamisel. Täna on tööde tegemise sisendiks on ametjuhend, kus on kirjas kuidas tulemus saavutada, kuid puudub igasugune seos tulemustega. Kui sisend on vale, siis ei saa ka tulemus olla õige.

Lahendus: Inimesed on kõige efektiivsemad, kui neile on antud vabadus ise leida, kuidas parimal moel saavutada tulemus. Selleks, et nad soovitud tulemuse saavutaksid, on vaja tulemusootused üheselt määratleda – koostada rolli tulemuskaart. Kui inimene valib rolli, siis ta võtab vastutuse tulemuste eest ja talle jääb võimalus leida ise parim viis tulemuste saavutamiseks.

Tulemus: Inimesed on tunduvalt tulemuslikumad ning leiavad kordades rohkem uusi nutikaid lahendusi, kuidas vähemaga saavutada rohkem. Oluliselt paraneb inimeste õnnetunne, kuna  on selgus, mida neilt oodatakse ning vabadus valida kuidas parimal moel tulemusteni jõuda.

Registreeru töötuppa

Töötuba toimub arutelu vormis

Asukoht: Empowerment virtuaalkontoris