Mitte raha. Mitte strateegia. Ja mitte tehnoloogia. See, mis loob konkurentsieelise, on meeskonnatöö – nii sellepärast, et see on nii võimas, kui ka sellepärast, et seda kohtab nii harva.

MIS ON REBOOT?

Meeskonnasport on hea tõendusmaterjal, kuidas koostöös saavutada võit, saavutada oluline konkurentsieelis. Organisatsioonide juhtimisel on kasutusel samuti väljend meeskond ja meeskonnatöö. Spordis olen pannud meeskondade juures tähele mõned huvitavad asjad, mida ettevõtluses tihti ei näe:

 • kõik meeskonna liikmed on pühendunud võidule ning neil on kristalselt selge, mis on see võit (eesmärk) mille poole nad püüdlevad. Nad on sellest innustunud.

 • meeskonnad on komplekteeritud vastavuses seatud eesmärgile ning iga meeskonna liige teab täpselt, mis on tema panus ühise eesmärgi saavutamisel. Mis on need tulemused mille eest tema vastutab. Ta teab et nende, elluviimisel teda usaldatakse ning ta saab iseseisvalt otsustada, kuidas ta tulemusteni jõuab.

 • treener/juht sihipäraselt ja süsteemselt iganädalaselt treenib meeskonda, parendamaks selle sooritusvõimet, loomaks tulevast konkurentsieelist.

Meeskonnad, kes on tulnud olümpiavõitjaks või maailmameistriks treenivad edasi, sest nad teavad, et eesmärki uuesti saavutada on kordades keerulisem. Konkurendid on näinud kuidas meeskond toimetab ja enamus parimaid praktikaid üle võtnud. Kui meeskond 20% oma ajast ei suuna uute võimekuste loomisele, siis tulevikus ei ole võit enam garanteeritud. Võidavad need, kes on võtnud kasutusele uued nipid, mida teised veel ei tea, ei oska või ei ole võimelised kasutama.

REBOOT on juhi poolt igas kvartalis rakendatav treeningtsükkel (tõukur), läbi mille seatakse paika uus fookus. Nii loob meeskond 90 päevaga olulise konkurentsieelise (Only The Paranoid Surive – Andy Grove) 

TESTI MILLINE ON SINU MEESKONNA SOORITUSVÕIME OLLA VÕITJA Power ScoreMIKS SEE ETTEVÕTTELE KASULIK ON?

Organisatsiooni arenguvõime ja kiirus on 1:1 sõltuvuses juhtmeeskonna koostöö tulemuslikkusest ehk sooritusvõimest.

REBOOT käigus juhtmeeskond hindab oma sooritusvõimet ja sellest tulenevalt määratleb järgmise 90 päeva Fookuse. Olulisema eesmärgi, mille saavutamine tagab nii juhtmeeskonna kui organisatsiooni tasemel läbimurde, loob konkurentsieelise. Fookuse (põhjanael) olemasolul saab igaüks organisatsioonis joonduda, määratleda  panuse eesmärgi saavutamisel. Nii loovad juhid inimestele võimaluse olla kaasatud. Loovad oma inimestes innustust, mille tasuks on inimeste poolene pühendumus ühisele visioonile.

KUIDAS MUUTUS SAAVUTATAKSE?

REBOOT rakendamine on väga analoogne jalgrattaga sõitma õppimisele. Esialgu tundub see võimatu. Siis ohtlik ja suur on kartus kukkuda. Kuid kui liikuma saad – siis sul on võimalus liikuda kordades kiiremini ja kaugemale mõtlemata kuidas tasakaalu hoida. Esimene kvartal saab olema keeruline, kuid edasi on juba asi loomulik. REBOOT’is oskuse omandamine uute meeskonnaliikmete poolt on kordades olulisem, kui saada selgeks arvuti kasutamise põhireeglid või mõne protsessijuhend. Nüüd on sul kogemus, kuidas meeskonnaga tõhusalt koostööd teha. Kuidas koos saavutada rohkem – > 1 + 1 > 5.REBOOT on soovitav meeskonnas viia läbi iga 90 päeva tagant, sest just nii:

 • sa arened meeskonnana 4 korda kiiremini, kui organisatsioonid, kus eesmärgistamine toimub 1 kord aastas
 • suudab sinu meeskond ära näha uued trendid:
  • luua ennetavalt võimekused need pööramiseks enda kasuks;
  • lahti saamaks asjadest, mis enam väärtust ei loo ja võivad muuta trendid ettevõttele ohtudeks
 • läbi selguse saavutad kiiruse  – eesmärk on konkreetne, tehakse üks asi korraga. Praktika on tõendanud, et multitasking vähendab oluliselt tulemuslikkust. Fookuse hajumine ja vahele segamised, vähendavad oluliselt inimeste ja meeskondade tõhusust.
 • vähendad meeskonnas pingeid – eesmärgistamise protsess on lihtne ja selleks ei kulu üle 2% tööajast. See on väga väike ajakulu võrreldes sellega, et organisatsioon on eesmärgistamata, joondamata ning kogu juhtide energia ja aeg kulub inimeste igapäevasele juhtimisele;

REBOOT’i käigus juhtmeeskond hindab oma toimimist 3 dimensioonis ning rakendab nende igapäevaseks toimimiseks ning parendamiseks süsteemid ning protsessid.

 • GOALS – kas meil on ÕIGED prioriteedid
 • ROLES – kas ÕIGETE prioriteetidega on seotud ÕIGED inimesed
 • NORMS – kas ÕIGED inimesed kohtuvad süsteemselt ja järjepidevalt ÕIGETE inimestega

Läbimurre meeskonna tulemuslikkus saavutatakse vaid juhul, kui

 • COMMIT – meeskonnal on ühine kokkulepe ühises eesmärgis, väärtustes rollides ja normides (GOALS, ROLES, NORMS)
 • CHECK – pidevalt veendutakse, kas kõik meeskonna liikmed saavad ühisest kokkuleppest ühtemoodi aru ja neist igapäevases töös juhinduvad;
 • CONTROL – juhtmeeskond rakendab süsteemid ja protsessid, mis tagavad sõnade ja tegude ühtsuse

Tulemus rakendub juhtmeeskonnas vaid juhul, kui selle rakendajaks ning treeningute läbiviijaks on juht. Juht läbi oma HOIAKUTE ja tegudega on ülejäänud meeskonnale eeskujuks ja pühendumuse etaloniks.MIDA REBOOT RAKENDAMISEKS TEHAKSE?

Juht viib juhtmeeskonnale läbi 5 nädalase treeningprogrammi, mille käigus:

 • saavutatakse vajalikud kokkulepped COMMIT.
 • juhtmeeskond saab veenduda, et kõik juhtmeeskonna liikmed kokkuleppeid ühtemoodi mõistavad CHECK.
 • rakendatakse süsteemid ja protsessid, mis aitavad ja toetavad juhtmeeskonna liikmeid, et kokkulepitust kinni peetakse CONTROLL.

Inimesed investeerivad tulevikku selleks, et luua varasid, mis loovad neile võimaluse tulevikus elust rohkem rõõmu tunda. Programmi õnnestumiseks on vaja, et juhtmeeskond igaks nädalaks, ühele ajale planeerib 2 – 3 tunnise treeningaja. Mäletad, spordis on edukamad meeskonnad, kellel on aega koos treenimiseks. Nad joovad võidu šampust tihedamini.REBOOT 5 NÄDALANE TREENINGPROGRAMM

 1. nädal – Visioon – miks mina siin ettevõttes töötan.
 2. nädal – Fookus – mis on olulisem läbimurre, mis on vaja saavutada järgmisel 90 päeval (kvartalis).
 3. nädal – Rituaalid – kuidas kokkulepitud asjad saavad tehtud.
 4. nädal –  Rollid – mis on minu panus, et ühine eesmärk täituks.
 5. nädal – Koos arenemine – kuidas rakendada positiivne kogemus üle organisatsiooni.   

Rakendamise põhimõte on see, et kui miski saab kokkulepitud, siis see koheselt ka rakendub ning ainus tõendus selle toimimise kohta on praktika. Nii ei kaota sa aega ning kiirust oma ettevõtte arengus.

Midagi juhusliku ja keerulist siin ei ole. Kiiremini ja valutumalt jõuad tulemuseni, kui kaasad Empowermendist endale arengupartneri.
MIS ON EMPORWEMENDI ROLL REBOOT RAKENDAMISEL?

 • digitaalne tööriistakast ja selle rakendamise juhised.
 • partneri, kellel on kogemus REBOOT rakendamisel. Sul on usalduslik partner (heasüdamlik, süsteemne ja sihikindel), kes aitab sinul ja meeskonnal saada üle rasketest kohtadest.
 • treeningkell EMP365, mis aitab sul plaanist kinni pidada ja hoiab meeskonna ühes inforuumis.

KUI PALJU REBOOT RAKENDAMINE MAKSAB?

KALKULAATOR

  1. Mis on sinu ettevõtte Visioon 2025…
   1. eesmärk/muutus mille tahad saavutada
  2. Tulemused mis tõendavad, et sa oled visiooni saavutanud
   1. käive
   2. kasum
   3. ettevõtte väärtus / turuosa
  3. Mis on sinu suurim arengutakistus Visiooni elluviimisel?
  4. Milles see väljendub?
  5. Kui palju sa oled selle tõttu kaotanud rahaliselt viimasel 12 kuul?
  6. Mis on soovitud lahendus?
  7. Mis tõendab, et see lahendus toimib?
  8. Kui lahendus toimib, milline on selle muutuse rahaline mõju (Võit)…
   1. järgmisel 12 kuul
   2. järgmisel 24 kuu
  9. Liida kokku real 5 ja 8b olevad summad
  10.  Kui suur on sinu tahe see probleem lahendada (1…10)?
 •  Kui mitu % võidust (rida 9) oled sa valmis investeerima selle probleemi lahendamiseks?

“When leader faced with a problem or opportunity, the first step is to ensure the right team is in place and working on it. Work the team, then the problem„

 -Bill Campbell