Töötoa järelvaatus,  slaidid ja PoWeR Score töövorm. Proovi oma meeskonnas ja jaga kogemust

Väliskeskkond on pidevas arengus, pidevas muutuses. Organisatsioonid säilitavad eluvõime ja jätkusuutlikusse vaid siis, kui nad on suutelised oma teenused ja ärimudeli hoidma vastavuses kliendiootustele. Organisatsioon ei ole midagi muud, kui inimesed nende hoiakud ning kompetentsid. Kui organisatsioonis inimesed ei muutu, siis areng peatub. Inimesed omakorda arendavad end vaid siis, kui nad on pühendunud organisatsiooni visioonile.

PoWeR Score on lihtne töövahend, mis aitab mõõta pühendumusindeksit. Kui suur osa energiast organisatsioon suunab kliendile väärtuse loomisele. Turu kasvu ennetavates organisatsioonides on PoWeR Score üle 729 punkti. Keskmises ettevõttes alla 300 punkti.

Töötoas Ivar tutvustab kuidas mõõta meeskonna pühendumusindeksit (sooritusvõimet) ning kiiresti tuvastada, mis vajab muutmist. Millised takistused vajavad koheselt eemaldamist.  Ivari praktiline kogemus näitab, et nelja nädalaga on võimalik PoWeR Score oluliselt tõsta, mis otseselt kajastub meeskonna tulemustes ja sisekliimas.

Raamatus Hit Refresh, Sataya Nadella jutustab kaasahaarava loo, kuidas Microsofti loomisel seatud Visioon (arvuti igasse kodusse) kaotas sisu ning kuidas see mõjutas organisatsiooni arengut. 2014 aastal sõnastati uus Visioon  ning ehitati ülesse seda toetav kultuur – ambitsioonikas eesmärk, pühendunud töötajad, arenev organisatsioon. Just seda PoWeR Score mõõdab.

Töötoa tulemusena:

  • sa tead, kui suur on sinu meeskonna võime saavutada eesmärgid;
  • sa tead, mis vajab 30 päeva jooksul muutmist, et eesmärkide täitumise kindlustunnet kasvatada;
  • sa tead, milliseid rituaalid tuleb rakendada, et plaanitud asjad saavad tehtud.

Kes tahab, leiab võimaluse –  kes ei taha, leiab põhjuse – Mati Vetevool

Järgmine töötuba: 20.05. 2021 kell 09:30 – Inimesed mõõdavad seda, mida nad väärtustavad (pühendumus). Töötoa valikul lähtusime käesolevas töötoas saadaud sisendist. Selle meeskonna harjutuse tulemusena on meie kliendid on avastanud, et mõne kuu jooksul on meeskonna tulemused 1/3 võrra paranenud. Kõigil osalejatel on võimalik kasutada mai lõpuni tasuta Microsoft Team’si app EMP365, milles on lihtne ja mugav seda protsessi hallata.