• 2016.aasta McKinsey uuringu järgi peab 86% juhtidest end sütitavaks ja eeskujulikuks juhiks. Sama uuringu järgi 82% töötajatest ei pea end organisatsioonile pühendunuks.
  • 90% soovitud organisatsioonilistest muutustest kukub läbi, sest organisatsiooni kultuuri ei võeta piisavalt arvesse. (McKinsey, 2014)

Ivar räägib praktiliste näidete varal kuidas juurutada juhtimiskultuuri, kus inimesed on kaasatud, inspireeritud ning soovivad organisatsiooni edule kaasa aidata. Kuidas panna juhtmeeskond tööle neid inspireeriva eesmärgi suunas, kuidas teha raskeid valikuid ja aidata kaasa organisatsioonide transformatsioonile, kus iga liige aitab kaasa üksteise sihtide täitmisele. Kuidas luua juhtimiskultuur, milles tõe poolest väljendub mõte, et „inimesed on meie suurim vara“ ning see pole vaid ilus turundussõnum. Toome väga praktilisi ja käegakatsutavaid näiteid igapäevaelust organisatsioonides.

Oma senistes kogemustes juhina on ta peamiselt fokuseerunud inimesekeskse ärijuhtimise juurutamisele ja juhtide juhtimiskäekirja kujundamiseks inimesest lähtuvaks.