Sa saad olla inimeste vastu nõudlik vaid siis, kui sa temast  tõeliselt ja isiklikult hoolid!

  1. rollide määratlemine – tulenevalt mängust ning plaanitava mängu formatsioonist, on meeskonda vaja leida kindlatesse positsioonidesse  mängijad, kes on suutelised mängust-mängu tagama vajaliku kvaliteedi, ehk tulemused. Kui inimesed teavad, milliseid tulemusi rollilt oodatakse, siis nad saavad teha valiku, kas võtta endale see kohustus ning mida on vaja teha selleks, et nõutavale tasemele jõuda. Kordades meeldivam on teha tööd, kui ma ise olen selle valinud. Selgus rollides annab inimestele võimaluse loovalt ja autonoomselt tegutseda parima tulemuse saavutamise nimel. Nii sünnib innovatsioon.

  2. motivaatorid – sa pead olema teadlik, mis on iga sinu meeskonnas mängiva inimese unistused, mis ta soovib oma elus saavutada, mis on need asjad mis teda tõeliselt innustavad. Mis on see tuli, mis paneb teda kirglikult tegutsema ja end ületama. Sa pead teadma millele tema tahe toetub ning aitama seda tuld kasvatada.

  3. anded –  iga inimene on eriline, igal inimesel on erilised anded. Öeldakse, et igal inimesel on vähemalt 3 väga tugevalt välja arenenud annet. Need on selle inimese tugevused. Öeldakse, et inimesed on edukad, kui nad võimendavad oma tugevaid külgi Kui juhi tead neid, siis sul on lihtsam inimesega suhestuda ning mõista, kuidas tema panust meeskonnas kasvatada.

Sammudega 1, 2 ja 3 lood sa meeskonna, kes on suuteline tulemused saavutama. Meeskond on pühendunud nii ühisele kui üksteise eesmärkidele. Inimestel on tekkinud omavaheline isiklik suhe, vastastikune kohustumus. Nad teavad, et meeskond võidab koos ja kaotab koos.