SOORITUSVÕIME

Keskmine ettevõte suudab eesmärkidest ellu viia 40%.
Kuidas tõsta meeskonna sooritusvõime 80%-le?

PoWeR-Score meetod aitab hinnata

Sinu meeskonna võimekust seatud eesmärgid ellu viia. Küsitluse tulemuste alusel saad juhised, mille rakendamine aitab sul 30 päevaga eesmärkide realiseerumise kindlustunnet oluliselt tõsta.

Hinda 10 palli skaalal, millises ulatuses allolevad väited kehtivad sinu meeskonnas.

1 – ei kehti üldse
10 – kehtib täielikult

PoWeR Score metoodika:

ghSmart viis enam kui 20 aasta jooksul üle 15 000 tippjuhilt seas uuringu, välja selgitamaks, mis on olulisemad tegurid suurepäraste tulemuste saavutamisel. Algsest 600 edutegurist osutus otsustavaks kolm:

1. Prioriteedid (Priorities)
2. Inimesed (Who)
3. Suhted (Relationships)