Kogemusloo slaidid

Lühikesed lugemissoovitused, kuidas luua organisatsiooni arengule suunatud kultuur.

Koos organisatsiooni arengu ja kasvuga on juhid sageli silmitsi olukorraga, et hetkel kui neil on mingit oskust vaja (inimest vaja), siis sellise oskusega inimest organisatsioonis ei ole. Asjad jäävad seisma, võimalused realiseerimata. Uue inimese kaasamine organisatsiooni on ajamahukas ja keeruline protsess ning välise partneri integreerimine meeskonda ei pruugi õnnestuda. 

Uues, kiiresti arenevas majanduses on kasutusele võetud uus strateegia, mida nimetakse Staff on Demand. Organisatsioon muudetakse avatud arhitektuuriga teenuseks, mis ühelt poolt pakub teenust klientidele, teisalt on arenguplatvormiks sellega ühinevatele inimestele. Just sellist kombinatsiooni me juhtidena otsime – kaasata paindlikult ühisele eesmärgile pühendunud inimesed, keda ei ole vaja sundida, kuna nad toimivad vastavuses oma eesmärkidele ja väärtustele. Järjest enam leiab see mõtteviis kasuvettevõtete kõrval kasutust ka traditsioonilisemates organisatsioonides.

Innovation Leaders Club on seadnud enda eesmärgiks süsteemselt ja regulaarselt kokku viia Eesti juhtivad ettevõtted, läbi mille luua ettevõtete üleseid inimeste vahelisi suhteid mille kaudu tõuseb ettevõtte innovatsioonivõime. Vaid nii tekivad uued interdistsiplinaarsed ideed, luua uusi käitumisi ja harjumusi organisatsioonide üleseks suhtluseks.

Mart on olnud seotud läbi SEB Groupi  Wallenbergi grupi eestvedamisel innovatsioonikoostöö ettevõtte Combient Group’iga. Viis aastat tagasi algatatud ettevõtmisega on liitunud tänaseks 30 Rootsi ja Soome suureettevõtet (kogukäibega €150 milijardit ja 600 000 töötajat). Eesmärgiga ühiselt, tööstusharude üleselt rakendada üksteise oskusi, teadmisi ning võrgustikke.