Õnnelik ja innsutunud inimene on 3 korda tulemuslikum.

OPSP SUDOKU on juhtmeeskonna 3-tunnine põnev ja interaktiivne treeningprogramm, mis aitab  oluliselt kasvatada meeskonna innustumust ning pühendumust. Lisaks annab treening väärtusliku sisendi, mida innustumuse ja pühendumuse suurendamiseks edaspidi teha vaja on.

OPSP (One Page Strategy Plan) ehk üheleheline strateegiaplaan on praktikas end tõhusalt tõestanud töövahend, mis joondab igapäevased ettevõtte tegevused strateegia elluviimisele. OPSP olemasolu on ka eelduseks, et organisatsioonis hakkab edukalt tööle OKR, mille sisuks on lühiajalise fookuse seadmine kõige olulisema muutuse elluviimisele.

OPSP SUDOKU treeningprogramm on kasulik, sest:

  • aitab juhil mõista, kas ta on oma meeskonnaga nn ühel lehel ja ühisel meelel, selle osas mida soovitakse saavutada ning kuidas sinna jõutakse

  • ühtlustab ettevõttes töökeele ehk aitab mõista, kuidas keegi millestki aru saab, mis omakorda vähendab tunduvalt üksteisest möödarääkimist

  • aitab visualiseerida meeskonna teekonna ja hoida seda pidevalt silme ees otsuste tegemiseks – kas meie tänased otsused/valikud toetavad meie ühist visiooni

  • hinnata meeskonna innustumust, hinnata meeskonna sooritusvõimet seatud strateegia elluviia ning viia strateegia tulemuslikult ellu

    • joondatus – kas meil on õiged prioriteedid, et mäng võita?

    • pühendumus – kas meil on õigesti komplekteeritud meeskond, et mäng võita – õiged kompetentsid ja ambitsioon kasvada?

    • koos arenemine – kas meil toimivad õiged rituaalid, läbi mille me tagame meeskonna süsteemse ning sihipärase arengu?

 

Soovitav kuulamine:
Rasmus Krummi (FRAMM AS) edulugu OPSP metoodika kasutuselevõtust:
Kuidas joondada meeskond ühise eesmärgi nimel pingutama