Tuuli slaidid

Sageli kuuleme juhte nurisemas, et koolitustest ei ole tolku ja need ei anna tulemust. Kui uurida, millist tulemust oodati, siis sageli selgub, et koolitusega on mindud lahendama probleemi, mis ei olegi koolitusega lahendatav. Sellest me seekordses kogemusloos räägimegi, millist koolitust või õppimise tuge, millal ja kellel vaja on. Vaatame põgusalt ka mõnda kasulikku mudelit, mis aitavad ärivajadusest lähtuvat koolitustellimust või õppimise lahendust kujundada.

Tuuli on tööalase õppe maastikul tegutsenud üle 20 aasta. Pikaajaline töökogemus on tal maailma koduseimast lennujaamast, kus töötas personali arendusjuhina. Viimased kolm aastat on ta Broaden OÜ õpikogemuse disainerina aidanud tehnoloogia vahendusel õppimise projekte ellu viia erinevates organisatsioonides. Koostöös kliendi meeskonnaga on loodud rahvusvahelisele organisatsioonile e-õppe süsteem ja metoodiline juhendmaterjal. Eesti organisatsioonidele on loodud näiteks online-õppe ärimudel, online-kursuseid ja erinevaid digitaalseid õppematerjale. Viimase aasta jooksul küsitakse üha enam metoodilist tuge online-õppega alustamisel ning vajatakse accountability partnerit, kes tegudele nügiks ja aitaks kaua planeeritu lihtsalt ära teha.